دانلود مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) با word :

مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهش و سازندگی از صفحه 59 تا 68 منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eucalyptus camaldulensis؛ تاج خروس
مقاله علف هرز
مقاله عصاره الکلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی آشتیانی اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی میبدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انگجی سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در دو زمان برداشت (زمستان و بهار) بر کنترل رشدگیاهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) آزمایشی با استفاده از طراحی کاملا تصادفی با 4 تکرار و 5 سطح عصاره الکلی اکالیپتوس (0، 5/ 1، 3، 6 و 9) گرم بر لیتر اجرای گردید. نتایج نشان دادکه اثر سطوح مختلف عصاره برگ بهاره و زمستانه اکالیپتوس بر طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، تعدادگیاهچه درصدجوانه زنی، سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، نسبت ریشه به ساقه، تعدادریشه فرعی و زمان زنده مانی این علف هرز در سطح یک درصدمعنی دار بود. مقایسه میانگین تیمار ها نشان دادکه تیمار های 6 و 9 گرم بر لیتر عصاره برگ بهاره و زمستانه حداکثر اثر باز دارندگی را بر صفات مورد بررسی داشتند. مقایسه اثر عصاره های بهاره و زمستانه برگ اکالیپتوس بر صفات مورفولوژیک این علف هرز نشان دادکه عصاره برگ بهاره تاثیر بیشتری نسبت به عصاره برگ زمستانه دارد. نتایج آزمایشگاهی حاصل از این تحقیق نشان دادکه امكان استفاده از عصاره برگ اکالیپتوس برای كنترل رشدعلف هرز تاج خروس وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
محمد روزخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سید وحید اسلامی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:
اویارسلام ارغوانی یک علف هرز مشکل ساز در مناطق گرمسیری به خصوص جیرفت و کهنوج و منطقه بیرجند می باشد که سالانه خسارت شدیدی به محصولات سبزی و جالیز وارد می کند. در حال حاضر تحقیقات جامعی بر روی بیولوژی و اکولوژی این علف هرز خسارت زا در منطقه انجام نشده است. این تحقیق با استفاده از آزمایشات گلدانی به منظور بررسی اثر عمق دفن بر میزان سبز شدن غده توده های متفاوت اویارسلام به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. توده های مورد ارزیابی از سه توده مناطق مختلف جیرفت، کهنوج و بیرجند جمع آوری گردید. ده عدد غده از سه توده مورد ارزیابی با وزن و اندازه یکسان در گلدان های استوانه ای به قطر 12 و ارتفاع 50 سانتی متر کشت گردید. عمق های مورد بررسی شامل (0، 2/5، 5، 10، 20 و 30 سانتی متر) با سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که خصوصیات مرتبط با تولید غده و پیش غده در بین توده ها اختلاف معنی داری داشت(P<0.01 ). تعداد غده و وزن غده نیز در بین سطوح مختلف عمق کشت نیز معنی دار بود (P<0.01 ). به طور کلی با افزایش عمق کشت تعداد غده و وزن غده کاهش یافت، حال آن که تولید پیش غده تحت تأثیر عمق کشت قرار نگرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توری های دوباینری : معرفی و بررسی امکان جایگزینی توری های سطح برجسته دیگر با توری های دوباینری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله توری های دوباینری : معرفی و بررسی امکان جایگزینی توری های سطح برجسته دیگر با توری های دوباینری با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توری های دوباینری : معرفی و بررسی امکان جایگزینی توری های سطح برجسته دیگر با توری های دوباینری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله توری های دوباینری : معرفی و بررسی امکان جایگزینی توری های سطح برجسته دیگر با توری های دوباینری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توری های دوباینری : معرفی و بررسی امکان جایگزینی توری های سطح برجسته دیگر با توری های دوباینری با word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

نشاط ورجاوند ناصری – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی – گروه برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توری های باینری با توجه به ساختار ساده و فرآیند ساخت آسانتر نسبت به سایر انواع توری ها ، کابردهای فراوانی در اپتیک مجتمع دارند . در این مقاله توری های دو باینری به عنوان تعمیم یافته توری های یاینری معرفی گردیده اند . با استفاده از نرم افزاری که بر اساس روش تحلیل دقیق موج تزویج شده تهیه شده است، می توان بازده پراش هر یک از هارمونیکهای انتقالی و بازتابی را برای یک توری دوباینری به دست آورد . امکان جایگزینی یک توری سطح برجسته عمومی با یک توری دوباینری مورد بررسی قرار گرفته است ، به گونه ای که بتوان منحنی های بازده پراش مورد نظر را با استفاده از توری معادل مربوطه که فرآیند ساخت ساده تری دارد، به دست آورد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین روی، سرب و منگنز در خاک اطراف مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از GIS با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین روی، سرب و منگنز در خاک اطراف مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از GIS با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین روی، سرب و منگنز در خاک اطراف مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از GIS با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین روی، سرب و منگنز در خاک اطراف مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از GIS با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین روی، سرب و منگنز در خاک اطراف مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از GIS با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
داود اسماعیلی – کارشناس ارشد رشته علوم محیط زیست دانشگاه تهران
امیرهوشنگ احسانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:
آلودگی خاک به فلزات سنگین به دلیل فعالیت های بشری رو به افزایش است. فلزات سنگین به دلیل سمیت پایداری آنها در محیط زیست و نگرانی از نظر سلامت عمومی حائز اهمیت می باشند. این تحقیق به منظور بررسی نقش آلایندگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در خاک های سطحی پیرامون انجام گرفت. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه برداری سیستماتیک تصادفی 30 نمونه خاک از زمین های اطراف جمع آوری گردید. و غلظت فلزات سنگین روی،سرب و منگنز در این نمونه ها بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.توصیف آماری داده ها و بررسی توزیع نرمال آنها و همبستگی بین متغیر ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.نقشه پراکنش این عناصر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی رسم گردید. با پردازش تصویر ماهواره ای و بررسی شاخص پوشش گیاهی منطقه نمونه برداری مشخص گردید پوشش گیاهی انبوه این مناطق ازنظر آلودگی کمتر تحت تاثیر مجتمع فولاد مبارکه می باشد. درون یابی ها نشان داد که بیشترین مقدار آلودگی فلزات سنگین در مناطق نزدیک به کارخانه و جنوب شرقی و جنوب بوده است. با توجه پراکنش آلودگی در منطقه گسترش آلودگی تابع جهت و سرعت باد غالب می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روشهای جدید مبتنی بر هوش تجاری با استفاده از همسان سازی رفتار سازمانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روشهای جدید مبتنی بر هوش تجاری با استفاده از همسان سازی رفتار سازمانی با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روشهای جدید مبتنی بر هوش تجاری با استفاده از همسان سازی رفتار سازمانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روشهای جدید مبتنی بر هوش تجاری با استفاده از همسان سازی رفتار سازمانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روشهای جدید مبتنی بر هوش تجاری با استفاده از همسان سازی رفتار سازمانی با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

رضا فتحی – دانشگاه پیام نور دانشجوی دکترا

چکیده:

هدف این مقاله بررسی رویکردها و تشریح فرایندهایی است که در ساخت سیستمهای هوش تجاری به کار می رود درنتیجه بررسی ویژگیهای سیستمهای هوش تجاری این مقاله روش شناسی ویژه ای را برای ایجاد و به کارگیری این گونه سیستمها درسازمان پیشنهاد می نماید دراین بررسی ها تمرکز ما برنقش ها و سطوح کاربردی هوش تجاری درسازمان ها است براین اساس درمجموعه حاضر رویکرد مورد نظر دارای دومرحله است که دارای یک تقابل نسبت به یکدیگر هستند یعنی ایجاد و به کارگیری سیستم هوش تجاری در قسمتهای زیادی ازا ین مقاله هدف ما رویکردهایی است که برای ایجاد و پیاده سازی هوش تجاری مورد نظر می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه با word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فهرست مطالب
مقدمه:    4
نقطه سربسر تولید:    4
نرخ بازدهی سرمایه:    5
روش تولید:    9
برق مصرفی:‍    11
محاسبه انرژی مصرفی:    11
مصرف آب:    12
مصرف گازوئیل:    12
مصرف بنزین ونفت    12
نفت مصرفی روزانه:    12
آشنائی با مشخصات فنی دستگاه فر    13
كیك و كلوچه    16
فرآیند تولید كیك و كلوچه    19
قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به تولید كالا    24
2-2-قیمت تمام شده محصول:    25
3-محاسبه قیمت فروش    26
2-3-قسمت فروش كل محصول تولید:    27
2-محاسبه قمیت تمام شده محصول:    27
1-2-محاسبه هزینه های ثابت تولید:    27
-استهلاك ها    28
-هزینه های غیر پرسنلی دفتر مركزی    28
1-محاسبه هزینه ها‍:    29
4-1-بر آورد هزینه های:    31
كل سرمایه در گردش بریال    33
-برآورد ساخت و هزینه های ساختمانی ومحوطه سازی:    36
پلان كلی استقرار كارخانه    39
-محاسبه انرژی برق مصرفی رزانه( به كیلووات ساخت):    40
2-11-محاسبه هزینه انواع انرژی مصرفی سالیانه:    42
8- لیست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه وسالانه    42
9- نوع و مقدار انرژی و هزینه آن:    44
1-9- محاسبه انواع انرژی موردنیاز:    44
-محاسبه توان برق مصرفی(به كیلووات):    44
«جدول پیش بینی تراز نامه طرح»    44
نمودار نقطه سر به سر    50
جدول مشخصات هزینه های طرح»    51
جدول پیش بینی عملكرد و سود و زیان طرح    62
سالهای بهر ه برداری    62
اقلام    62
سال اول    62
سال دوم    62
سال سوم    62
سال چهارم    62
سال پنچم    62
ملاحظات    62
درصد وفروش    62
استفاده از ظرفیت    62
روش كل    62
سایر فروش    63
خالص    63

مقدمه:
از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشكیل میدهد لذا با تغییر در تكنولوژیهای تولید كه آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به كیفیت تولید محصول می باشد كه لازمه كنترلهای كیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در كنار اینها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تكنولوژی متداول تولید كیك وكلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.
نقطه سربسر تولید:
در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود
هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر
  
منابع و مآخذ

1-پژوهش طرح توجیهی و جمع آوری اطلاعات شركت شادی طلائی مفید (كیك و كلوچه تاتائو)
2-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت صنایع كتابخانه
3-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت بازرگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی مولفه های موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل(نمونه موردی:سبزه میدان قزوین) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مولفه های موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل(نمونه موردی:سبزه میدان قزوین) با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مولفه های موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل(نمونه موردی:سبزه میدان قزوین) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی مولفه های موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل(نمونه موردی:سبزه میدان قزوین) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی مولفه های موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل(نمونه موردی:سبزه میدان قزوین) با word :

چکیده

کشــور ایــران بــدلیل موقعیــت خــاص جغرافیــایی، ژئــوپلتیکی و سیاســی همــواره در معــرض انــواع خطــرات طبیعی(زلزله) وتهدیدات انسان ساز(جنگ) قـرار داشـته اسـت. بـا توجـه بـه چنـین شـرایط مهمـی وجـود فضـاهایی که به هنگام وقـوع چنـین حـوادثی باعـث امنیـت جـانی شـهروندان شـود ضـروری بـه نظـر مـی رسـد، امـا همـواره طراحــی و ســاخت فضــاهای عمــومی امــن هزینــه هــای سرســام آوری را روی دســت مســئولین گذاشــته اســت . بــا توجـه بــه ایـن موضــوع کـه ممکــن در طـی ســالیان دراز حـوادث غیرمترقبــه و جنـگ کشــور را تهدیـد نکنــد، بایــد طراحی و ساخت بعضی از ایـن فضـاها بـه صـورت چنـدعملکردی صـورت گیـرد تـا مـردم در مواقـع عـادی بتوانـد از امکانات چنین فضاهایی استفاده کننـد . در ایـن مقالـه سـعی شـده تـا بـر اسـاس ملاحظـات و اصـول دفـاع غیرعامـل راهکارهایی جهت طراحی فضاهای عمومی در شهر قزوین ارائه شود.

کلمات کلیدی: پدافندغیرعامل،فضاهای عمومی،امنیت

1 و -* دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (09127843323) – 2 دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین((09127899282

دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
قـــــــم 17 اسفند ماه 1393

www.saud.ir

مقدمه

انجام اقدامات پدافند غیرعامل، در جهت مقابله با تهاجم خصمانه وتقلیل خسارات ناشی از حملات هوایی، زمینی و دریایی کشور مهاجم، موضوعی بنیادی است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی وغیرنظامی، سیاسی، ارتباطی و مراکز فرماندهی وجمعیت مردمی کشور را در برمی گیرد. (پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی) یکی از اصول در عرصه پدافند غیرعامل مقاوم سازی و ساخت و توسعه استحکامات می باشد. مقاوم سازی یعنی ساخت

فضاهایی که در صورت اضطرار، مردم و امکانات را بتوان به اماکن مستحکم منتقل کرد. در این میان فضاهای عمومی شهری پرازدحام در هنگام نبرد می تواند به یکی از اهداف بالقوه حملات دشمن تبدیل شود. دشمن می تواند با بمباران اینگونه اماکن، آسیب های مخربی در زمینه های مالی و جانی به بدنه جامعه وارد سازد. از این رو محافظت و دفاع از فضاهای عمومی در شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و باید در تمامی مراحل مکان یابی، طراحی و ساخت آن ها، جهت کاهش آسیب های احتمالی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل بکار گرفته شود. البته باید توجه داشت که طراحی وساخت فضاهای عمومی به دلیل حضور شهروندان از هر قشری و حساسیت آن ها نسبت به کیفیت طراحی اینگونه فضاها، نیازمند مطالعاتی جامع و دقیق می باشد.

بنابراین به لحاظ اهمیت موضوع و از آن جا که امروزه در کشورهای توسعه یافته بحث امنیت و ایمنی آن چنان اهمیت دارد که جزء معیارهای توسعه می باشد، در این مقاله سعی شده تا با ارائه برخی از معیارهای پدافند غیرعامل به بررسی تحلیل مولفه های موثر آن در طراحی فضاهای عمومی شهری پرداخته شود.

مبانی نظری پدافند غیرعامل:

از نظر واژه شناسی، واژه »پدافند« از دو جزء »پد« و » آفند« تشکیل شده است. درفرهنگ و وادبیات فارسی»پاد« یا »پد« پیشوندی است که به معانی»ضد، متضاد، پی و دنبال« بوده و هرگاه قبل از واژه ای قرارگیرد معنای آن را معکوس می نماید. واژه »آفند« نیز به معنی »جنگ،جدال،پیکار و دشمنی« است.(دهخدا،.(47-48 :1351

در منابع لاتین، معادل عبارت پدافند غیرعامل”1″Passive Defense به کار برده می شود؛ ولی عبارت » پدافند غیرعامل« به صورت های مختلفی بیان شده است که بیشتر در »محافظت از غیرنظامیان دارای وجه اشتراک هستند. تماییز اصلی»پدافند عامل« از »پدافند غیرعامل«، تاکید بر عملیات نظامی و »پاسخ به آتش با آتشی کوبنده تر« است، در حالی که »توسعه قدرت نظامی و داشتن موضع قوی تر نسبت به مهاجمان احتمالی«، استراتژی کلانی است که در هم در روش های تهاجمی و هم در روش های تدافعی دارای کاربردهای گسترده و در عین حال مشابه، ولی با نتایج متفاوت است.(هادیان،(146 : 1391 زیاری پدافند را بر دو نوع عامل و غیرعامل معرفی می کند. به نظر او پدافند عامل، به کارگیری اقدامات آفندی و

تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروی دشمن است، در حالی که پدافند غیرعامل عبارت از »به کار بردن روش هایی که از آثار زیان های ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساند« است. به بیان ساده تر، برخلاف پدافند عامل، در پدافند غیرعامل از هیچ نوع جنگ افزاری در برابر دشمن استفاده نمی شود.(زیاری،(134 : 1378

1پدافند غیرعامل : Passive Defense

دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
قـــــــم 17 اسفند ماه 1393

www.saud.ir

در ردیف (ب) ماده (1) از آیین نامه اجرایی بند((11 ماده((121 قانون برنامه توسعه کشور، تعریف پدافند غیرعامل بدین شرح ارائه شده است: » مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تاسیسات، تجهیزات و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن یا کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی می گردد، پدافند غیرعامل نامیده می شود.2«

در مبحث21مقررات ملی ساختمان(پدافند غیرعامل)، هر اقدام غیرمسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات،تجهیزات، اسناد وشریان های کشور در مقابل تهدیدات انسان ساز شود، پدافند غیرعامل نامیده می شود.3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
ساره رحمانیان – هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

چکیده:
اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است .در مقابل اتخاذ چنین رویکردی ازسوی غرب ، مقام معظم رهبری راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را مطرح فرمودند و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران،جا دارد مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار شود ومورد تحلیل قرار گیرد. انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. لذا باید مفهوم جامع و کامل این نوع اقتصاد تهیه شود تا الگویی برای عملکرد صحیح آن باشد. گام جدی و مهم به حوزه اجرایی و هیأت اجرایی این سیاستها و تدابیر بازمی گردد که می بایست بر اساس استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت کند. این مقاله به بررسی راهبردهای صحیح پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و معرفی مولفه ها و دستاوردهای آن با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پرداخته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی با word :

چکیده :

تمامی‌سفره‌های‌آب زیر زمینی اعم از سفره‌های‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌میکنند. به‌این‌مفهوم‌که اگر از‌یک‌نقطه‌ای ازین سفره‌براثر نیروی ثقل یا پمیاژ‌آبی‌برداشته شود،‌‌به عبارتی دیگر، اگر در روی یک سفره که چاه یا قنات ویاچشمه ای را تغذیه می کند،چاه جدیدی حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذیه‌نگردد،کاهش‌اب‌تا محدوده خاصی برروی تمامی سطح سفره محسوس خواهد بود. به همین جهت‌برای هر چاه یا قناتی که فعلا آب آن برداشت میشود، حریمی در نظر گرفته میشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه یا قناتی در یک سفره که چاه ویا قنات دیگری در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، باید برای آنها تعیین حریم گردد،این‌حریم‌در گذشته به صورت محلی وبه شکل عرف‌و ‌باشیوه‌های‌خاصی انجام ‌می‌گردید اما امروزه در ارتباط با‌کمیت وکیفیت آب ونوع وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌های زیر زمینی محل از روشهای محلی واز روی تخمین تعیین می‌شود .چرا که با‌توجه به تجربه قبلی کارشناس ،حریم 500متر تا 5000 متر یا بیشتر وکمتر اعلام می‌شود.اما درین تحقیق سعی گردیده که با توجه به برداشت شدید وبی رویه آبهای زیر زمینی در ایران و تاحدودی عدم تغذیه مناسب آن از یکسو،وآلودگی شدید آبهای زیر زمینی در مخروط های افکنه (تمام شهر هایی که بر روی مخروط های افکنه قرار گرفته‌اند نظیر تهران ،کرج،قزوین،ورامین ،سمنان. و ده‌هاشهر دیگر..)،حریم چاهها به روش علمی با‌آخرین دستاوردها درین زمینه ، تعیین می‌گردد .این روشها کاربردی بوده ومی‌تواند‌الگویی نو برای محاسبه حریم تمامی منابع آبی ‌به ویژه چاه باشد. (عاشوری ، 1367)
کلید واژه ها :حریم سفره های آب زیر زمینی،حریم چاه،‌خط 50‌‌ روز

1- مقدمه:
یک جغرافیدان جهت مطالعه پراکندگی چشمه های موجود در یک منطقه و چاههای عمیق و نیمه عمیق و یا دستی پر آب وکم‌آب ونوسان آب آنها با توجه به برداشت زیاد ویا نوسان بارش،یک مهندس عمران درمطالعات مهندسی مربوط به ساخت وساز ها وتامین آب شرب‌واحدهای مسکونی و تجاری وصنعتی، ویک مهندس‌برنامه‌ریزی‌شهری وروستایی‌در مطالعات خود پیرامون آبرسانی شهری وروستایی‌وپیش بینی‌محدودیت توسعه وگسترش آتی روستا یا شهر، ویک مهندس کشاورزی به جهت تدارک همه جانبه در تامین‌آب‌زراعی‌محصولات سیفی و شتوی ویک متخصص تکتونیک‌در ارتباط‌با تغییرات‌زمین ساختی‌سفره های‌آب زیرزمینی وچگونگی جابجایی آب سفره ها درارتباط بافرایند های تکتونیکی ویک خاک شناس در ارتباط با نوسان آب زیرزمینی وتغییرات پایداری وچسبندگی خاک،همگی نیاز شدید به مطالعه وبررسی حریم سفره های آب زیر زمینی دارند،که در این مقوله بیشتر به محاسبه حریم آب چاهها پرداخته می شود.نوسان آب چاهها وقنوات در ارتباط مستقیم با تغییرات حریم سفره آنها میباشد.چون بیش از 95 درصد آب شرب شهر ها وروستاهها وهمچنین‌آب‌ کشاورزی از طریق آبهای زیر زمینی‌تامین می‌گردد،پس شناسایی حریم چاهها از نظر میزان بر داشت آب‌وآلودگی‌آبها اهمیت فوق العادهای دارد.چرا که اولا برداشت بیش ازحد آب موجب بهم خوردن تعادل حریم چاه شده وسبب خشک شدن‌آن ویا سایر منابع آب مجاور می گردد.وبه این ترتیب بنیادواحدهای جغرافیای انسانی‌و جوامع انسانی وتجاری وصنعتی‌که‌بر مبنای آب شکل گرفته بودند،متلاشی می‌گردند
دوما،تقریبا تمامی شهر ها وروستاهای سراسرکره زمین ازجمله کشور ایران، آب شرب خود را از طریق آبهای زیر زمینی بویژه چاهها تامین می کنند،به این ترتیب آب ها از نظر آلودگی می توانند مشکل جدی برای شهر وندان وروستائیان ایجاد کنند..‌ازین رو شناسایی حریم چاهها از نظر آلودگی نیزدر مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وآمایش سرزمین نیز اهمیت میابند.در اصل مقاله ثابت خواهدشدکه تقریبا‌تمامی‌آب شرب شهرها وروستاهها ازنظر حریم آلودگی مراعات نمی شوند.درین مقاله سعی میگردد که حریم چاهها هم از نظر میزان برداشت وهم ازنظر آلودگی شناسایی وبا اعداد وارقام وروابط ساده ریاضی تعیین گردند.این تحقیق کاملا کاربردی بوده می تواند از سوی مسئولان در مناطق مختلف شهرها و روستا اجرا گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارائه روشی برای زمانبندی فرایندهای غیرقطعی برای کاهش توأم تأخیر اجرا و گرمای تولید شده توسط پردازنده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارائه روشی برای زمانبندی فرایندهای غیرقطعی برای کاهش توأم تأخیر اجرا و گرمای تولید شده توسط پردازنده با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارائه روشی برای زمانبندی فرایندهای غیرقطعی برای کاهش توأم تأخیر اجرا و گرمای تولید شده توسط پردازنده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارائه روشی برای زمانبندی فرایندهای غیرقطعی برای کاهش توأم تأخیر اجرا و گرمای تولید شده توسط پردازنده با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارائه روشی برای زمانبندی فرایندهای غیرقطعی برای کاهش توأم تأخیر اجرا و گرمای تولید شده توسط پردازنده با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي رايانه

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ارائه زمانبندی مناسب برای انجام کارها یکی از وظایف مهم سیستم های عامل است. پارامترهای زیادی در این مسئله وجود دارند وبر اساس آنها انواع زمانبندی کارها قابل تعریف است. از طرف دیگر، با افزایش سرعت پردازنده ها و توان مصارفی توسط آنها،حرارت تولید شده توسط سیستم و هزینه های لازم برای خنک سازی پردازنده به یکی از چالش های مهم طراحان تبدیل شده است.یک الگوریتم زمانبندی با تعیین زمان اجرای کارها، لحظات فعال بودن و بیکار بودن پردازنده را مشخص می کند. این امر به نوبه یخود در نحوه ی تغییرات دمایی پردازنده تاثیرگذار است و می تواند هزینه های ناشی از خنک سازی پردازنده را تغییر دهد. در اینمقاله به مسائله زمانبندی در محیطی پرداخته می شود که زمان اجرای کارها به طور دقیق مشخص نیست و به صورت احتمالاتیبیان می شود. همچنین مسئله گرمای تولید شده نیز به عنوان یک چالش در نظر گرفته می شود. هدف این مقاله ارائه زمانبندیمناسب است به شکلی که برایند تاخیرهای به وجود آمده و هزینه ای که صرف خنک کردن پردازنده می شود کمینه شود. روشمورد استفاده در این مقاله استفاده از فرایندهای تصمیم مارکوف برای مدلسازی مسئله و استفاده از روش وارسی مدل احتمالاتیبرای یافتن پاسخ بهینه برای مسله است. نتایج نشان می دهد روش مورد استفاده در این مقاله قادر به تولید زمانبندی بهینه و نیزیافتن هزینه کمینه در میانگین است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید