دانلود حسابداری و كنترل های مالی دولتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود حسابداری و كنترل های مالی دولتی با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود حسابداری و كنترل های مالی دولتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود حسابداری و كنترل های مالی دولتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود حسابداری و كنترل های مالی دولتی با word :

دانلود حسابداری و كنترل های مالی دولتی با word

شرح عملیات حسابداری :

1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكیك پروژه و ردیف متفرقه

اعتبار مصوب ××

دستگاه اجرائی××

2- پس از ابلاغ تخصیص در هر نوبت :

تخصیص اعتبار ××

اعتبار مصوب ××

3- هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه :

درخواست وجه ××

تنخواه گران حسابداری ××

4- پس از دریافت اعلامیه واریز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائیهای سرمایه ای :

بانك پرداخت تملك دارائیهای سرمایه ای ××

درخواست وجه ××

5- با اخذ ضمانتنامه یا سایر وثیقه های مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تادیه پیش پرداخت :

حساب تضمینات ××

طرف حساب تضمینات ××

6- هنگام تامین اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ایجاد تعهد:

تامین اعتبار ××

ذخیره تامین اعتبار ××

7- پس از انعقاد قرار داد ساخت یا ایجاد دارائی سرمایه ای یا خرید اموال منقول سرمایه ای :

كنترل قرار دادها ××

طرف حساب كنترل قراردادها ××

8- هنگام پرداختهای غیر قطعی به افراد طرف قرارداد و عاملین ذیحساب :

تنخواه گردان پرداخت ××

پیش پرداخت سالجاری ××

علی الحساب سالجاری ××

بانك پرداخت تملك دارائیهای سرمایه ای ××

9- تامین اعتبار هنگام خرید موجودی جنسی :

تامین اعتبار ××

ذخیره تامین اعتبار ××

10- هنگام خرید موجودی جنسی برای هر یك از طرحها :

حساب موجودی جنسی كالا ××

بانك پرداخت تملك دارائیهای سرمایه ای ××

11- هنگام تحویل موجودی جنسی ‏، مصالح ، به پیمانكار بطور مستقیم یا از محل موجودی جنسی :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید