دانلود مقاله تعریف و تاریخچه کارآفرینی در فرایند رشد و توسعه علمی، فناوری و اقتصادی در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعریف و تاریخچه کارآفرینی در فرایند رشد و توسعه علمی، فناوری و اقتصادی در ایران با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعریف و تاریخچه کارآفرینی در فرایند رشد و توسعه علمی، فناوری و اقتصادی در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعریف و تاریخچه کارآفرینی در فرایند رشد و توسعه علمی، فناوری و اقتصادی در ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعریف و تاریخچه کارآفرینی در فرایند رشد و توسعه علمی، فناوری و اقتصادی در ایران با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 21
نویسنده(ها):
مرتضی صادق عمل نیک – عضو هیئت علمی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه قم

چکیده:
امروزه در ادبیات علمی از کارآفرینی بعنوان موتور حرکت توسعه صنعتی و اقتصادی ذکر می شود. امروزه وجود کارآفرینی در سازمان ها جهت بقای آنها امری ضروری به نظر می رسد. دلیل آن هم قرار گرفتن در محیط رقابتی دنیای امروز است که سازمان ها را وادار می کند با استفاده از کارآفرینان از این قافله عقب نمانند و از گرودنه خارج نشوند . کارآفرینی یک تفکر و اندیشه قابل پرورش و کوشش اصولی و اکتسابی است . جوهر اصلی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری است . نوآوری می تواند به عنوان یک رشته علمی، در فرصت های مختلف تجریه شود. این فرصت ها قابل دسته بندی بوده، مدیران با جستجوی هوشمندانه در آنها می توانند تغییرات هدفدار در توانایی های اقتصادی و اجتماعی و در محصولات و خدمات و فرآیند های سازمان بوجود آورند. کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. چهار دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد و رقابت پذیری در بازار است. در این مقاله کارآفرینی در فرآیند رشد و توسعه علمی و اقتصادی در ایران بحث و بررسی می شود. همچنین در زمینه تعریف کارآفرینی، سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی، کارآفرین کیست؟ فرهنگ کارآفرینی ویژگیهای فرهنگی کارآفرینان، فرهنگ سازمانی و کارآفرینی، تاثیر متقابل فرهنگ سازمانی و کارآفرینی، کارآفرینی و اشتغال، کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی و بهبود مناسبات فرهنگی ، علمی ، اجتماعی و سیاسی و رشد توسعه بحث و بررسی می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامیدر ایرانی با تأکید برجنبه های بومی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامیدر ایرانی با تأکید برجنبه های بومی با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامیدر ایرانی با تأکید برجنبه های بومی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامیدر ایرانی با تأکید برجنبه های بومی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامیدر ایرانی با تأکید برجنبه های بومی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی – ایرانی
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
مریم صفوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
محمدتقی رضویان – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
در طی چند دهه گذشته، روند شهرنشینی درجهان به تبع دگرگونی های اجتماعی- اقتصادی آهنگ رشد فزاینده ای داشته است. روندی که در چند دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه و همچنین در شهر اسلامی- ایرانی حاکم شوده، پیش گرفتن شهرنشینی از برنامه ریزی شهری است که حفظ و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها را با چالش هیا جدی از جمله تغییراتی اقلیمی، فقر و نابرابری، انحطاط مراکز شهری، حاشیه نشینی، کمبود زیرساخت ها و خدمات، انواع آلودگی ها و غیره مواجه کرده است. در این میان، یکی از نوین ترین مباحث در تئوری های اخیر برنامه ریزی شهری در واکنش به این انحطاط و زوال زندگی شهری، «شهر زیست پذیر» است که راهبردها و سیاست هایی همچون توسعه درون افزا، توسعه فشرده و مقیاس انسانی ساخت شهر، اختلاط کاربری ها، توسعه گزینه های متنوع حمل و نقل و مسکن و غیره را دنبال می کند. تجارب جهانی نشان می دهد که کاربست این سیاست ها و راهبردها منجر به خلق محله هایی جذاب و قابل پیاده روی شده و ضمن بهبود کیفیت زندگی، شهروندان را به داشتن محیطی مطلوب تر و پایدار رهنمون ساخته است. بررسی مفاهیم و نظریات مرتبط با شهرزیست پذیر و بومی سازی مفاهیم آن با شرایط شهرهای اسلامی- ایرانی مسئله ای است که شهر فردای اسلامی- ایرانی از آن تأثیر خواهند پذیرفت. در این تحقیق سعی می شود تعاریف و اصول شهر اسلامی- ایرانی زیست پذیر معرفی گردد و در انتها برخی از سیاست های کاربردی برای شهر فردای اسلامی- ایرانی زیست پذیر آورده شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است و از نوع کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی با word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه به دنبال مشخص شدن ناکارآمدی و ضعف سیاستهای مبتنی بر مداخله در عرصه توسعه روستایی یکی ازراهبردهای موثر پیشنهادی در توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندیهای مردم، بویژه کارآفرینان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است. تحقیق حاضر باهدف بررسی دانلود نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی با word به روش کتابخانهای و بررسی تجارب کشورهای توسعهیافته به تبیین کارآفرینی و ابعاد آن و همچنین تجزیه و تحلیل نقش دولت، نهادهای مدیریتی روستا و نهادهای سازماندهی شدهی غیردولتی در توسعه کارآفرینی روستا پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقرار و بقای جامعه روستایی، بدون کار مولد و سودآور برای ساکنان غیرممکن است. در این راستا ظهور و حضور کارآفرینان روستایی امری اجتناب ناپذیر به نظر می- رسد. به طوری که امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از راهکارهای مهم اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی بشمار میرود و اقتصاددانان آن را عامل توسعه اقتصادی روستاها، دولت مردان آن را یک استراتژی کلیدی برای توسعه جوامع محلی کشاورزان و روستائیان آن را ابزاری برای بهبود در آمد خویش و زنان آن را مکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود میدانند. مدیریت روستایی بعنوان نهادهای مردمی و محلی که اداره روستاها را بر عهده دارند، به دلیل تعاملات فراوان با روستاییان و دولت میتوانند با سیاستگذاری، مدیریت، اجرای برنامههای مختلف آموزشی، توسعه زیر ساختهای لازم، کمک به جذب منابع مالی، رفتار و نگرش کار آفرینانه، ایجاد بسترهای فرهنگی واجتماعی کارآفرینی، ایجاد انگیزه کارآفرینی در بین روستاییان و اموری از این دست، در توسعه کارآفرینی در روستاها نقش اساسی ایفا کنند و زمینه را برای توسعه کارآفرینی روستایی فراهم آورند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تغییرات عملکرد دانه در ارقام مختلف جو تحت تاثیر برخی از عناصر میکرو با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تغییرات عملکرد دانه در ارقام مختلف جو تحت تاثیر برخی از عناصر میکرو با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تغییرات عملکرد دانه در ارقام مختلف جو تحت تاثیر برخی از عناصر میکرو با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تغییرات عملکرد دانه در ارقام مختلف جو تحت تاثیر برخی از عناصر میکرو با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تغییرات عملکرد دانه در ارقام مختلف جو تحت تاثیر برخی از عناصر میکرو با word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

قدرت الله فتحی – دانشگاه شهید جمران اهواز
احسان شکیبا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
فرشاد ابراهیم پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا عنایت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

نیاز تغذیه ای گیاهان زراعی به عناصر میکرو در کشور مورد توجه جدی واقع نشده است بررسی های در استان خوزستان موید این مطلب است که میزان این عناصر در خاک کمتر از حد مجاز می باشند. بر این اساس آزمایشی در سال زراعی 77 بصورت طرح اسپلیت پلات با پایه بلوک های کامل تصادفی (تیمار اصلی شامل چهار واریته جو بنام های جنوب، 13 سراسری، کارون و ایده و تتیمارهای فرعی پنج تیمار کودی میکرو شامل روی، مس، آهن، روی آهن مس و تیمار شاهد بدون کود میکرو) در چهار تکرار در اراضی شرکت کشت و صنعت کارون واقع در 27 کیلومتری هشرستان شوشتر اجرا گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل سازی گود برداری با سپرهای فلزی کوبشی پشت مهار شده به روش المان محدود با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدل سازی گود برداری با سپرهای فلزی کوبشی پشت مهار شده به روش المان محدود با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل سازی گود برداری با سپرهای فلزی کوبشی پشت مهار شده به روش المان محدود با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل سازی گود برداری با سپرهای فلزی کوبشی پشت مهار شده به روش المان محدود با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل سازی گود برداری با سپرهای فلزی کوبشی پشت مهار شده به روش المان محدود با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
رضا علا – کارشناس ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، مدرس موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری

چکیده:
در این تحقیق اجرای یک حفاری با نرم افزار المان محدود مدل سازی شده است. برای پایداری سازی جداره گود از سپرهای فلزی لوله ای شکل توخالی که با کوبش اجرا شده اند استفاده شده است. سپس در 2 نقطه از ارتفاع گود ار مهارهای مایل استفاده می شود. مدل رفتاری خاک در این تحقیق مدل موهر – کولمب می باشد. گود برداری در 4 مرحله تا رسیدن به سطح تمام شده به کمک نرم افزار plaxis مدل سازی شده است و مراحل ساخت و گودبرداری، تنش موثر در مرحله پایانی، دیاگرام لنگر و برش در سپرها در مرحله پایانی گود، نمودار های تغییر مکان در ارتفاع دیواره گود و توزیع نیروی محوری در مهارها تعیین شده است. خروجی مدل سازی نشان می دهد که حالت مقاوم تنش در زیر کف حفاری شده و تمرکز تنش اطراف مهارهای دوغابی وجود دارد. همچنین نیروی مهاری با نیروی پیش تنیدگی برابر شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite Element Formulation با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite Element Formulation با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite Element Formulation با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite Element Formulation با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite Element Formulation با word :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : دهمين سمينار بين المللي علوم و تکنولوژي پليمر

تعداد صفحات : 1

چکیده مقاله:

Boundary value problems involving linear thermoviscoelastic media are of the great importance in industries related to the mechanical and civil engineering. The numerical analysis ofviscoelastic problems has become increasingly important in recent years due to extensive use of the polymeric structures,and it should get more attention in computational sciences. Various numerical methods have been proposed for thermo–viscoelastic analysis of the polymeric structures with complexgeometries and more general material functions, in which temperature-time equivalence hypothesis are used with thereduced time instead of the real time. Chang et al. [1] utilized the viscoelastic theorem to derive the thermoviscoelastic stressstates in a thin film/substrate structure, and obtained a closedform expression of the stress. Kar and Kanoria [2] consideredthermoviscoelastic interaction due to step input of temperature on the stress free boundaries of a homogeneous viscoelastic isotropic spherical shell in the context of generalized theories of thermoelasticity. Experimental works and ABAQUS finite element analyses of nonlinear thermoviscoelastic behaviors ofmultilayered polymer composites under tension are presented by Muddasani et al. [3]. Also a boundary element formulation for 2–D linear thermoviscoelastic solid polymers subjected to body force of gravity has been presented by Ashrafi et al. [4].

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تربیت اجتماعی در سیره امام رضا(ع) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تربیت اجتماعی در سیره امام رضا(ع) با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تربیت اجتماعی در سیره امام رضا(ع) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تربیت اجتماعی در سیره امام رضا(ع) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تربیت اجتماعی در سیره امام رضا(ع) با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از نگارش این مقاله تحلیل دیدگاه های امام رضا(ع) در حوزه تربیت اجتماعی می باشد. در سیره تربیتی امام رضا(ع)هر گونه برتری جویی فردی و اجتماعی لغو گردیده است در قول و فعل و تقریر امام سجاد(ع) نمونه های فراوانی برای الگوبرداریدر زمینه تربیت و برخورد اجتماعی وجود داردکه با تحلیل دیدگاه های ایشااان در حوزه های مبانی، اصول، اهداف و روش تربیت اجتماعی می توان اینگونه ا ستنباط نمود که پایه ی تمامی دیدگاههای ای شان خدامحوری و قرب الهی می با شد یعنی انسان در حوزه اجتماع و مسؤلیت پذیری باید کاملا تحت رضایت و اوامر الهی باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله DECIPHERING SIZE DISTRIBUTION OF AEROSOL PARTICLES BY APPLYING GENETIC ALGORITHM TO THE DATA OBTAINED FROM ELECTRICAL MOBILITY SPECTROMETER با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله DECIPHERING SIZE DISTRIBUTION OF AEROSOL PARTICLES BY APPLYING GENETIC ALGORITHM TO THE DATA OBTAINED FROM ELECTRICAL MOBILITY SPECTROMETER با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله DECIPHERING SIZE DISTRIBUTION OF AEROSOL PARTICLES BY APPLYING GENETIC ALGORITHM TO THE DATA OBTAINED FROM ELECTRICAL MOBILITY SPECTROMETER با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله DECIPHERING SIZE DISTRIBUTION OF AEROSOL PARTICLES BY APPLYING GENETIC ALGORITHM TO THE DATA OBTAINED FROM ELECTRICAL MOBILITY SPECTROMETER با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله DECIPHERING SIZE DISTRIBUTION OF AEROSOL PARTICLES BY APPLYING GENETIC ALGORITHM TO THE DATA OBTAINED FROM ELECTRICAL MOBILITY SPECTROMETER با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
a shaygani – School of Engineering and Science, Sharif University of Technology, Kish, 7941776655,
m.s saidi – School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, 11155-9567,
m sani – School of Engineering and Science, Sharif University of Technology, Kish, 7941776655,

چکیده:

Diffusion charging of sub-micron particles is a stochastic phenomenon. Since there is a probability that particles of the same diameter may obtain different number of elementary charges, it is difficult to estimate size distribution of aerosol particles from analysing Electrical Mobility Spectrometer (EMS) data. This work presents a new approach for obtaining size distribution of captured particles of known charge distribution. In our approach, data signals obtained from EMS, are assumed to be a superposition of the signals resulted from charges on particles belonging to different diameter classes and having different concentrations. A set of linear equations with unknown parameters (unknown concentrations) and constant values can represent this superposition. The constants are derived from the calibration of the EMS instrument, either analytically or experimentally. The unknown parameters are calculated via Genetic Algorithm (GA) because the number of unknowns exceeds the number of equations and because of unavoidable noises in the signals. For the proposed approach, a benchmark analytic replicate of EMS is used as a test. The estimated size distribution agrees well with delivered size distribution.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیکی اثر دارچیندر شیرین بیاندر زنجبیلدر رازیانهدر به همراه عسل در القاء لاغری در موش های بالغ نژاد NMRT با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیکی اثر دارچیندر شیرین بیاندر زنجبیلدر رازیانهدر به همراه عسل در القاء لاغری در موش های بالغ نژاد NMRT با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیکی اثر دارچیندر شیرین بیاندر زنجبیلدر رازیانهدر به همراه عسل در القاء لاغری در موش های بالغ نژاد NMRT با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیکی اثر دارچیندر شیرین بیاندر زنجبیلدر رازیانهدر به همراه عسل در القاء لاغری در موش های بالغ نژاد NMRT با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیکی اثر دارچیندر شیرین بیاندر زنجبیلدر رازیانهدر به همراه عسل در القاء لاغری در موش های بالغ نژاد NMRT با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
حسن اخوان – کارشناس ارشد بیوفیزیک، گروه زیست شناسی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
رضا نریمانی –
هادی جعفری –

چکیده:
چاقی مشکل اساسی و تهدید کننده سلامتی در جهان است که شیوه های جدید مقابله با آن مورد نیاز می باشد در پژوهش های مربوط جلوگیری از چاقی مدل های جانوری ابزار سودمندی محسوب می شوند در این مطالعه موش های سوری بالغ نر نژاد NMRT با وزن پایه 4±23 گرم با استفاده از یک رژیم غذایی پرچرب و معمولی به همراه ترکیباتی از 4 گیاه دارچین، شیرین بیان، زنجبیل، رازیانه به همراه عسل مدت شش هفته به عنوان گروه تیمار تغذیه و با گروه کنترل مقایسه شدند. وزن بدن موش ها هفته ای یک بار اندازه گیری شد پس از شش هفته موش ها بیهوش شده و نمونه های خونی آنها جمع آوری شد. در پایان هفته ششم وزن بدن گروه کنترل دریافت کننده رژیم غذایی معمولی بدون دارو گیاهی) کاهش یافته یود. چربی شکمی گروه کنترل دو برابر بیشتر از گروه تیمار با رژیم غذایی معمولی به همراه داروی گیاهی بود. و تجمع نسبی چربی شکمی نیز با استفاده از رنگ آمیزی مشخص شد. در بین فاکتور های بیوشیمیایی بررسی شده (کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL ) فقط سطوح تری گلیسیرید گروه کنترل افزایش و در دو گروه تیمار کاهش معنی دار داشت. در مجموع داروی گیاهی که ترکیبی از 4 گیاه دارچین، شیرین بیان، زنجبیل و رازیانه به همراه عسل مصرف شده طی شش هفته در مطالعه حاضر می تواند محرکی برای شروع کاهش وزن در نژاد مورد بررسی باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود کارایی اتوماتای یادگیر توزیع شده با استفاده از هیورستیک 2درopt برای حل مساله فروشنده دوره گرد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهبود کارایی اتوماتای یادگیر توزیع شده با استفاده از هیورستیک 2درopt برای حل مساله فروشنده دوره گرد با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود کارایی اتوماتای یادگیر توزیع شده با استفاده از هیورستیک 2درopt برای حل مساله فروشنده دوره گرد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهبود کارایی اتوماتای یادگیر توزیع شده با استفاده از هیورستیک 2درopt برای حل مساله فروشنده دوره گرد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود کارایی اتوماتای یادگیر توزیع شده با استفاده از هیورستیک 2درopt برای حل مساله فروشنده دوره گرد با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

میرمحمد علیپور – گروه مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بناب

چکیده:

امروزه صنایع فراوانی با مساله پیدا کردن کوتاه ترین مدار هامیلتونی مساله فروشنده دوره گرد درگیر می باشند و با توجه به اینکه این مساله جزو مسائل NP-Complete بوده و راه حل قطعی که تابحال برایان ارائه شده دارای مرتبه زمانی نمایی است به همین دلیل الگوریتمهای تقریبی متعددی از جمله الگوریتمهای مبتنی بر شبکه های عصبی کولونی مورچه ها و الگوریتمهای ژنتیکی و ; برای حل آن گزارش شده است دراین مقاله بااستفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده که یک ابزار جستجوی عمومی بوده و برای حل تعدادی از مسائل NP-Complete بکار برده شده است یک الگوریتم جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد معرفی خواهیم کرد که کارایی آن را با استفاده از هیوریستیک جستجوی محلی 2-opt افزایش داده ایم و د رنهایت کارایی الگوریتم تلفیقی ارایه شده را برروی نمونه مسائل استاندارد مساله فروشنده دوره گرد بررسی کرده و نتایج به دست امده را با الگوریتم قبلی که از هیوریستیک 2-opt استفاده نمی نماید و نیز با برخی از الگوریتمهای تقریبی موجود مقایسه می کنیم ازمایشهای انجام گرفته نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای بررسی شده از کارایی بهتری برخوردار است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید