دانلود تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران با word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:   
تاریخچه پیدایش :
اگرچه محیط كار وارتباط آن باتندرستی نیروی كارازروزگاران پیشین شناخته شده است، امادرگذشته اقدامی درخور توجه درمورد حفاظت نیروی كار دربرابر خطرات شغلی انجام نمی پذیرفت. مطالعه شرایط كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دریونان ومصرباستان نشان دهنده عدم توجه بسنده به مسئله سلامت وایمنی كارگران می باشد وازآنجا كه دربسیاری موارد برای استخراج معادن ازبردگان وزندانیان استفاده می‌شده است،حكومت‌هاهیچ گونه مسئولیتی دربرابر افراد نداشته وكاردرچنین جاهائی رادرواقع نوعی تنبیه ومجازات می‌دانستند. به تدریج شرایط حاكم برمحیط كاردگرگون شد وافرادبه اندیشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمایان درصدد حفظ وتأمین تندرستی نیروی كاربرآمدند.                          
یكی ازنخستین شواهد كنترل مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پیش ازمیلاد است. درآن زمان معدن‌چیان بااستفاده ازپارچه‌ای جلودهان خودرامی‌بستند تاازاستنشاق گردوغبار جلوگیری نمایند. درهمین زمینه، پزشكان ودانشمندانی چند پابه میدان گذاشتند وگامهایی جهت اعتلای تندرستی نیروی كاربرداشتند. نخستین باربقراط درسده چهارم پیش‌ازمیلادمسمومیت كارگران باسرب راتشخیص داد.نخستین كتاب معتبردرطب كاردرسال1700به وسیله‌«رامازینی‌»كه اورا پدرطب كارمی‌نامند منتشرشد. اونخستین فردی بودكه به پزشكان توصیه كرددرضمن پرسش‌های خودازبیمار، پیشه اورانیز جویا شوند،زیراممكن است ارتباطی نزدیك میان شغل فرد وبیماری وی وجود داشته باشد.اومطالعاتی باارزش برروی معدن‌چیان،كیمیاگران،شیشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.

 

فهرست منابع :
1.    چوبینه ؛ علیرضا و امیرزاده فرید. كلیات بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات‌دانشگاه علوم پزشكی شیراز (78)
2.    حلم‌سرشت ؛ پریوش ودل‌پیشه ؛ اسماعیل . بهداشت كار ؛ شركت سهامی چهر ؛ تهران؛ 1362
3.    رئوف ؛ كمال‌الدین ؛ اصول ایمنی درصنعت ؛ انتشارات استاد ؛ مشهد (72)
4.    افضلی ؛ محمدرضا ؛ ارگونومی ؛ انتشارات نشر علوم دانشگاهی تهران .
5.    شعبان‌زاده ؛ فرامرز ؛ ایمنی وحفاظت فنی ؛ انتشارات كیومرث
6.    حاجی قاسم‌خان ؛ علی‌رضا ؛ مبانی بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات برای فردا (83)
7.    بنهانی ؛ نادر ؛ ایمنی وحفاظت فنی (75)
8.    كاظمی ؛ بابك ؛ ایمنی وبهداشت كار ؛ انتشارات پشتون
9.    شریعت‌پناهی ؛ مبانی بهداشت محیط ؛ انتشارات دانشگاه تهران (73)
10.    قاسمخانی ؛ شناسایی عوامل شیمیایی محیط كار ؛ انتشارات نخل ؛ تهران ؛ 74
11.    پیش‌گیری حوادث ناشی از كار ؛ مترجم ؛ محمدكاری ؛ عبدالحسین ؛ انتشارات مؤسسه كارو تأمین اجتماعی ؛ تهران ؛ 62
12.    هلاندر ؛ مهندسی عوامل انسانی درصنعت وتولید ( ارگونومی) ؛ مترجم ؛ چوبینه ؛ علیرضا ؛ انتشارات راهبرد ؛ شیراز (75)
13.    جزوات درسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید