دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word :

نماز یك نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی كه برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیكوی فردی و جمعی است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خیرات است فقدان آن زیانبار است در آیات قرآنی و روایات اسلامی هم بسیاری از فواید و آثار نیكوی آن مذكور است و هم زیانهای فردی و جمعی ناشی از ترك آن آمده است. نماز حقیقی موجب نجات كلی و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسیب ها و فرجام های ناگوار رها می سازد و باب رحمت یزدان را به رویش می گشاید. نماز دیوار بلندی در برابر شیطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسیب آنان نگاه می دارد این دژ استوار برای آنان بیم آور و نگرانیزا است لیكن تضییع و تخریب دیوار نماز فرو ریختن این حصن حصین شیاطین را امیدوار و گستاخ می سازد و جرأت می دهد كه بر اهل نماز یورش برند نماز مصداقی از مصادیق (حبل الله) است و تا وقتی كه مسلمانان به ریسمان خدا چنگ زنند متفق و متحدند و از بلای تفرقه در امان می مانند همچنان كه نماز ایجاد تواضع و وحدت می كند ترك نماز زمینه ساز تعصب و تفرقه می شود

دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word
فهرست مطالب

فصل اول: مبادی تحقیق

1. موضوع تحقیق

2.تعریف مسئله مورد پژوهش

3. فرضیات

4. هدف تحقیق

5.ضرورت تحقیق

6.محدودیتها و مشكلات تحقیق

7. واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تاریخچه نماز

اهمیت نماز

عبادت و خودسازی

نماز اكسیر غم زدا

نماز توانبخش روح و روان

نماز امید بخش ترین عمل

نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می كند

نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر

تاثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن

نماز بزرگترین و محكم ترین پناهگاه معنوی

نماز پیام پرورش پروردگار

نماز و نظم و انضباط

تاثیر تسبیحات در تمركز

كسی كه با نماز تربیت شود مرگش را برای خود جشن می داند

نماز راهی برای ورود به محیط گسترده از نشاط عقلانی

نماز برطرف كننده كبر

اهمیت نماز در تربیت عقلانی

نقش نماز در تربیت عاطفی

نماز موجب نجات و به ارث بردن مینوی همیشگی

نمازگزاران داخل شوندگان به بهشت خاص

نماز خاموش كننده اتش

صد قصر در بهشت بنا می كند نماز

ساز مرغ سحر

فصل سوم: روش تحقیق

بخش اول:

الف:فرضیات:

1- تعریف فرضیه

2- انواع فرضیه

3- مشخصات فرضیه

4- فرضیات این تحقیق

بخش دوم:

ب: جامعه آماری و نمونه گیری:

1- تعریف جامعه آماری

2- جامعه آماری این تحقیق

3- تعریف نمونه گیری

4- انواع نمونه گیری

5- نمونه گیری این تحقیق

بخش سوم:

ج: روش تحقیق :

1- تعریف روش تحقیق

2- انواع روش تحقیق

3- روش تحقیق این پژوهش

بخش چهارم:

د: جمع اوری اطلا عات :

1- تعریف روشهای جمع اوری اطلا عات

2- انواع روشهای جمع اوری اطلا عات

3- روش جمع اوری اطلا عات این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

بخش سوالات عمومی پرسشنامه

تجزیه و تحلیل سئوالات اختصاصی پرسشنامه

فصل پنجم: نتیجه گیری

  1. نتیجه این تحقیق
  2. پیشنهادات و ارائه راه حلها
  3. دانلود ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد با word
    فهرست منابع و مآخذ
  4. پیوست و ضمائم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید