دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی توسعه روستایی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

علی اکبر نجفی کانی – استادیار جغرافیای و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان
شهرام مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه گلستان
فرشاد سوری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقشگردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان در روستای زیارت در شهرستان گرگان است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش زنان ساکن روستای زیارت میباشند که با استفاده از فرمول کوکران 70 نمونه انتخاب شدهاند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است که مولفه های موردنظراز طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از پرسشنامه نشان میدهد که فعالیت غالب در بین زنان روستای زیارت ارائه خدمات، بویژه خدمات خرده فروشی به گردشگران است که 84/3 درصد پاسخگویان منبع اصلی کسب درآمد خود را از طریق عرضه خدمات خردهفروشی به گردشگران می دانند همچنین مولفه های مربوط به اهداف و انگیزه های شروع کسب و کار بین زنان روستایی بر پایه ضریب تغییرات اولویت بندی شدند که انگیزه غالب برای شروع کسب و کار در بین زنان روستایی در ناحیه مورد مطالعه، انگیزه های اقتصادی و مالی بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Determination of the constants of ZerilliدرArmstrong model using inverse Taylor test با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Determination of the constants of ZerilliدرArmstrong model using inverse Taylor test با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Determination of the constants of ZerilliدرArmstrong model using inverse Taylor test با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Determination of the constants of ZerilliدرArmstrong model using inverse Taylor test با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Determination of the constants of ZerilliدرArmstrong model using inverse Taylor test با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
G. H Majzoobi –
P Kazemi –

چکیده:

Tayolr test is a popular experimental technique which is widely used to study the response of materials at high strain rates and elevated temperatures. The technique, however, suffers from serious shortcomings such as in situ heating the specimens for testing materials at elevated temperatures. We introduce the inverse Taylor test in which the difficulties which are normally associated with the conventional Taylor test are eliminated. The new technique is used to identify the constants of Zerilli-Armstrong material model for a copper alloy in this work. In this technique, the target (specimen) and the projectile (striker) swap their positions as usually considered in the conventional Taylor test. The experiments are conducted at ambient and elevated temperatures under high impact velocities. The constants of the model correspond to the case when the difference between the experimental and numerical mushroomed profiles of the specimen after impact is optimized. The accuracy of the constants is verified by quasi-static test. The results indicate that Z-A model can successfully predict the copper alloy deformation in the inverse Taylor test.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بهینه سازی خشک کردن کدوتنبل توسط آون با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بهینه سازی خشک کردن کدوتنبل توسط آون با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بهینه سازی خشک کردن کدوتنبل توسط آون با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بهینه سازی خشک کردن کدوتنبل توسط آون با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بهینه سازی خشک کردن کدوتنبل توسط آون با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي اقتصاد مديريت و علوم کشاورزي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه حفظ نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و کمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف آنها و طولانی نمودن زمان ماندگاریشان به دلیلرشد صادرات و به دست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان میگردد کدوتنبل حتی در شرایط یخچال بسیار فاسد شدنی و حساس به فساد میکروبی است و ضروری است به منظور افزایش طول عمر، آن را منجمد یا خشک کنیم. در این تحقیق خشک شدن برش های0/5و0/7 سانتیمترکدوتنبل ماساکاتا در سه سطح دمایی ( 55و65 و 75 درجه سانتیگراد) توسط آون هوای داغ انجام شد و برخی از پارامترهای تغذیه ای آن نظیر سدیم، چربی، پروتئین و فیبر اندازه گیری شد. . بررسی داده های به دست آمده نشان داد که افزایش دما منجر به تخریب برخی از ترکیبات موجود در کدوتنبل می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگرشکافدار لوله ای تحت بارگذاری لرزه ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگرشکافدار لوله ای تحت بارگذاری لرزه ای با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگرشکافدار لوله ای تحت بارگذاری لرزه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگرشکافدار لوله ای تحت بارگذاری لرزه ای با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگرشکافدار لوله ای تحت بارگذاری لرزه ای با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
وحید توحیدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
حبیب سعیدمنیر – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:
میراگرهای شکافدار Slit Dampers ازنوع میراگرهای جاری شونده و غیرفعالهستند طبق بررسی های تحلیلی و آزمایشگاهی متعدد این نوع میراگرها دارای ظرفیت جذب انرژی بالا تحت یک رفتار هیسترزیس پایدار هستند از برترین مزیت های این نوع از مستهلک کننده های انرژی سهولت ساخت اقتصادی بودن و کاربرد دربهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و سازه های جدید است دراین مقاله رفتار میراگر شکافدار جدیدی که مقطع آن به شکل دایره است با استفاده از نرم افزار المان محدود abaqus تحت بارگذاری لرزه ای مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است نتایج تحلیل ها نشانگر اتلاف انرژی بالای این دستگاه بوده و بکارگیری آن درساختمان باعث کاهش جابجایی و برش پایه سازه آن می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش آموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش آموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش آموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش آموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش آموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
بهمن سعیدی پور – استادیاردانشگاه پیام نورکرمانشاه
سیامک حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:
موضوع این مقاله عبارت است ازنقش اموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان این مقاله به بیان مفهوم اموزش فرایندها و رویکردهای اصلی اموزش نیازسنجی و طراحی برنامه اموزش کارکنان و توانمندسازی مدلهای توانمندسازی و بررسی نقش اموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی کارایی و اثربخشی اموزش درسازمان می پردازد نتایج این بررسی نشان میدهد اموزش نقش بسیارمهمی درتوانمندسازی و ارتقا عملکرد کارکنان داردو درصورتی که برنامه های اموزشی سازمان متناسب با نیازهای اساسی سازمان باشد موجب بهبود کارایی و اثربخشی نیروی انسانی سازمان گردیده و موجب تحقق اهداف سازمان درکسب سودومزیت رقابتی پایدار خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Analysis and Investigation of hard facing by welding method (SMAW با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Analysis and Investigation of hard facing by welding method (SMAW با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Analysis and Investigation of hard facing by welding method (SMAW با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Analysis and Investigation of hard facing by welding method (SMAW با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Analysis and Investigation of hard facing by welding method (SMAW با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
Mehdi rafiei – Department of mechanic, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
Morteza Khanahmadlou – Department of mechanic, Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده:

Wear phenomenon are observed in many parts and equipments of cement and agriculture industry and etc, Prevention of this matter are important in these companies, So there are some kind of method for surface hardening of parts, one of process is hard facing. In this process hard layers of alloy are added on surface by welding method.In this investigation, hard facing of structural steel ST37 were performed by using rich chromium electrode and rich carbon electrode. The work executed by SMAW welding method. Inspection of microstructure, hardness and wear resistance of samples are carried out. Strength and wear resistance and hardness of sample are increased on surface of samples

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روشهای کاری وچالشها استفاده ازمیان افزارسرویس محور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روشهای کاری وچالشها استفاده ازمیان افزارسرویس محور با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روشهای کاری وچالشها استفاده ازمیان افزارسرویس محور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روشهای کاری وچالشها استفاده ازمیان افزارسرویس محور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روشهای کاری وچالشها استفاده ازمیان افزارسرویس محور با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
صمد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشدنرم افزار
سیما عمادی – دانشگاه ازاداسلامی عضو هیئت علمی

چکیده:
ساختارسرویس محورSOA نه تنها یک ساختاراست بلکه ارتباط میان تهیه کننده واسط و کاربرسرویس میباشد طراحی پایگاه های میان افزاربرای این ساختارکمک بسزایی به کسب قابلیت عملکردداخلی ارتباطات دوسویه ضعیف و ضریب بهره بالا بخصوص برای کاربردهایی که درمحیطهای ناهمگن اجرا میشوند می کند وظیفه میان افزار SOA تهیه ویژگیهای اصلی و پشتیبانی ازویژگیهای فرعی است که عبارتندازمقیاس پذیری قابلیت اطمینان انعطاف پذیری و کیفیت خدمات QoS این مقاله به بررسی تحقیق اخیر درزمینه ها و گرایش ها و چالشهای درزمان طراحی و ایجادراه حل های میان افزاری SOA برای حوزه های مختلف کاربردی می پردازد این مقاله همچنین درمورداهداف اصلی و رویکردهای پروژه های اخیربه بحث و بررسی می پردازد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی جبران کننده اثر دما بر روی سنسورهای اختلاف فشار خازنی به کمک شبکه عصبی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی جبران کننده اثر دما بر روی سنسورهای اختلاف فشار خازنی به کمک شبکه عصبی با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی جبران کننده اثر دما بر روی سنسورهای اختلاف فشار خازنی به کمک شبکه عصبی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحی جبران کننده اثر دما بر روی سنسورهای اختلاف فشار خازنی به کمک شبکه عصبی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی جبران کننده اثر دما بر روی سنسورهای اختلاف فشار خازنی به کمک شبکه عصبی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
محمدعلی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان
پیمان معلم – دانشیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
مهدی هاشمی – مربی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان

چکیده:
سنسورهای اختلاف فشارخازنی به صورت گسترده ای در فرآیندهای صنعتی و صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد . دلیل گسترش روز افزون این نوع سنسورها در صنعت داشتن مزایایی مانند حساسیت بالاو مصرف پایین توان می باشد . این سنسوراندازه گیری فشار وجریان را نشان می دهد .از مهمترین معایب سنسورهای اختلاف فشارخازنی به رفتار و مشخصه ورودی- خروجی غیرخطی و همچنین تأثیر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت بر عملکرد این سنسورها می توان اشاره کرد بخاطر اینکه به یک خروجی دقیق از سنسور اختلاف فشارخازنی دست یابیم، نیاز داریم که تأثیر ناسازگار پارامترهای محیطی و مشخصات غیرخطی را جبران کنیم. با طراحی و ساخت سیستم تست آزمایشگاهی شرایط واقعی را که سنسور اختلاف فشارخازنی در آن قرار دارد را مدل می کنیم و به جمع آوری داده در مورد تأثیر دما بر روی رفتار خروجی سنسور اختلاف فشارخازنی می پردازیم. در این مقاله یک مدل پیشنهادی جبران ساز هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی به کمک الگوریتم آموزش LM ارائه شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی وظایف وكیل و قاضی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی وظایف وكیل و قاضی با word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی وظایف وكیل و قاضی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استراتژی کنترل مدولاسیون بردار فضایی برای خودروهای برقده به منظور کاهش هارمونیک میکروگرید با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استراتژی کنترل مدولاسیون بردار فضایی برای خودروهای برقده به منظور کاهش هارمونیک میکروگرید با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استراتژی کنترل مدولاسیون بردار فضایی برای خودروهای برقده به منظور کاهش هارمونیک میکروگرید با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استراتژی کنترل مدولاسیون بردار فضایی برای خودروهای برقده به منظور کاهش هارمونیک میکروگرید با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استراتژی کنترل مدولاسیون بردار فضایی برای خودروهای برقده به منظور کاهش هارمونیک میکروگرید با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
حامد فریدونی گواسرائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سیروس محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:
در این مقاله استراتژی کلیدزنی مدولاسیون بردار فضایی برای اینورتر سه فاز خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه به منظور کاهش هارمونیک میکروگرید استفاده شده است. مدولاسیون بردار فضایی یک راه حل کم هزینه و با قابلیت حداقل سازی هارمونیک، برای کنترل کلیدزنی شارژر خودرو در حل مسئله کیفیت توان میکروگرید توسط خودروهای الکتریکی در خانه و یا ایستگاه های شارژ می باشد.با انجام شبیه سازی به کمک جعبه ابزار سیمولینک نرم افزار متلب با توجه به استاندارد IEEE-519 ، نشان داده شده که استراتژی کلیدزنی مدولاسیون بردار فضاییقادر به انجام چنین کاری می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید