دانلود مقاله دستاوردهای ازدواج های پیامبر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دستاوردهای ازدواج های پیامبر با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دستاوردهای ازدواج های پیامبر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دستاوردهای ازدواج های پیامبر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دستاوردهای ازدواج های پیامبر با word :

سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که تمام جهان و از جمله انسان را آفرید و زن و مرد را زوج یکدیگر قرار داد و زن را موجب آرامش مرد ، و خانه یا محل زندگی را آرامشگاه آنان قرار داد .
درود بر پیامبرانش که هر یک برای هدایت و راهنمایی بشر کوشیدند ؛ به ویژه خاتم آنان که از هر جهت آدمیان را به سر منزل هدایت رهنمون ساخت ؛ گفتار و رفتنارش همه ادب بودو هدفش بر انگیختن و به حد نهایت رساندن مکارم اخلاق ؛ (بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ) .
سلام بر اهل بیت او که بهترین شاگردان و درس آموختگان مکتب او هستند و اخلاق نیکوی پیامبر (ص) را سرمشق زندگی خود قرار دادند ، تا نشان دهند اخلاق و روش پیامبر اکرم (ص) قابل پیروی است و الگوی کاملی است که باید از آن درس زندگی اموخت : ( لکم فی رسول الله اسوه حسنه )‌

1- نخستین ازدواج
اولین همسری که پیامبر اکرم انتخاب کرد، خدیجه دختر خویلد بود. پیامبر(ص) در سن 25 سالگی با زنی چهل ساله و بیوه دو شوهر که از آنان فرزندانی داشت ،ازدواج کرد و از او صاحب شش فرزند شد.
پیامبر اکرم(ص) تا سن 52 سالگی که حضرت خدیجه فوت کرد، همسر دیگری اختیار نکرد و پانزده سال قبل از رسالت و دوازده سال بعد از رسالت را تنها با او بسر برد. وی بهترین زن پیامبر(ص) بود
اگر اموری نظیر شهوت ران بودن پیامبر اکرم(ص) که مغرضان یا ناآگاهان زمان ما مطرح می کنند ، وجود داشت، او به جای حضرت خدیجه که بیوه زنی دو شوهر کرده بود، با یک دختر ازدواج می کرد و یا در کنار او، همسران دیگری انتخاب می کرد، یا حداقل کلمه شهوانی بین او و خدیجه(س) رد و بدل می شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ویژگی های کالبدی فضای باز مجتمع های مسکونی و احساس امنیت ساکنین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ویژگی های کالبدی فضای باز مجتمع های مسکونی و احساس امنیت ساکنین با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ویژگی های کالبدی فضای باز مجتمع های مسکونی و احساس امنیت ساکنین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ویژگی های کالبدی فضای باز مجتمع های مسکونی و احساس امنیت ساکنین با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ویژگی های کالبدی فضای باز مجتمع های مسکونی و احساس امنیت ساکنین با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امنیت از شاخص ترین نیازهای فطری انسان است. احساس ناامنی در محیط زندگی، می تواند موجباختلال در فعالیت های فیزیکی و روان شناختی انسان گردد. امروزه، با گسترش شهرها و الزام به زندگیدر خانه های چند خانواری همچون، آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، حیاط خصوصی که در خانههای تک خانواری، استفاده از آن میسر بود، حذف شده و متعاقب آن مشکلات و مسائلی متعددی درکیفیت محیط مسکونی ظاهر گردیده است. در این میان به نظر می رسد ویژگی کالبدی-محیطی محوطهمجتمع های مسکونی و فضای مابین بلوک های آپارتمانی، در جلب یا منع استفاده کنندگان از این فضاهابه عنوان جایگزین حیاط خصوصی تاثیر گذار است. از این رو، ارائه معیارهایی جهت تشویق ساکنان برایاستفاده هر چه بیشتر از این فضاها در جهت ارتقاء احساس امنیت مفید به نظر می رسد. در پژوهشحاضر، در ابتدا، به منظور برنامه ریزی جهت خلق فضایی امن در محوطه مجتمع های مسکونی، با روشتحلیلی-توصیفی، به بررسی متون مرتبط با موضوع و بررسی نظریات نظریه پردازان مختلف در این بحثو تحلیل آراء آنها پرداخته شد. در ادامه، جهت یافتن عوامل مؤثر در احساس امنیت، مؤلفه هایروانشناسی مؤثر بر رفتار انسان و محیط کالبدی با بهره گیری از، مفاهیم و نظریات مرتبط، دسته بندیگردید. سپس نتایج تحقیق، به وسیله راهبردهایی در جهت ایجاد شناخت چهره به چهره ساکنین،مقیاس کالبدی و محیطی مناسب مجموعه ها، ایجاد امکان نظارت طبیعی، تعریف و تفکیک سلسلهمراتب قلمروها و دیگر موارد، در قالب کاربرگ های طراحی ارائه گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اهمیت حفاظت و حمایت از تالاب سید محله ساری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اهمیت حفاظت و حمایت از تالاب سید محله ساری با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اهمیت حفاظت و حمایت از تالاب سید محله ساری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اهمیت حفاظت و حمایت از تالاب سید محله ساری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اهمیت حفاظت و حمایت از تالاب سید محله ساری با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
فهیمه باقری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک و اکولوژی گیاهی دانشگاه مازندران- بابلسر
ناصر جعفری – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران
علیرضا نقی نژاد – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران

چکیده:
علی رغم رشد و آگاهی مردم نسبت به محیط های طبیعی از جمله تالاب، هنوز درک واقعی افراد از این زیستگاه پیچیده و منحص به فرد بسیار پایین است. رابطه ی انسان با تالاب همیشه در جهت تخریب آن بوده، به طوری که استفاده از آن به عنوان اراضی بایر از م وفقیت های انسانی تلقی می شد. تالاب سیدمحله با موقعیت جغرافیایی 36 درجه و 43 دقیقه شمالی و 53 درجه و یک دقیقه شرقی، تقریباً در فاصله ی 25 کیلومتری ساری به بابلسر قرار دارد. هدف کار در این مطالعه شناساندن و معرفی برخی اجزای مهم این تالاب، از ج مله گیاهان، با تأکید بر برخی گیاهان آبزی و بدنبال آن ارائه ی پیشنهاد برای جلوگیری از تخریب این زیستگاه می باشد. گیاهان غالب این زیستگاه شامل نی، لویی، نیلوفر آبی و جگن می باشند. این تالاب بدلیل دارا بودن آب شیرین، آقلیم مناسب، پوشش گیاهی و مواد غذایی بالا زیستگاه آبزیان و مأمن پرندگانی چون مرغابی و پرلا و غیره می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد عناصر بصری در گرافیك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد عناصر بصری در گرافیك با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد عناصر بصری در گرافیك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد عناصر بصری در گرافیك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد عناصر بصری در گرافیك با word :

– اهمیت بررسی عناصر بصری در گرافیك و ذكر تعداد آنها
دنیایی كه ما آنرا نظاره می كنیم، از سه عنصر مهم بصری تشكیل شده است . این سه عنصر عبارتند از : شكل ( فرم ، طرح ) ، رنگ و نوشته ؛ كه هر سه از خواص موجودات هستند و با خصوصیات مادی و نمود ظاهری اشیاء دارند و همواره به هم وابسته ا ند . امروز ، هم در علم و هم در هنر ، تمایل شدیدی به تحقیق و كاوش درماهیت اشیاء و عناصر وجود دارد و صورت تحقیق و پژوهش در بطن پدیده ها و قطام موجود در طبیعت مشاهده می شود . بوسیله تحقیقات و  جستجوهای دانشمندان و هنر مندان ، تمامی پدیده های اساسی خلقت چون نور ، رنگ ، فضا ، ماده ، حركت و زمان مورد شناسایی قرار می گیرن و بصورت جریانات خلاقیت انسان درمی آیند .

انسان خلاق یا هنرمند دائماً می كوشد تا سیماهای بدیع و چهره ای فرار جهان و طبیعت بی پایان را كه دقت و توجه و علاقه او را بیدار كرده ، جاودان سازد و به وسیله خطوط و الوان یا اشكال و عناصر تصویری بر روی صفحه طراحی و نقاشی و یا حجاری ایجاد كند و برای تماشا و استفاده دیگران عرضه نماید . در نتیجه كار و تلاش هنرمندان دقایق گذران و لحظات زمان از فناو زوال ابری مصون می ماند ، بیهوده نیست كه برخی از متفكران « هنرمند را پرستش كننده هر چیز فانی » نام برده اند و او را ثبت كننده زمان و مكان می نامند در ا ین رابطه « وستیلر » نقاش انگلیسی الاصل گفته است : یكبار دیگر بمن نگاه كنید ، دیگر برای همیشه نگاه خواهید كرد . 

  منظور او ثبت آن لحظه از زمان است . هنرمند جریانات شگفت انگیز عالم درونی خود را مانند عالم خارجی كه هر دو تغییر پذیرند و دائماً دستخوش تحول و دگرگونی در جهان هستی می باشند ثبت می كند تا سایر افراد نیز مانند خودش از آن استفاده و خط دائمی ببرند . به این خاطر است كه هر هنرمندی می كوشد تا لحظه های گذران عینی و ذهنی خود را با امكانات و مهارتی كه دارد در محدوده كار خود حفظ كند و « آلفره دو مینی كه   نیز توصیه می كند كه :« دوست بدارید آنچه را كه هرگز دوباره نخواهید دید. « البته تنها ثبت حوادث و جریانات عینی و ذهنی موجب به وجود آمدن اثر هنری نمی گردد .

بایستی عوامل و عناصر ذهنی مانند خطوط و رنگها و كیفیت و كمیت آنها تحت كنترل و محاسبات خاص هنرمند جمع آمده ، توانائیهای فنی و مهارتهای او نیز به حد كفایت رسیده باشد . داشتن این شرایط ممكن نیست مگر آنكه را پیش به حد كفایت به آن رسیده ، تجربه نموده و رسوم و قواعد و سنتهای حرفه خود را فرا گرفته باشد . « گوته » در این رابطه گفته است كه : « هر حیات، هر عمل و هر هز احتیاج به حرفه و یاد گرفتن كه خو نیز مستلزم تقلید است ، دارد .» گابریل آی نیز همان نظر را دارد و می گوید : « هنرمند با یاد گرفتن آنچه كه پیش از او انجام داده اند ، آنچه را كه بعداً می توان انجام داد یاد می گیرد.»
اما ، داشتن این موارد كافی نیست ، هنرمند باید علاوه بر فرا گرفتن نكته های فنی و قواعد و اصولی كه از استالان خود فرا می گیرد ، همه ردی و همزبانی هم كرده باشد ، تا بتواند اثری هنرمندانه و جاودانه بوجود آورده ، چنانكه حافظ تاكید می كند كه : تا   آشنا زین پرده رمزی نشنوی .

از میان حواس ما ، حس بینایی اهمیت خاصی در درك و فهم آدمی دارد . گر چه از طریق حسن شنوایی با سایر حواس نیز سهولت و بصورت طبیعی ارتباط بر قرار
می شود و احساس و درك مسایل ممكن می گردد لیكن عمل دیدن یا شنیدن برای همه یكنواخت نیست زیرا با پرورش وتعلیم هر یك از حواس می توان به توانایی بسیار بالاتری از احساس و ادرك فهم مسائل رسید . شاید تاكنون انسان توانسته است با تعلیم و پرورش برخی از حواس خود مانند شنوایی و بینایی تنها به بخشی از توانائیهای پنهان در وجود خویشتن پی برد . در زمانی با تمام قوا سعی می كنیم تا با نگاه كردن به موضوع یا مثالی از طبیعت آنرا بهتر درك كنیم آنوقت علاوه بر نیروی دیدن معمولی توانائیهای دیگری را در وجود خود احساس می نمائیم .

اما به علت عوامل مختلف كه ایجاد حواس پرتی می كنند به سرعت به نگاه عادی بسنده می كنیم . حس بینایی وسیله درك و فهم سطحی پدیده های عینی و طبیعی است ، اما از طریق پرورش و تعلیم آن می توان توانائیهای فوق العاده ای به دست آورد كه سایر حواس فاقد آن می باشند از خصوصیات قوه بینایی سرعت عمل و بیواسطه بون آن در ا یجاد ارتباط است هر گاه قوه بینایی به كار افتد و متوجه جلوه های بعدی گردد ، شرایطی فراهم می شود كه فوه شنوایی نیز با دقت بشر عمل خود را انجام می دهد .

در تمام پدیده های طبیعی و موجودات عالم زیباییهای ظاهری و پنهانی وجود دارد كه هر كس به اندازه قدرت و توانایی خویشتن و میزان حساسیت و استعداد خود آنها را مشاهده می كند و از آنها بهره مند می گردد اما انسان توانایی آنرا دارد تا با كسب اطلاعات خاص و ایجاد حساسیت های لازم با بهره مندی از استعدادهای نهفته و پنهان در وجود خود قدرت و توانایی بشر را برای فهم و درك زیباییهای طبیعی به دست آورد .

در گذشته بخاطر سنت های شفاهی و روش های آموزشی بسیار خصوصی و فردی در آموزش رشته های هنری از یك جهت و از جهتی دیگر محدودیت های بسیار زیادی كه از نظر مواد و مصالح كار موجود بود تنها افرادی محدود می توانسته در عالم هنر موفقیت های به دست آورند اما امروزه با امكانات ، جدید علمی و تكنولوزی آموزشی و تعلیم و تعلم در رشته های هنری برای همه كس این امكان وجود دارد تا قواعد فنی و تخصصی هنری را كم و بیش فراگیرد و در حد توان تسلط خود بطور نسبی دست به كار هنری بزند خصوصاً با وجود وسایل آموزش و كمك آموزشی مانند نوارهای صوتی و تصویری و به طور كلی امكانات متنوع آموزش سمعی و بصری ، تسهیلات برای عموم مردم موجود است از طرفی به علت كثرت تحقیقات و تالیفات همه روزه كتابهای تازه ای زبانهای مختلف منتشر می گردد و روشهای ابتكاری و جدیدی به مجموعه روشهای كلاسیك و قدیمی اضافه می شود .

آنچه كه مربوط به شكل می باشد به زودی قابل تشخیص و اندازه گیری است و دارای قواعد و ضوابط ثابت و مشخص می باشد . اما پدیده نور و رنگ ، در عین حال مرتباً دستخوش تغییر و تحول است . اندازه گیری آن از نظر بصری به سهولت غیر ممكن و گاه بعید می باشد . سومین عنصر بصری خط می باشد كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا خط زبان بسیار اجمالی واتزاعی برای بیان موضوع است كه تواناییهای فراوانی را شامل می شود.
طرح در سطح دو بعدی ( نقش طرح در پوستر ) :

طرح ها ( شكل ها ) هر كدام نسبت به فضایی كه در آن قرار می گیرند جلوه و نمود متفاوت  می كنند ودر اثر فعل و انفعالات و نیروهای بصری ناشی از شكل و زمینه مفهومی جداگانه به دست می دهند . هر شكل ثابت ، مثلاً یك دایره در داخل مربع ، مربع مستطیل ، لوزی و حتی دایره ای دیگر جلوه های متغیر به خود می گیرد و خصوصیت تصویری آن متغیر می شود بدین ترتیب هر نقش و شكلی نسبت به شكل و فضایی كه پیرامونش می باشد جلوه و معنی خاص پیدار می كند كه آن ناشی از مجموعه فعل و انفعالات و نیروهای بصری است .

در نتیجه هر واحد بصری موقعیت فضایی و جلوه و نمود خود را به واسطه روابط فعال و متقابل واحدهای تصویری پیرامون خود سبك می كند و نیروی تصویری كه از جهات مختلف ، راست  چپ ، بالا و پائین ، جلو و عقب بر آن اثر می گذارند موقعیت فضایی آنرا ایجاد می كنند . ضمناً باید اشاره كنیم علاوه بر موارد مذكور رنگ ، ارزش های تصویری خاص خود كه دائماً تحت تأثیر دگرگونی دارد . چرا كه قرار گرفتن هر طرحی درنقاط مختلف كاغذ باعث به وجو آمدن تركیب بندی های متنوعی می شود .

بررسی موقعیت های فضایی عناصر تصویری در هر كادر با سطح دو بعدی مفاهیم فضایی و نیروهای تصویری را مشخص می كند ، اما قبلاً باید در نظر داشته باشیم كه هر گاه كادر یا سطح دو بعدی را مطرح یا در نظر می گیریم ، محدوده عالمی را مشخص می كنیم كه درون آن خلاء تصویری است و فاقد هر گونه انرژی بصری . فعل و انفعالات تصویری آن ، فعال می گردد . با قرار گرفتن نقطه در كادر مربع ، بلافاصله با تمام فسمتهای مربع ارتباط برقرار می كند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

سعید مرتضوی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب اله دعائی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
موسی شربتدار – معاون پشتیبانی آستان قدس رضوی کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

مقاله حاضر به هدف تدوین بیانیه رسالت آستان قدس رضوی، حاصل یک مطالعه پژوهشی با صرف مدت ده ماه و با کار کارشناسی بیش از 2000 نفر ساعت است. در این مطالعه، اقدام پژوهی و مشاوره فرایندی تواما به عنوان روش پژوهش انتخاب گردیده اند و جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده های ثانویه و جلسات گروهی استفاده شد. نتیجه حاصل از طبقه بندی و تحلیل داده ها، در قالب عناصر تشکیل دهنده یک بیانیه رسالت، مقوله بندی شد وبا بازنگری بیانیه رسالت موجود و ارزشهای محوری آستان قدس رضوی به تدوین و تصویب بیانیه رسالت به عنوان یک سند سازمانی منجر گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word :

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word

تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاری معلم)
دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان با word
فهرست زیر رفتارهای کودک را توصیف می کند. که رفتار کودک را بر حسب درجه بندی زیر مشخص می نماید. و دارای مولفه هایی از جمله رفتار در کلاس / مشارکت و همکاری گروهی / نظر کودک راجع به مراجع قدرت می باشد .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 39
تعداد مولفه : 3 ( رفتار در کلاس / مشارکت و همکاری گروهی / نظر کودک راجع به مراجع قدرت )
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عوامل موثر بر ارتقاء حس تعلق مکان در راستای پایداری اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عوامل موثر بر ارتقاء حس تعلق مکان در راستای پایداری اجتماعی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عوامل موثر بر ارتقاء حس تعلق مکان در راستای پایداری اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عوامل موثر بر ارتقاء حس تعلق مکان در راستای پایداری اجتماعی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عوامل موثر بر ارتقاء حس تعلق مکان در راستای پایداری اجتماعی با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بعد اجتماعی یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار می باشد. پایداری اجتماعی بیش تر با ابعاد کیفی زندگی انسانی همگام است و ارتباط مستقیم با انسانها و آداب اجتماعی آنها دارد. پایداری اجتماعی نقش مهمی در یافتن راه حل هایی برای تاثیر متقابل گروه های مختلف اجتماعی بر هم ایفا میکند که می تواند به خلق راه های پایدار زندگی در یک جامعه کمک کند. حس تعلق مکان یکی از معانی مهم و موثر در ارتباط انسان و محیط است و عامل مهم در شکل گیری ارتباط استفاده کننده و محیط می باشد. هدف از این پژوهش یافتن عوامل تاثیرگذارمحیطی بر حس تعلق مکان در راستای توجه به اصول پایداری اجتماعی می باشد که می تواند به پایدار سازی محیط منجر شود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، بر اساس روش پژوهش شناختی و با رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه به بررسی حس تعلق می پردازد و سپس با بررسی مفاهیم و معیارهای پایداری اجتماعی، عوامل تاثیرگذار عنوان می شود. در اصل مقاله با تحلیل مفهوم حس تعلق مکان از دو دیدگاه مطرح شده، و بررسی معیارها و محورهای اساسی پایداری اجتماعی، راهکارهای چگونگی بازتاب تئوری پایداری اجتماعی در محیط به منظور ارتقاء حس تعلق مکان بررسی و ارائه می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که حس تعلق از معیارهای ارزیابی محیط های با کیفیت بوده و ویژگیهای کالبدی و روابط اجزاء کالبدی و عملکردی، بازتاب نیازها و خلق بستری برای رویدادهای مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در شکل گیری حس تعلق دارد که این عوامل زمینه ساز پایداری اجتماعی می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آینده خودروسازی در ایران، در گرو توجه به گرایشات مشتری (تحلیلی بر پایه احساسات مشتری) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آینده خودروسازی در ایران، در گرو توجه به گرایشات مشتری (تحلیلی بر پایه احساسات مشتری) با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آینده خودروسازی در ایران، در گرو توجه به گرایشات مشتری (تحلیلی بر پایه احساسات مشتری) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آینده خودروسازی در ایران، در گرو توجه به گرایشات مشتری (تحلیلی بر پایه احساسات مشتری) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آینده خودروسازی در ایران، در گرو توجه به گرایشات مشتری (تحلیلی بر پایه احساسات مشتری) با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
میلاد کریم پور لاله دشتی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رضا حافظی – دانشجوی دکتری مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرناصر اخوان – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا اژدری – عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران

چکیده:
یکی از اختراعات بشر که هم دست مایه تجمل شد و هم مایه سهولت زندگی خودرو بود. خودرو را می توان به هر وسیله چرخ داری تشبیه نمود که می تواند نیرومحرکه یا موتور خود را با خود حمل کند. در ابتدای قرن بیست و یکم این اختراغ بالغ شده بشری به یکی از ابزارهای مرسوم بدل شده است. طبق آماری که انجمن بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با بررسی سرانه خودرو در 145 کشور جهان و بر پایه سال 2011 تهیه شد که رتبه ایران در مکان 79ام جهان و سرانه خودرو ایران با 146 خودرو به ا زای هر 1000 نفر پائین تر از متوسط جهانی قرار گرفت. این آمار و داده های مشابه مبین وجود بازاری با پتانسیل مناسب درون ایران است. با لحاظ کردن فرسودگی خودروها و نرخ تعویض خودرو برای امکانات بیشتر، ضروری به نظر می رسد که خودروساز ایرانی در مسیری گام بر دارد که اعتماد مشتری داخلی را به خود جلب کند. در این پژوهش علاوه بر یادآوری مفهوم رقابت در بازار جهانی و بیان مفاهیم مهم در این زمینه، پتانسیل و گرایش ها روز مشتریان ایرانی در قالب تحلیل نتایج نظرسنجی صورت گرفته از طیف جوان جامعه ایرانی به قسمی ارائه می گردد که بتواند دورنمائی از نیازها و انتظارات مشتریان آتی و بالقوه خودرو داخلی را به تصویر بکشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی با word :

دانلود مقاله تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فیزیولوژی و تكوین جانوری (علوم زیستی) از صفحه 37 تا 45 منتشر شده است.
نام: تعیین طرح پلاسمیدی سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله طرح پلاسمیدی
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله سروتایپینگ
مقاله مواد غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی طباطبایی رباب
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم شیرازی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
غلامرضا انصاریپور – دانشجو کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا طلاقت – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در این مقاله اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان بررسی می شود . در سال 1994 ناتار اجان و همکارانش یک رابطه تجربی برای پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان ارائه نمودند و نشان دادند که زمان اولیه تشکیل هیدرات متانبه نسبت فوق اشباع وابسته است . ناتاراجان و همکارانش نسبت فوق اشباع را به صورت نسبت فوگاسیته گاز در شرایط آزمایش به فوگاسیته گاز در شرایط تعادلی بیان کردند . دراین مقاله نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد چنانچه در مدل ناتار اجان از فوق اشباع ارائه شده توسط کاشیف و فیروز آبادی ( 2002 ) استفاده گردد زمان اولیه تشکیل هیدرات پیشبینی شده توسط این مدل با داده های آزمایشگاهی همخوانی بیشتری دارد و خطای آن نسبت به داده های تجربی بدست آمده از آزمایش به مراتب کمتر می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید