دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات: 21
نویسنده(ها):
زهرا باقری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه
فاطمه شیاسی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
مسلم مالکی – کارشناس ارشد IT

چکیده:
هدف اصلی از انجام این پزوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی است. پزوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، یک پزوهش توصیفی پیمایشی است. سوالات مورد – بررسی شامل بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شهرضا در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش بیکاری و افزایش کاررآفرینی و اشتغال و بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی و بهبود اقتصاد کشور از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور است.جامعه آماری این پزوهش شامل کل اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شهرضا است که تعداد 111 نفر از آنها، 01 نفر از دانشگاهآزاد و 01 نفر از دانشگاه پیام نور به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای که بر مبنای اهداف و سوالات پزوهش تنظیم گردیده استفاده شده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط تعدادی از اساتید دانشگاه اصفهان تآیید گردیده و و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 50 بدست آمده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و از طریق آزمون t مستقل و کای 2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد و اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرصت های کارآفرینی نقش مثبت و سازنده ای ایفا می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حبیب رضا غفاریان شیرازی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه مدیریت آموزشی، بجنورد، ایران

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری است. امروزه شاهد تغییرات عمده ای در حوزه گردشگری هستیم. برآورده ساختن بهتر و سریع تر نیازهای گردشگران به منظور ایجاد رضایت بیشتر آنها و با امکانات فناورانه سعی در به نمایش گذاردن و معرفی امکانات و توانایی های کشور میزبان به گردشگران خارجی و همچنین سهولت رفت و آمد آنها هدف اصلی صنعت گردشگری است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، اسنادی و مروری بر یافته های به دست آمده از دیگر پژوهش ها و مقالات، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری را بررسی و شناسایی می کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمل و نقل کالا (با تاکید بر کشورهای در حال توسعه) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمل و نقل کالا (با تاکید بر کشورهای در حال توسعه) با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمل و نقل کالا (با تاکید بر کشورهای در حال توسعه) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمل و نقل کالا (با تاکید بر کشورهای در حال توسعه) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمل و نقل کالا (با تاکید بر کشورهای در حال توسعه) با word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

علیرضا تمیزی – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
بهزاد قائمی – کارشناس دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و بررسی هایی اقتصادی وزار
عادل مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

رقابت پذیری و اثربخشی صادرات یک کشور صرف نظر از ظرفیت تولیدی مناسب به توانایی کشور در ارسال کالا به بازارهای خارجی با کمترین قیمت ممکن و تحت شرایط درخواستی مشتریان و وارد کنندگان، بسیار وابسته است. در این راستا می توان کیفیت دسترسی و هزینه های حمل و نقل را به عنوان شاخصه های اصلی در تعیین ظرفیت سیستم حمل و نقل در زنجیره تامین در نظر گرفت. در کشورهای در حال توسعه هزینه صادرات به طور متوسط 2 تا 3 برابر حقوق گمرکی کشور واردکننده است و بنابراین هزینه های حمل و نقل یکی از اصلی ترین چالش های پیشبرد کشورهای در حال توسعه در دسترسی به بازارهای خارجی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید