دانلود مقاله بررسی اثر ضد قارچی اسانس مرزه در کنترل عامل پوسیدگی نرم پس از برداشت توت فرنگی با هدف تولیدمحصول سالم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثر ضد قارچی اسانس مرزه در کنترل عامل پوسیدگی نرم پس از برداشت توت فرنگی با هدف تولیدمحصول سالم با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر ضد قارچی اسانس مرزه در کنترل عامل پوسیدگی نرم پس از برداشت توت فرنگی با هدف تولیدمحصول سالم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی اثر ضد قارچی اسانس مرزه در کنترل عامل پوسیدگی نرم پس از برداشت توت فرنگی با هدف تولیدمحصول سالم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر ضد قارچی اسانس مرزه در کنترل عامل پوسیدگی نرم پس از برداشت توت فرنگی با هدف تولیدمحصول سالم با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مریم بهداد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز ستایش – کارشناس ارشداداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

چکیده:

آلودگی های قارچی عامل بسیاری از خسارات بعد از برداشت محصولات کشاورزی بالاخص توت فرنگی می باش د. برای کنترل آلودگی های قارچی گاهی از محلو ل های قارچ کش شیمیائی استفاده می شود که علاوه بر ضرر برای سلامتی انسان در زنجیره غذائی نیز تجمع کرده و موجب آلایندگی محیط زیست و اکوسیستمها می گردند. یکی از روشهایی که م ی توان قارچ ها را کنترل کرد استفاده از اسانس گیاهان دارویی است، که اثر قارچ کشی نیز داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی اسانس ضد قارچی گیاه دارویی مرزه در کنتر ل این قارچ و جایگزین کردن آن با قارچ کش های شیمیایی بوده است . مهمترین قارچ بیماری زا در دوره پس از برداشت توت فرنگیRhizopus stoloniferعامل پوسیدگی نرم) می باشد که خسارت جبران ناپذیری را روی توت فرنگی پس از برداشت ایجاد می کن د و برای جلوگیری از رشد قارچ و کنترل آ ن اثر اسان س مرزهSaturejahortensis مورد بررسی قرار گرفت . اسانس با غلظتهای 10000، 2000، 1000، 500 ، 300 ، 200 و 100 پی پی ام در محیط کشت PDA برای کشت قارچ Rhizopusانجام گرفت. آزمایش دوم روی میو ههای توت فرنگی برداشت ش ده انجام گرفت، میوهها پس از ضدعفونی سطحی در سوسپانسیون 106 ( اسپور در میلی لیترRhizopus فرو برده و سپس به طور جداگانه در سوسپانسیون اسانس ذکر شده و قارچ کش ایپرودیون + کاربندازیم 52/5% پودر وتابل ) فرو برده شد و در شرایط حرارت اتاق حدود1 درجه س انتیگراد قرار داده شد . نتایج آزمایش روی آگار نشان داد که غلظت مهار کننده رشد میسلیوم قارچ ریزوپوس برای مرزه 300 پی پی ام در محیطPDAو روی میوه توت فرنگی 1000 پی پی ام بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی) با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشگاه شریف
بهرام ثقفیان – استاددانشگاه علوم تحقیقات
سجاد اسماعیل زاده – دانشجوی دکتری

چکیده:
درکشور ما بسیاری از بناهای ارزشمند تاریخی در معرض فرسایش توسط عوامل طبیعی و اجتماعی قرار دارند که نحوه تعمیر بنا نیز بستگی به نوع این عوامل دارد و تاکنون نیز با وجود اقدامات مرمتی صورت گرفته ، آسیب های جبران ناپذیری از این موضع بر بناهای تاریخی کشورمان وارد شده است.در این مقاله به بررسی انواع پوشش های رایج در کشور و همچنین نوع پوشش استفاده شده در سرای وکیل الدوله پرداخته و سپس به بحث آسیب شناسی و مرمت سرای وکیل الدوله پرداخته و در انتها در بخش نتیجه گیری فهرست پیشنهادی اولویت های اجرائی طرح مرمت ارائه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه عملکرد علوفه و دانه در توالی های برداشت و فاصله های مختلف ردیف شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی اهواز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه عملکرد علوفه و دانه در توالی های برداشت و فاصله های مختلف ردیف شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی اهواز با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه عملکرد علوفه و دانه در توالی های برداشت و فاصله های مختلف ردیف شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی اهواز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه عملکرد علوفه و دانه در توالی های برداشت و فاصله های مختلف ردیف شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی اهواز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه عملکرد علوفه و دانه در توالی های برداشت و فاصله های مختلف ردیف شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی اهواز با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
غلامرضا عبادوز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:
شبدر برسیم گیاهی دو منظوره جهت تولید علوفه و دانه می باشد. به منظور مقایسه عملکرد علوفه و دانه شبدر برسیم متأثر ازتیمارهای توالی برداشت و فاصله های مختلف ردیف کاشت آزمایشی در سال 1390 به مدت یکسال زراعی در مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی بدینصورت که کرت اصلی شامل فاصله بین ردیف در 3 سطح و توالی برداشت در 6 سطح با 4 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان دادکه بیشترین عملکرد علوفه خشک در تیمار فاصله ردیف 25 سانتی متر با تولید 15/74 تن در هکتار همچنین بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت در فاصله ردیف 75 سانتی متر به ترتیب با مقادیر 584/10 کیلوگرم در هکتار و 15/54 درصد بدست آمد. بررسی سطوح مختلف توالی برداشت مشخص کرد تیمار 2 بار چین برداری علوفه در زمان های 75 و 120 روز پس از کاشت و نیز تیمار یک بار چین برداری علوفه 75 روز پس از کاشت به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مولویدرخیامدرعطار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مولویدرخیامدرعطار با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مولویدرخیامدرعطار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مولویدرخیامدرعطار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مولویدرخیامدرعطار با word :

معرفی شخصیت خیام

خیام نامی است که با نیشابور پیوستگی دیر سالی دارد . بگونه ای که گاهی این دو واژه خویشاوند را مترادف می پندارند سیمای واقعی این شخصیت هیاهوزا در فراسوی توده متراکمی از ابرهای ابهام و پرده های افسانه ای زندانی است گر چه تا حدودی تصویر ابوالفتح ( یاابوحفض ) عمر فرزند ابراهیم خیامی به عنوان فیلسوف و ریاضیدان و طبیب و حکیم آشکارتر و شناخته تر است جماعتی در وجود شاعری به نام خیام شک کرده اند و او را موجودی وهمی و خیالی پنداشته اند موجودی که سایه اش بر همه قرون و اعصار گذشته است سخن خیام سرسری و هوایی نیست .

عصیان اندیشه ای شکافنده و طولانی است که با اسارت قیود و قواعد مسخره زندگی بشری تسلیم نمی شود و حتی همه کاوش های خستگی ناپذیرش از حقیقت و نهایت وجودی خویش آگاه نمی شود .

زمره آنرا دارد که در ژرفای هراسناک و شکننده و خود شکافی فریاد برآرد و شعله آواز اندوهگین خویش را چراغ زاویه تیره خانه جهل و غفلت کند .اما خام سگالان خشک مغزی که ایمان رکود و انجماد تحیّر می کنند و محراب مناجات را بر معراج خرابات اوج می نهند .اینان به حقیقت ویژگی نهادی و درونی شعر خیام را درک نکرده اند اینان برش اندیشی را نمی شناخته اند .تنها با نگاهی گذرا و سطحی ظاهر الفاظ و اندام بیرونی اشعار وی را آنهم بریده غرض دیده اند .*

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهنگ شاعران زبان پارسی ،عبدالرفیع حقیقت ،جلد اول

 

زندگینامه خیام

ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری، فیلسوف و ریاضی دان و منجم و پزشک و شاعر و نویسنده بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری است .ولادتش در نیشابور اتفاق افتاده و در بیرون آن شهر پهلوی امام زاده معروف به محمد محروق به خاک سپرده شده است .

خیام از طرفداران بزرگ حکمت ابن سینا در عهد خود و پزشک و منجم دربار ملک شاه بوده است . در ریاضیات نیز چند اثر معروف دارد که از همه مشهور تر کتابش در جبر و مقابله است .

تفضیل زندگی خیام مانند احوال همه بزرگان ما مجهول است و آنچه یقین است این است که در سال 467 در سلطنت جلال الدین ملکشاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام الدین الملک چون خواسته اند ترتیب تقویم یعنی محاسبه سال و ماه را موافق قواعد نجومی بدرستی معین کنند هیئتی از دانشمندان اهل فن هیئت و نجوم را برای این مقصود برگزیده اند و خیام یکی از آن دانشمندان و گویا بر همه مقدم بوده است .

به خیام کتابی در نثر پارسی به نام نوروزنامه نسبت داده شده است .

شهرت خیام در ایّام زندگی و دوران قریب به آن بیشتر در حکمت و طب و نجوم و ریاضی بود و لیکن امروز او را در جهان بیشتر به سبب رباعیات فلسفی لطیفش می شناسند .این رباعیها بسیار ساده و بی آلایش و دور از تصنع و تکلّف و با این حال مقرون به کمال فصاحت و بلاغت معانی عالی استوار است . در این اشعار خیام افکار فلسفی خود ر ا غالباً در مطالبی از قبیل تحریک تفکر در برابر اسرار خلقت ، کوتاهی حیات و مصائب آن بیان می کند ،او برای آدمیان بازگشتی که اهل ادیان معتقدند قائل نیست . با این همه خیام از انتقادات سخت اجتماعی هم در بعضی از ترانه های خود غافل نماند وعلی الخصوص از حمله بر علمای ریا کار مذهبی باز ننشسته است .

تعیین شماره واقعی رباعیهای خیام دشوار است چه بر اثر شهرتی که در ترانه های فلسفی او می توان یافت بسیاری از ترانه های دیگر شاعران نیز بدو منسوب شد و از این رو در پاره ای از نسخ عدد آنها به صدها رباعی بالغ گشت لیکن گویا بیش از شصت و شش رباعی را به تحقق می توان از او شمرد و از روی سبک آن شصت و شش رباعی تا حدود 178 رباعی را می توان بحدس قریب به یقین از او دانست .*

خیام و جوانی

از اوائل زندگی خیام و جوانی او اطلاع دقیق و صحیحی در دست نیست ولی این نکته روشن است که خیام در کار تحصیل بسیار کوشا بوده از جمله یکی از کتابهای چاپی اوائل قرن 14 ( 1312 ق ) متذکر است که خیام جهت کسب علم از دیر ،زادگاه به دارالعلم نیشابور وارد شد .

ملاحظه شده است ناشران غربی در مقدمه ( رباعیات خیام ) جهت تفهیم نام وی خیام را به TENT  یا MAKER  ، ضمیمه دوز یا چادر دوز معنی و ترجمه کرده اند و اظهار داشته اند چون پدرش و یا خودش به چادر دوزی اشتغال داشته به خیامی مشهور گشته است . چنین تفسیر و ترجمه ای به آسانی قابل قبول نیست .درست است که خیام را اصطلاحاً چادر دوز می گویند ولی چنین لازم نمی آید که هر که نامش خیام یا خیامی باشد چادر دوز هم باشد . پدرش نیز که نیشابوری بوده مسلماً صاحب کمال و استعداد بوده است و معتقد به تربیت صحیح فرزندش ،چنان که از بذل مال و سعی در واداشتن فرزندش به تحصیل دریغ نورزید . بنابراین از چادر دوز ساده بعید می نمود که صاحب چنین فرزندی با چنان فضائل باشد . این نکته را فراموش نکنیم که قریحه ، استعداد و نبوغ تا حدی موروثی است توارث سهم به سزایی در پرورش بزرگان و نوابغ دارد . از جهتی به عناوینی چون عمر بن خیام بر می خوریم که قابل تأمل است نخست عنوان نامه سنایی است که با عبارت ( به خدمت خواجه حکیم عمر بن خیام … ) عنوان شده ، دیگر رساله ای از امام فخر رازی درباره سوره التین است که به هنگام نقل رباعی معروف دارنده ترکیب طبایع آراست با عنوان ( نظم ابن الخیام ) آغاز می شود .*

 

 

 

 

 

* زندگی خیام مصطفی باد کوبه ای هزاوه ای

 *تعلیقات چهار مقاله دکتر محمد معین ،جلد دوم

 

آرامگاه خیام

آرامگاه خیام ، زیبا ، شاعرانه ، مستحکم و روح پرور در تابعه نیشابور و در طرف شرق باغ مزار امام زاده محمد محروق نیشابوری است . سقف آهنی بطوری ترتیب داده شده که علاوه بر استحکام ساختمان ، زیبایی خاصی به آن بخشیده است بین هر کدام از پایه های دهگانه ساختمان مثلثی بزرگ ایجاد شده . در کنار آن یک لوزی کشیده ، تشکیل شده است و در هر لوزی بزرگ عناوین و اشعاری بر روی کاشی معرق نوشته شده است .

سطح لوزی های قدری گودتر از حاشیه است تا بتوانند کاشی زمینه و خطوط نوشته شده را در آن جا سازی کنند و تا اندازه ای از گزند برف و باران محفوظ بماند .

سبک این بنا مخلوطی از سبک معماری شرق و غرب است و شاید از اندیشه خیام و نکات هندسی ذهن وی الهام گرفته باشد اطراف پایه ها گنبد هرمهایی از سنگ های بزرگ و آب نماهای سنگی که دیواره آنها کاشیکاری شده است .زیبایی پر طرواوتی را در باغ مصفای آرامگاه ایجاد می کند .

در قسمت غربی آرامگاه مجموعه ای از کتابخانه ، موزه و مهمانخانه وجود دارد که هم اکنون در اختیار سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران است مساحت زیر بنای این گنبد یکصد و سی متر مربع است .

در حدود نهصد متر مربع مساحت چندین آب نماو محوطه سازی اطراف می باشد در زیر گنبد بر روی زمین ، سنگی نصب شده و عبارت ذیل روی آن نوشته شده است .

(( کل شئ هالک الّا و جهد . ))

آرامگاه حکیم ابوالفتح ، عمر بن خیام نیشابوری که پس از هفتاد و چند سال زندگی در سال 517 هجری قمری به رحمت ایزدی پیوسته است .

کاشی اشعار و مطالب لوزیها و پایه های گنبد تماماً کاشی معرق است و با رنگهای لاجوردی ، زرد ، سیاه ، قهوه ای و سبز تزئین یافته است.*

 

 

* دمی با خیام ، علی دشتی ، جلد دوم

 

آثار خیام ( رباعیات )

شگفت آن که رباعیات اصیل منسوب به او ( خیام ) آنقدر اند که عدد آنها را بین 16 ، 36 ، و 66 انگاشته اند هر چند صدها رباعی به نام او در کتاب ها و مجموعه ها درج است

با همه جاذبه و لطفی که رباعیات خیامی دارد بی گمان این اشتهار مرهون ترجمه آزاد و هنرمندانه ای است که ادوارد فیتر جدالر شاعر انگلیسی به ذوق و سلیقه خویش از رباعیات خیام کرده و نخستین بار به سال 1859 م . بطبع رسیده است و هم این کار سبب نام و اعتبار فیتر جدالر در شعر و ادبیات جهان نیز شده است .

در حقیقت در مرحله نخست جاذبه و جوهر سعدی و افکار حکیمانه رباعیات خیام بود که پروفسور کاول را بر انگیخته که رونوشتی از رباعیهای او را به خط خود از روی نسخه کتابخانه بادلیان آکسفورد بنویسد و به نزد فیتر جدالر بفرستد . دیری نگذشت که شرق شناسان و پژوهندگان به تتبع درباره رباعیات خیام و تصحیح متن آنها پرداختند به علاوه رباعیات خیام از روی منظومه فیتر جدالر به زبان های دانمارکی ، فرانسه ، آلمانی ، سوئدی ، ایتالیایی ، لاتینی و یدّی ( زبان یهودیان و اروپای مرکزی ) ترجمه شده و نیز ترجمه های متعدد دیگری به انگلیسی بر اساس شعر فیتر جدالر یا از متن فارسی به زبان های فرانسه ، آلمانی ، عربی ، ایتالیایی ، ترکی ، روسی ، دانمارکی ، سوئدی ، ارمنی ، اسپانیایی ، اسپرانتو ، گالی ، هلندی ، و مجاری صورت گرفته است .

این همه شهرت و حسن به قول خیام از کیست ؟ درست است که نفوذ ترجمه زیبا و شاعرانه فیتر جدالر را نباید از نظر دور داشت و شاید به قول یان ریپسکا شعر خیام

(( در نظر اروپاییان مانند آیینه ای بود که انعکاس درماندگی خود را در آن می دیدند )) اما جوهر اصلی شعر فیتر جدالر رباعیاتی است که از خیام خوانده بود و از آنها الهام گرفته است .

در رباعیهای خیام نخستین چیزی که جلب توجه می کند ژرفای اندیشه است . پیداست حکیمی است که به شعر سخن می گوید و نکته هایی را که در ذهن او جرقه زده است در قالب هایی کوتاه گنجانده است .

سراینده این ترانه ها قاعدتاً بایست اندیشه گری دورنگر و فیلسوفی صاحب نظر باشد بعلاوه چنان کششی داشته که تأثیر آنرا در شعر کسانی از پیشینیان مانند عطار و سعدی و حافظ و دیگران و نیز در صادق هدایت از معاصران می توان دید .

پایه اصلی اندیشه خیامی تأمل در راز هستی و نیستی است و سر نوشت انسان : از کجا آمده ایم و به کجا می رویم ؟ چرا کائنات به وجود آمده اند و چرا از بین می روند ؟ پرسشی است که قرن هاست فکر بشر را به خود مشغول داشته است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیگنال صوت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیگنال صوت با word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیگنال صوت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سیگنال صوت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیگنال صوت با word :

در فصل اول به معرفی سیگنال صوت و روشهای تولید آن می پردازیم.
در فصل دوم این پایان نامه، بلوک دیاگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer و توضیحی مختصر در باره نحوه کار آن را خواهیم دید.
در فصل دوم، تعریف فیلتر و سنتز مدار و همچنین معرفی پارامترهای فیلتر را میآوریم فصل چهارم، دو تقریب معروف چبی شف و باتر ورث را به اختصار توضیح میدهد. سپس در فصل پنجم و ششم، پس از مقایسه فیلترهای فعال و غیر فعال، استفاده از تقویت کننده عملیاتی را در فیلترهای فعال بالاگذر و پائین گذر و میان گذر خواهیم دید.
و پس از آن به معرفی فیلترهای فعال به کار رفته در این Audio Equolaizer خواهیم پرداخت.
فصل هفتم کاربردهای مختلف LM380 را به عنوان تقویت کننده صوتی، بیان می کند. پس از آن در ضمینه (1) چند نمودار کاربردی، در فیلترهای فعال را خواهیم دید.
و در انتها نیز Datasheet مربوط به LM380 آمده است.
فصل دوم
2-2: یکنواخت ساز صوتی:
هرگاه بخواهید بخشی از طیف صدا را مورد تاکید یا رد قرار دهید از فیلتر فعال استفاده میکنید.
اغلب وقتها برای پاسخهای Low-pass و high-pass از فیلتر افتان و برای کاربردهای Band-pass برای کاربرد عمومی صدا از مقادیر متوسط Q (یعنی از 2 تا 5) سر و کار داریم. این امر به این معناست که فیلترهای فعال برای مصارف عمومی صدا بسیار سالده می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Investigating addition of organic matter at planting in the nursery to assess further growth responses of two poplars با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Investigating addition of organic matter at planting in the nursery to assess further growth responses of two poplars با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Investigating addition of organic matter at planting in the nursery to assess further growth responses of two poplars با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Investigating addition of organic matter at planting in the nursery to assess further growth responses of two poplars با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Investigating addition of organic matter at planting in the nursery to assess further growth responses of two poplars با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
Seyed Mahdi Alizadeh – Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Ahvaz, Iran

چکیده:

Efficient management practices in the nursery could have positive effects on plantation yield. The aim of this study was to determine the effect of organic matter treatments in the nursery on further growth responses of poplar cuttings. Uniform-in-size cuttings of two fast-growing poplar species (Populus nigra L. and Populus alba L.) were rooted in three different organic matter over a one-year growing season. Then, the rooted cuttings transplanted into big pots which were filled with loam soil and irrigated for another growing season. At the end of second growing season, stem diameter, stem height, root diameter, root length, TTLA and volume of woody biomass were measured. The results showed that, associated with the applied organic matters, significant productivity increases in biomass parameters of above- and below-ground tissues were observed (p< 0.01). In all organic matter treatments, the greatest amounts of biomass parameters were belong to P. nigra L. Substrate C showed maximum productivity in biomass parameters among other amended substrates. Addition of organic matters during the establishment years in the nursery can be considered as a great potential for enhancing establishment and biomass production of short rotation poplar plantations and finally fulfillment the purpose of reducing the pressure on natural forests.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون سازی و کاربرد آن در آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون سازی و کاربرد آن در آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازی با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون سازی و کاربرد آن در آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون سازی و کاربرد آن در آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون سازی و کاربرد آن در آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازی با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مصطفی خادم پیر – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر روشن دل کاهو – استادیار،دانشگاه صنعتی شاهرود
علی نجاتی کلاته – استادیار،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
تجزیه طیفی داده های لرزه ای با کمک تبدیلهای زمان – فرکانس دامنه های لرزه ای را که تابعی اززمان و مکان هستند به دامنههای طیفی که تابع فرکانس زمان و مکان هستند تبدیل می کنند این ابزار درزمینه های مختلف مانند تعیین ضخامت لایه نمایش رخساره های چینه ای توصیف مشخصات مخزن و اکتشاف مستقیم منابع هیدروکربن کاربرد دارند کاملا واضح است که هرچه قدرت تفکیک زمانی و فرکانسی درصفحه زمان – فرکانس بیشتر باشد رخدادها را میتوان بهتر جداسازی نموددراین مقاله ازالگوریتمی که براساس روش وارون سازی کمترین مربعات مقید شده می باشد برای محاسبه طیف زمان فرکانس استفاده شده است که دارای قدرت تفکیک بالاتری نسبت به روشهای دیگر ازجمله تبدیل فوریه زمان کوتاه میباشد کارایی این روش تجزیه طیفی روی داده های مصنوعی موردب ررسی قرارگرفت و با نتایج تبدیل فوریه زمان کوتاه مقایسه شده است همچنین ازاین روش برای اشکارسازی سایه های فرکانس پایین مربوط به مخازن گازی دریکی ازمیادین گاز جنوب غربی ایران استفاده شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مجتبی چزگی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه زابل
محمود رمرودی – دانشیار گروه زراعت، دانشگاه زابل
محمد گلوی – دانشیار گروه زراعت، دانشگاه زابل
مریم رحیمی – مربی گروه باغبانی، دانشگاه زابل

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فیزیولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی، این آزمایش در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی سد سیستان دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل ا نجام شد. طرح به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. عامل اصلی تنش خشکی، شامل: (60، 80 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و محلول پاشی متانول با 4 سطح شامل: شاهد (بدون محلول پاشی)، 15، 30 و 45 درصد حجمی بود، محلول پاشی متانول 3 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 15 روز صورت گرفت. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف محلول پاشی متانول و تنش خشکی اختلاف بسیار معنی داری از نظر میزان کلروفیل a و b، کلرفیل کل، کارتنوئید و پرولین وجود داشت (p<0/01). محلول پاشی با سطح 30 درصد حجمی بیش از سایر تیمارها مؤثر بود بطوریکه موجب افزایش معنی داری در مؤلفه های ذکر شده گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویا با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویا با word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

عنایت رضوانیی خورشیدی – دانشکده کشاورزی ساری دانشگاه مازندران
سید کمال کاظمی تبار – دانشکده کشاورزی ساری
غلامعباس کیانوش – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی چگونگی ارتباط صفات با عملکرد سویا در سال 1380 در ایستگاه تحقیقات زراعی مایه کلا وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران تعدا د25 رقم سویا در قالب یک طرح مربع لاتیس با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
ساناز رضوانی – کارشناس ارشد معماری مدرس دانشگاه ازاد
میرباقر زمزمی – مهندسی تکنولوژی معماری، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان کشور، دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد مرند، ایران
طرلان زرنشانی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد تبریز
سیداحمد حسینی – کارشناس ارشد معماری.مدیر گروه معماری دانشگاه ازاد مرند

چکیده:
با نگاهی به روند تکامل زندگی انسان در میابیم که انسان از دیرباز تمایل داشته در محیط اطراف خود به بهترین شکل درجهت آسایش و آرامش خود بهر گیرد.یکی از ابزارهای محیطی انرژی خورشیدی است به کار گیری این عنصر در طراحیباعث می شود علاوه بر اینکه طراحی حاصل سازگار با محیط طبیعی و روحیه انسان باشد از نظر جنبه اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی نیز مفید باشد از طرفی هم خانه ها خورشیدی یکی از راه کارهای موثر برایدست یابی به معماری پایدار است.پژوهش حاضر پرداختن به نهایت استفاده از خورشید است که با عناوین چون فتوولتائیک.هوا گرم کن خورشیدی ،لوله های سانپایپ، دیوار ترومب که با استفاده از این عناوین می توان گام موثری در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و هوای سالم وپاک داشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید