دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات رویشی و ماده خشک ذرت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات رویشی و ماده خشک ذرت با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات رویشی و ماده خشک ذرت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات رویشی و ماده خشک ذرت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات رویشی و ماده خشک ذرت با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

امین فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
صادق بهامین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رضا اولاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات رویشی و ماده خشک ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان دره شهر در سال 1390 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل4 سطح کود بیولوژیک نیتروژن (نیتروکسین، نیتروکارا، سوپرنیتروپلاس وشاهد) و 4 سطح کود بیولوژیک فسفر (بیوفسفر فسفات بارور 2وmc1 و شاهد) بود. نتایج نشان داد که کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر تمامی صفات (قطر ساقه، ارتقاع ساقه و ماده خشک) تأثیر معنیداری داشتند. در مورد کود بیولوژیک نیتروژن بیشترین ماده خشک با مصرف کود سوپر نیتروپلاس به میزان 17961 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد 41 % افزایش نشان داد. در مورد کود بیولوژیک فسفر بیشترین ماده خشک با مصرف کود فسفات بارور 2 به میزان 17307 کیلوگرم در هکتار بدست آمد کهنسبت به تیمار شاهد 34 % افزایش نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از کودهای بیولوژیک، ماده خشک ذرت را از طریق بهبود خصوصیات رویشی (قطر ساقه و ارتفاع ساقه) افزایش میدهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید