دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش درمورد دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعدد 136 نفر از فروشندگان نفر از فروشندگان بازار سنیت کاشان بصورت تصادفی ساده به عنوان انتخاب شدندو برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های مشتری مداری استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss و فرمول خی دو استفاده شده است و نتیجه ی نهایی حاصل از جمع آوری دادهها د رنمودار زیر داده شده اند . ارتباط مشتری مداری بر میزان فروش ، که نشان دهنده وجود رابطه معنادار در بین مولفه های مشتری مداری که شمال محصول ، ارائه ی خدمات ، فناوری اطلاعات و قیمت است که با 95 درصد اطمینان می توان گفت که محصول 17/92 درصد ،ارائه ی خدمات 32/94 درصد ، فناوری اطلاعات 25-91 درصد و قیمت 71/91 درصد تاثیر بسازیی بر فروش لوازم خانگی در بازر داشته اند و در نهایت نتایج حاصل فرضیات اصلی و فرعی تحقیق را تایید می کند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید