دانلود مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی با word

چکیده    
مقدمه    
پیش زمینه ی نوسازی پایدار شهری    
تعریف نوسازی شهری    
ارتباط بین نوسازی شهری و پایداری    
روش شناسی    
بررسی مقالات انتخاب شده    
بررسی مطالعات انجام شده در نوسازی پایدار شهری    
برنامه ریزی زیرسیستم نوسازی پایدار شهری    
زمین    
مسکن    
زیرساخت    
میراث فرهنگی    
طراحی شهری    
سرمایه گذاران و مشارکت جامعه    
نقش جامعه    
ارزیابی نوسازی پایدار شهری    
سه جنبه از نوسازی پایدار شهری    
رویکردهای ارزیابی نوسازی پایدار شهری    
بحث    
برنامه ریزی زیرسیستم در نوسازی پایدار شهری    
سرمایه گذاران در نوسازی شهری    
ارزیابی نوسازی پایدار شهری    
نتیجه گیری    

References

Abu-Dayyeh, N. (2006). Prospects for historic neighborhoods in atypical Islamic cities: the view from Amman, Jordan. Habitat International, 30(1), 46e

Adams, D., & Hastings, E. M. (2001). Urban renewal in Hong Kong: transition from development corporation to renewal authority. Land Use Policy, 18(3), 245e258. . Baeing, A. S., & Wong, C. (2012). Brownfield residential development: what happens to the most deprived neighbourhoods in England Urban Studies, 49(14), 2989e 3008. . Bagaeen, S. G. (2006). Redeveloping former military sites: competitiveness, urban sustainability and public participation. Cities, 23(5), 339e352. . Barber, A., & Pareja Eastaway, M. (2010). Leadership challenges in the inner city: planning for sustainable regeneration in Birmingham and Barcelona. Policy Studies, 31(4), 393e411. . Beebeejaun, Y., & Grimshaw, L. (2011). Is the ‘new deal for communities’ a new deal for equality Getting women on board in neighbourhood governance. Urban Studies, 48(10), 1997e2011. . Berg, P. G., Eriksson, T., & Granvik, M. (2010). Micro-comprehensive planning in Baltic sea urban local areas. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Engineering Sustainability, 163(4), 219e

A review of recent studies on sustainable urban renewal

Helen Wei Zheng, Geoffrey Qiping Shen*, Hao Wang Department of Building and Real Estate, the Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong

abstract

Urban renewal and sustainable development are two popular issues in both policy agenda and academia. Although their importance has been increasingly recognized, an integrated review covering sustainability, planning, and urban renewal has yet to be produced. Based on 81 journal papers, this paper presents a critical review of recent studies on sustainable urban renewal over the period 1990e2012. The review focuses on the planning sub-system and the social sub-system of urban renewal in terms of the evaluation of sustainability. The complexity of achieving sustainable urban renewal is emphasized and discussed. To better clarify the mechanism behind the urban renewal process and improve urban sustainability, recommendations of future research directions are also provided.  2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

Introduction

Urban renewal has been regarded as a sound approach to promoting land values and improving environmental quality (Adams & Hastings, 2001); rectifying the urban decay problem and meeting various socioeconomic objectives (Lee & Chan, 2008a); and enhancing existing social networks, improving inclusion of vulnerable groups, and changing adverse impacts on the living environment (Chan & Yung, 2004). In order to help tackle these issues, many studies have been conducted in this field. As sustainable development corresponds to urban renewal in terms of social, economic and environmental sustainability, it has been recognized that urban renewal and sustainability should be combined together. The urban renewal process involves various planning issues and different stakeholders, the relationship between which complicates the process. In order to achieve effective and efficient sustainable urban renewal practice, it is first necessary to understand the mechanism behind it. Discussions by other researchers on these issues are scattered in different areas with an integrated review covering sustainability, planning, and urban renewal yet to be produced. This paper therefore presents a critical review of recent studies on sustainable urban renewal. It starts with the background of sustainable urban renewal, followed by the research methodology and an overall picture of the research progress. Selected papers are then discussed from three aspects, namely planning sub-system in sustainable urban renewal, stakeholders and their engagement, and evaluation of sustainable urban renewal. Finally, the discussion section includes a summary of the findings from this study and recommendations for future related research

چکیده

نوسازی شهری و توسعه ی پایدار دو موضوع مهم در دستور کار سیاست و دانشگاه هستند. اگر چه اهمیت آنها بیش از بیش به رسمیت شناخته شده است، اما یک بررسی یکپارچه نشان داده است که  توسعه ی پایدار و نوسازی شهری همچنان لازم است. بر اساس 81 مقاله ی موجود در مجله، مقاله ی پیش رو نقدی از مطالعات انجام شده ی اخیر بر نوسازی پایدار شهری در محدوده ی زمانی سال 1990 تا 2002 را ارائه می دهد. این بررسی بر برنامه ریزی زیرسیستم و زیرسیستم اجتماعی نوسازی شهری در زمینه ی ارزیابی پایداری متمرکز است. دشواری دسترسی به نوسازی پایدار شهری نیز در این مقاله در کانون توجه قرار داده شده است. به منظور درک بهتر سازوکارهای نهان در فرآیند نوسازی شهری و توسعه ی پایدار شهری، توصیه هایی در مورد تحقیقات آینده و جهت گیری های آینده نیز ارائه شده است

کلمات کلیدی: نوسازی شهری، توسعه ی پایدار، برنامه ریزی

مقدمه

نوسازی شهری به عنوان یک رویکرد مهم جهت توسعه ی ارزش های زمین، بهبود کیفیت محیط زیست(آدامز و هاستیگز 2001) اصلاح مشکل بافت فرسوده ی شهری و نشست عاملان مختلف اقتصادی و اجتماعی و افزایش شبکه های اجتماعی موجود، نتایج رو به پیشرفت گروه های آسیب پذیر و اثرات سوء و در حال تغییر بر زندگی محیط زیست تلقی می شود. به منظور مقابله با این مسائل، مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. با وجود اینکه توسعه ی پایداری پاسخی جهت نوسازی شهری در زمینه ی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است اما تشخیص داده شده است که نوسازی شهری مستلزم برنامه ریزی های مختلف و سرمایه گذاری های مختلف می باشد، در واقع این رابطه ی بین عاملان است که این روند را پیچیده تر می کند. به منظور دست یابی به عملکرد مؤثر و کارآمد در نوسازی شهری پایدار، ابتدا درکِ سازوکار پنهان در پس این فرآیند ضرورری است

بحث در مورد این موضوع توسط محققان دیگر حول حوزه های مختلف و بررسی یک پارچه نشان   می دهد که پایداری، برنامه ریزی، و نوسازی شهری همچنان لازم است. بنابراین مقاله ی پیش رو، نقد و بررسی مطالعات اخیر در نوسازی پایدار شهری می باشد. بحث را ابتدا با پیش زمینه ی نوسازی پایدار شهری آغاز می کنیم و به دنبال آن روش تحقیق و یک تصویر کلی از پیشرفت پژوهش را ارائه می دهیم. مقالات انتخاب شده سه جنبه ی مورد نظر یعنی برنامه ریزی زیرسیستم در نوسازی پایدار شهری ، سرمایه گذاران و تعاملات آنها و ارزیابی نوسازی شهری پایدار مورد بحث قرار می دهند. و در آخر بخش دیسکاشن (بحث) خلاصه ای از یافته های تحقیق و توصیه های لازم برای تحقیقات آینده ارائه شده است

مطالب پیشنهادی: برچسب ها : بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, برنامه ریزی زیرسیستم نوسازی پایدار شهری, تحقیق بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, تحقیق در مورد نوسازی شهری, دانلود مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, نوسازی شهر, نوسازی شهری, نوسازی پایدار شهری

برای ثبت نظر خود کلیک کنید

دوستان عزیز حتما با نظرات خود ما را در بهتر شدن سایتی فعال و عالی یاری کنید.