دانلود مقاله Synthesis of WO3 Nanoparticles via Reverse Micelle Method as a catalyst application با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Synthesis of WO3 Nanoparticles via Reverse Micelle Method as a catalyst application با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Synthesis of WO3 Nanoparticles via Reverse Micelle Method as a catalyst application با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Synthesis of WO3 Nanoparticles via Reverse Micelle Method as a catalyst application با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Synthesis of WO3 Nanoparticles via Reverse Micelle Method as a catalyst application با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

S Salar Meshkat – Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran
S . M Ghoreishi – Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran
Zeinab Hoseini – Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran

چکیده:

WO Nanoparticles were fabricated by a reverse micelle method in the presence of WCl6. In this system we make micelles as a nano reactor, which our reaction occurs there. We hydrolyze WCl6 with water in those micelles. The resultant 3 WO nanoparticles have been investigated with X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مولفه های موثر در ارتقاء خوانایی محلات در منظر شهری نمونه مورد مطالعه محله امام زاده ابراهیم آمل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مولفه های موثر در ارتقاء خوانایی محلات در منظر شهری نمونه مورد مطالعه محله امام زاده ابراهیم آمل با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مولفه های موثر در ارتقاء خوانایی محلات در منظر شهری نمونه مورد مطالعه محله امام زاده ابراهیم آمل با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مولفه های موثر در ارتقاء خوانایی محلات در منظر شهری نمونه مورد مطالعه محله امام زاده ابراهیم آمل با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مولفه های موثر در ارتقاء خوانایی محلات در منظر شهری نمونه مورد مطالعه محله امام زاده ابراهیم آمل با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
وحید جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا..آملی مازندران

چکیده:
محلات و خیابان ها، اولین تصویر ذهنی فرد از یک شهر می باشد که اساساً مبین سطح تماس انسان و پدیده شهر است و بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان ، را شکل می دهد.یکی از اصول و ویژگی های طراحی محلات، خوانا بودن آن است . طبق نظریه لینچ عوامل بسیاری بر خوانایی شهرها موثرند که مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است .ازجمله این عوامل راه ها،حوزه ها، گره ها،لبه ها و نشانه های شهری می باشد که برخوانایی شهر و محلات تاثیر به سزایی دارند. هدف مقاله حاضر شناسایی شاخص های موثر بر ارتقاء خوانایی به منظور تاثیر بیشتر بر خوانش شهروندان می باشد و به بررسی مباحث نظری مرتبط و تبیین اهمیت سیمای شهری مطلوب و جایگاه محلات شهری در آن و نقش خوانایی در تعامل انسان با آن پرداخته شده است. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله توصیفی –تحلیلی و از نو ع مطالعات موردی یکی از محلات شهر آمل در استان مازندران می باشد و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق مشاهده می باشد.در پایان نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب راهکارهایی جهت ایجاد و تقویت منظر خوانا برای (محله امام زاده ابراهیم شهر آمل) پیشنهادمی گرددو بیان می کند که خوانایی یک محله شهری، موجبات قابل درک شدن یک مکان ،امکان جهت یابی و راهیابی آسان ، مأخذ مراجعه ای وسیع برای حضور مردم را فراهم آورده و خصوصاً سبب ایجاد تعلق خاطر و آرامش ناظرین نیز می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر عوامل خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر عوامل خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر عوامل خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر عوامل خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر عوامل خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد طرحهای اقتصادی مسئلهی مهمی است.در بسیاری از طرحها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز، حساسیت بالای طرح از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدمتمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مسئله تأمین مالی مورد توجه مسئولین حکومتی قرار میگیرد.در تعدادی از طرحها با حمایتها و اعتبارات دولتی میتوان وجوه مورد نیاز را تأمین نمود اما در طرحهای مهم و زیر ساختی موردنیاز کشور که امکان تأمین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی،گازی،پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساختها نیاز اساسی برای حضور سرمایهگذاران خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات خارجی وجود دارد، همچنین موثرترین راه تحقق اهداف توسعه، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است.پایین بودن فقدان رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در وحله نخست به دلیل کمبود پسانداز در اغلب کشورهااست . چون امکانات داخلی در اینگونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعهای و انجام پروژههای زیر بنایی کافی نیست، اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند . نتایج حاصله حاکی از آن است کمکهای رسمیتوسعه دارای اثر مثبت روی رشد اقتصادی است اما نوسان کمکهای رسمی توسعه اثر منفی روی رشد اقتصادی دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات است که سعی شده است در مورد موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به این امر نائلشد. بدین منظور پژوهش حاضر در قالب تحقیق توصیفی- اکتشافی انجام گرفته است، تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها کمی میباشد. ابتدا با بهرهگیری از روش دلفی با استفاده از نظر 13خبره در حوزه فناوری اطلاعات عوامل موثر بر جریانات نقدی خروجی و ورودی تعیین شده است. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، هر دو دسته از عوامل وزن دهی شدهاند و در نهایت با شبیهسازی مونتکارلو ریسک کمی یک پروژه فناوری اطلاعات ارزیابی شد و اثر گذاری عوامل ایجاد ریسک در پروژه فناوری اطلاعات با تحلیل حساسیت بررسی و رتبه بندی گردید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي نفت و گاز و صنايع وابسته

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

Asphaltene precipitation causes rigorous problems in petroleum industry such as: relative permeability reduction, wettability alteration, blockage of the flow, etc. Therefore, accurate determination of onset pressures of asphaltene precipitation is necessary. These pressures can be obtained by experimental measurements on representative samples of the crude oils; however, laboratory analysis of crude oil samples is costly, time consuming and cumbersome. In this communication, three simple and accurate correlations for the prediction of lower and upper onset pressures of asphaltene precipitation as well as saturation pressure have been proposed. To this end, 33 crude oil samples were collected from open literature sources. Afterward, two constrained multivariable search methods, namely generalized reduced gradient (GRG) and successive linear programming (SLP), were employed for modeling and expediting the process of achieving a good feasible solution. Then, comparative studies were conducted between the developed correlations and equations of state as well as empirical correlations. The results illustrated that the developed correlations are accurate, reliable and superior to all other published models. Besides, it was found that molecular weight of heptane-plus fraction has the greatest impact on the lower onset pressure, while methane has the most significant effect on both of the saturation and upper onset pressures

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی و تحلیل بر چالش های کشاورزی پایدار در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی و تحلیل بر چالش های کشاورزی پایدار در ایران با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی و تحلیل بر چالش های کشاورزی پایدار در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی و تحلیل بر چالش های کشاورزی پایدار در ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی و تحلیل بر چالش های کشاورزی پایدار در ایران با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
سیامک پیری – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
جواد دامنباغ – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
عظیم شکری – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
با توجه به نقش بالقوه ای که بخش کشاورزی می تواند در فرایند پیشرفت بخش صنعت ایفا کند، اقتصادانان توسعه تاکید کرده اند که اگر قرار است در بلند مدت یک تحول ساختاری در محصول و تبروی کار صورت بگیرد. باید برای تحقق آن سیاست های موفق توسعه کشاورزی اتخاذ گردد. در ابتدای پیشرفت صنعتی بخش کشاورزی پایدار می تواند با عرضه مواد غذایی و مواد اولیه به بخش های در حال رشد دیگر فراهم کردن یک «مازاد محصول قابل سرمایه گذاری» به صورت پس انداز و مالیات برای تامین سرمایه گذاریدر بخش های دیگر، ایجاد تقاضای مصنوعات صنعتی در بخش های روستایی از طریق فروش نقدی محصولات به شهرها، تامین از مورد نیاز صنعت توپا از طریق صادرات محصولات کشاورزی کمک می کند. در ایران به دلیل دارا بودن قابلیت ها و توانمندی های قابل توجه و عوامل تولید کشاورزی پایدار می تواند نقش ممتازی در عرصه حیات اقتصادی کشور داشته باشد. وجود 37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی ، 136 میلیون متر مکعب آب قابل استحصال، تنوع ژنتیکی در انواع گونه های دام ها و گیاهان، وجد اقلیم متنوع آب و هوایی در کشور که امکان تولید طیف وسیعی از انواع محصولات زراعی و پرروش انواع دام را در کشور فراهم می نماید از این رو تحلیل و بررسی فرایند کشاورزی پایدار می تواند نقش و اهمیت فوق العاده ای در فرآیند توسعه اقتصادی کشور داشته باشد شناخت و اجرای اصول کشاورزی پایدار علاوه بر اینکه منجر به سود بخشی اقتصادی و اجتماعی می شود واقعیت ها نشان از این دارد که الگوهای کشاورزی متداول و سنتی خسارت های جبران ناپذیری به منابع زیستی کشور وارد کرده است در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از مبانی و انقلاب سبز اصول و قابلیت ها، کشاورزی پایدار را تحلیل و در پایان نیز چالش ها بیش رو کشاورزی پایدار را در ایران مورد بررسی قرار دهیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به کنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به کنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به کنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به کنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به کنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمدعلی مریدی – کارشناس ناظر شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
احمدرضا پورقاسم زاده – سرناظر، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

سد گتوند علیا در استان خوزستان 30 کیلومتری شمالغربی شهرستان شوشتر واقع گردیده با توجه به محدودیتهای موجود در برنامه زمانبندی طرح، انفجارات همزمان با بتن ریزی ساختمان نیروگاه انجام می گرفت لذا جهت کنترل تخریب وایمن سازی سازه های بتنی مجاور انفجارات ازدستگاه لرزه نگار استفاده گردیده است. در این مقاله با بررسی نگاشتهای حاصل از دستگاه لرزه نگار و با استفاده از استانداردهای موجود، رابطه ای جهت کنترل انفجارات در مجاور سازه های بتنی بدست آمده است، شایان ذکر است این رابطه قابل تعمیم در پروژه های عمرانی مشابه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس با word :

دانلود مقاله پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در رسوب و سنگ رسوبی از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: پترولوژی و تاریخچه رسوب گذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتروگرافی
مقاله محیط رسوبی
مقاله سازند فراقان
مقاله پرمین زیرین
مقاله پتروفاسیس
مقاله مدل رسوبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی حرمی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات پتروگرافیکی و تفسیر محیط رسوبی سازند فراقان (پرمین زیرین) با استفاده از روش آزمایشگاهی در میدان گلشن می باشد. میدان گازی گلشن در حدود 180 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر، بین پارس جنوبی و پارس شمالی و میدان فردوسی قرار دارد. در این تحقیق با استفاده از 130 مقطع نازک از خرده های حفاری آنالیز پتروفاسیس ها و رخساره ها، 8 پتروفاسیس و 5 رخساره کربناته در چاه مورد مطالعه شناسایی گردید. مچوریتی ترکیبی بسیار خوب و مچوریتی بافتی نسبتا خوب این ماسه سنگها به همراه شواهدی مانند شکستگی دانه های گرد شده کوارتز دلالت بر ساحلی تا دریایی بودن ماسه سنگ های سازند فراقان دارد. این پتروفاسیس ها و رخساره ها نشانگر نهشته شدن این رسوبات در زیر محیط های یک محیط ساحلی تا دریایی کم عمق هستند. رخساره های شناسایی شده در زیر محیط خلیج دهانه ای، سبخا، بخش پیشانی ساحل، جلوی ساحل و دور از ساحل نهشته شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی عملکرد نانو لوله های کربنی بارگذاری شده با نانوذرات PtRuدرالکتروکاتالیست های پیل سوختی متانول با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی عملکرد نانو لوله های کربنی بارگذاری شده با نانوذرات PtRuدرالکتروکاتالیست های پیل سوختی متانول با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی عملکرد نانو لوله های کربنی بارگذاری شده با نانوذرات PtRuدرالکتروکاتالیست های پیل سوختی متانول با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی عملکرد نانو لوله های کربنی بارگذاری شده با نانوذرات PtRuدرالکتروکاتالیست های پیل سوختی متانول با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی عملکرد نانو لوله های کربنی بارگذاری شده با نانوذرات PtRuدرالکتروکاتالیست های پیل سوختی متانول با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
مزدا رجایی دستغیب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
منصور کلباسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
شیوا رجایی دستغیب – دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر شیراز

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تأثیر نسبت اتمیPt:Ruروی فعالیت الکتروشیمیایی نانو لوله های کربنیPtRu/CNTدر الکترواکسایش متانول، می پردازیم. نانوذرات آلیاژ دوفلزیPtRuبا آغشته کردن شیمیایی وسپس با استفاده از رفلاکس اتیلن گلیکول، رویCNTقرار گرفته است. اثر ترکیبی برای چهار نوع کاتالیست بادرصدهای متفاوت ازRu و Ptبا نام هایPt57Ru و 57 Pt70Ru70 ،Pt57Ru57 ،Pt000 Ruمورد بررسی قرارگرفته است. معمولاً اندازه کریستالی نانوکاتالیست هایPtRuبا نسبت اتمیRuاز 33 . به 5355 نانومتر کاهش می یابد. اندازه گیری الکترواکسایش متانول با کاتالیست های PtRu/CNTدر الکترولیت، شامل سولفوریک اسید 1مولار05CH.OHمولار، و با استفاده از روش سیکلیک ولتامتریCVدر امپدانس اسپکتروسکوپی الکتروشیمیایی با جریان متناوبEISانجام شده است. روش تجزیه ایCVمشخص می کند که الکترودPt70Ru70/CNTبالاترین فعالیت الکتروشیمیایی را داشته است که علت آن پایین تر بودن پتانسیل آغازی و بالاتربودن نسبت جریان پیک آندی رفت به برگشت می باشدEISبا مدار معادل برگشتی ترکیب می شود، که بعد از هرسیکل، الکترودPt70Ru70/CNTنسبت بهPt000Ru0/CNTنه تنها مقاومت انتقال بار خیلی کم تری دارد بلکه ظرفیت آن بالاتر است. این افزایش فعالیت الکتروشیمیایی را می توان به حضور موقعیت جفت اتمPt-Ruدر آلیاژدوفلزی نسبت داد که نقش مهمی را در احیای سطح غیرفعالPt-COadsبر طبق تئوری دوعاملی . بازی می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی با word :

دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در بینا از صفحه 26 تا 34 منتشر شده است.
نام: ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش شیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: یاسری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق رحیم آبادی مسیح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این تحقیق با هدف ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه(RNFL) ، به وسیله دستگاه OCT سه بعدی (optical coherence tomography) در یک جمعیت سالم ایرانی و مقایسه نتایج با دستگاه OCT II (نسل دوم دستگاه) صورت پذیرفت.
روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی مقطعی (cross – sectional)، 96 فرد سالم ایرانی در محدوده سنی 25 – 53 سال بررسی شدند. یک چشم افراد به صورت تصادفی انتخاب و ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه (RNFL)، به وسیله دستگاه OCT سه بعدی و OCT II اندازه گیری شد. هم چنین در چشم های تحت بررسی، ارزیابی میدان بینایی (پریمتری) استاندارد بدون رنگ، ضخامت قسمت مرکزی قرنیه و بیومتری صورت پذیرفت. میزان عیب انکساری، قطر عمودی و افقی قرنیه و ناحیه دیسک بینایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: متوسط RNFL به وسیله دستگاه OCT سه بعدی (7550 ±838 میکرومتر) به صورت قابل ملاحظه ای از مقادیر 144.10 ±3323) OCT IIمیکرومتر) کم تر بود (P<0.001). از نظر متوسط ضخامت RNFL بر اساس OCT سه بعدی بین جنس مذکر و مونث (P=0.9) و نیز چشم های سمت راست یا چپ (P=0.17) اختلاف معنی داری یافت نگردید. هم چنین متوسط RNFL با سن بیماران (P=0.95)طول قدامی خلفی کره چشم (P=0.32)، معادل کروی عیب انکسار (P=0.21)، ضخامت ناحیه مرکزی قرنیه (P=0.66) و مساحت دیسک بینایی (P=0.31) ارتباط آماری نداشت. رابطه مستقیم و معنی داری بین RNFL و قطر عمودی و افقی قرنیه مشاهده شد.(P=0.03)
نتیجه گیری: متوسط ضخامت فیبر عصبی شبکیه بر اساس مقادیر دستگاه OCT سه بعدی در مقایسه با دستگاه OCT II کم تر می باشد. بنابراین در کاربرد هر وسیله، لازم است مقیاس پایه متفاوت جهت تفسیر نتایج مورد استفاده قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید