دانلود بررسی دزدی دریایی و آثار آن با مطالعه موردی اقدامات ج.ا.ایران در برابر آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی دزدی دریایی و آثار آن با مطالعه موردی اقدامات ج.ا.ایران در برابر آن با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی دزدی دریایی و آثار آن با مطالعه موردی اقدامات ج.ا.ایران در برابر آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی دزدی دریایی و آثار آن با مطالعه موردی اقدامات ج.ا.ایران در برابر آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی دزدی دریایی و آثار آن با مطالعه موردی اقدامات ج.ا.ایران در برابر آن با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

از دریاها در طول تاریخ به عنوان راههای ارتباطی و تجاری استفاده مستمر شده است. در طول تاریخ نه تنها از اهمیت راه های دریایی -کاسته نشد، بلکه نقش گستردهتری در زندگی امروز بشر ایفا میکند. با توجه به اهمیت راههای دریایی و گسترش روزافزون استفاده از آن بهعنوان مسیر حمل و نقل و تجارت جهانی، مقوله امنیت راههای دریایی بسیار پر اهمیت میباشد، و از مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت اینراهها، دزدی دریایی میباشد. دریانوردان بی گناه ،کشتیرانی و اقتصاد جهانی همگی از عملیات افراد جنایتکاری که با سوء استفاده، دریا را صحنهعملیات خود قرارداده و مبادرت به آدمربایی و باجگیری مینمایند، در عذاب هستند. در این پژوهش به اثرات مخرب این معضل پرداخته شدهاست.همچنین با توجه به نزدیکی منطقه عمل دزدان دریایی به خلیج فارس، به بررسی اقدامات ایران در این زمینه توجه شده است. در پایانسعی شده است با ارایه راهکارهای افزایش ایمنی در گسترهی دریایی و با همکاری کشورهای خلیج فارس، شاهد ریشهکن شدن این معضل وبازیابی امنیت دوباره در این شاهراه حیاتی جهان باشیم. در این نوشتار از روش توصیفی استفاده شده و در مواردی همراه با تحلیل میباشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حل عددی انتگرال های نوسانی شدید با استفاده از نقاط بحرانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حل عددی انتگرال های نوسانی شدید با استفاده از نقاط بحرانی با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حل عددی انتگرال های نوسانی شدید با استفاده از نقاط بحرانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حل عددی انتگرال های نوسانی شدید با استفاده از نقاط بحرانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حل عددی انتگرال های نوسانی شدید با استفاده از نقاط بحرانی با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

حبیب الله دهمرده – دانشگاه سیستان و بلوچستان
باقر مرادی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای حل عددی انتگرالهای نوسانی شدید بر پایه دو روش Levin-collocation و Levin-type و ترکیب این دو روش با روش گاوس- لژاندر که یکی از تبدیلات انتگرالگیری برای توابع با نوسانات شدید همراه نقاط بحرانی است را بیان کرده و در پایان دقت ها و تاثیر روش را با ارائه چند مثال مشخص می کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان با word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان با word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان با word

مقدمه
آزادی واژه ای با معانی گوناگون
تعریف آزادی
تعیین محل نزاع در مبحث آزادی
آزادی انسان در نگاه کلام
آزادی تکوینی انسان در آیات
آزادی تکوینی انسان در روایات
اشکال
پاسخ
حدود آزادی از نگاه فقه
حدود آزادی انسان پیش از بلوغ
حدود آزادی، پس از بلوغ در نگاه فقه
الف) تعدّی به مال و جان و ناموس و عِرْض دیگران
ب) تعدی به حقوق دیگران
حد و مرز آزادی انسان در برابر حقوق حیوانات
ج) ایجاد مزاحمت برای دیگران
د) تظاهر به منکرات
ه) تخلف از مقررات حکومتی و عدم رعایت مصالح نظام
و) اهانت به مقدسات
“لا اکراه فی الدین” یعنی چه؟
حدود آزادی انسان در نگاه عرفان
ویژگی انسان آزاد از نگاه عرفان علوی
________________________________________

مقدمه

آزادی مفهومی کشدار و در عین حال بسیار کلیدی است که همواره مورد توجه محافل
مختلف اجتماعی سیاسی و صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. یکی از
محورهای عمده در تحلیل و تبیین حکومت علوی همین مقوله می باشد. دو گرایش عمده ای که در
اصل موضوع آن وجود دارد، در بررسی آزادی در حکومت علوی نیز مشاهده می گردد. مقاله ای
که در پیش روی دارید به هدف تبیین همین موضوع تدوین شده است؛ البته چنانکه ملاحظه
خواهید کرد بحث به صورت عام دنبال شده و اختصاصی به حکومت علوی نیافته است؛ لابد با
این عذر که حکومت علوی، مصداقی اتمّ از حکومت اسلامی است و از منظر دینی در سه بعد فقه،
کلام و عرفان، باید به آزادی این گونه نگریست. مقاله ای که پس از این با عنوان آزادی مخالفان
سیاسی در حکومت علوی خواهد آمد، اجمالاً برداشتی متفاوت را ارائه خواهد کرد. و این دو
گرایش ِاصلی است که در تحلیل و ارزیابی جایگاه آزادی در حکومت علوی به شکل خاص و در
اسلام به شکل عام، در میان صاحب نظران وجود دارد. برای مجله حکومت اسلامی نیز شیوه
مطلوب همین است که دیدگاههای مختلف را در صورتی که در چارچوب موازین مطرح شده
باشد، پیش روی صاحب نظران قرار دهد و پرواضح است که همواره پرونده موضوعاتی چنین را
باز بگذارد تا دیدگاههای مختلف مطرح شود. در آینده نیز مجله همچنان برای طرح دیدگاههای
مختلف در اندیشه سیاسی آمادگی دارد، کمااینکه از نقد مباحث مطرح شده نیز
استقبال می کند.
‏مجله حکومت اسلامی‏

آزادی واژه ای با معانی گوناگون

آزادی، واژه ای بسیار آشنا و دلکش و دلربایی است که هماره، در طول تاریخ بشر، به
صورتهای گوناگون مطرح بوده و در همه ادوار تمدن بشری، به صورت مثبت یا منفی، رخ
نمایانده است.
آزادی، از واژگانی است که در فرهنگ همه اصناف آدمی، از دربار ملوک و کاخ فرمانروایان
تا کوخ رعیت و کوچه و بازار، از محفل اهل دانش و بزم ارباب ادب و سروده سرایندگان و چکامه
نازک اندیشان، تا حکمت و فلسفه ژرف اندیشان، از ارباب کلام قدیم تا نوآوران کلام جدید، از
ندای رهایی بخش رهبران آسمانی تا فتاوای حیاتمند و سعادتمند دین شناسان، از فریاد برق
شمشیر ظلم ستیزان تا زمزمه سویدای بندنشینان و بالاخره تا صحنه جدال انگیز جراید و
مطبوعات معاصر، هماره، مورد گفت و گو بوده است.
در این میان، آنچه بیشتر از هر چیز، در نوشتار و گفتار اهل دانش و فرهنگ، به طور جدی،
مشکل ساز و حتی منتهی به باورهای متضاد شده، اشتراک لفظی یا معنوی این واژه، میان مفاهیم
مختلف و مصادیق گوناگون آن است.
عدم توجه عمیق به این واقعیت، سبب خلط میان مفهوم و مصداق گردیده و برداشتهای کاملاً
متناقضی را از سوی صاحبان فکر و اندیشه در پی داشته و جدلهای بی نتیجه ای را همراه داشته
است.
این نوشته، بر آن است تا ضمن ارائه تعریف ماهوی از آزادی و واژگان مرادف آن در
فرهنگ غرب، اقسام و مصادیق آن را بررسی کرده و حکم هر یک را از نگاه فقه و کلام و عرفان
مورد کَند و کاو عمیق و به دور از هر گونه تعصب و جدال قرار دهد، و مرز آزادیها را از منظر کلام
و فقه و عرفان مشخص سازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر برند کارفرمایی برعملکرد سازمانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر برند کارفرمایی برعملکرد سازمانی با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر برند کارفرمایی برعملکرد سازمانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر برند کارفرمایی برعملکرد سازمانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر برند کارفرمایی برعملکرد سازمانی با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس مديريت، کارآفريني، بازاريابي، توسعه اقتصادي، بيمه و مديريت بحران با رويکرد توسعه پايدار و پدافند غيرعامل

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

اکنون که برند کارفرمایی از مهمترین داریی های شرکت های موفق و بین الملی است به طوری که تنها با دیدن علامت برند انها تمای سازمان در ذهن مشتری و کارمندان تداعی می شود سازمانهای کوچک و نو پا نیز سعی در ساخت و توسعه برند کارفرمایی خویش دارند هرچند تحقیقات زیادی بر روی برندکارفرمایی انجام شده است اما پرواضح است که هنوز جنبه های مختلفی از برند کار فرمایی هست که ناشناخنه مانده است و این ناشناخته ماندن باعث پنهان ماندن تاثیرات برند کارفرمایی می شود مدیریت سازمان اگر از انها اطلاع کافی داشته باشد خواهد توانست که با مدیرت دقیق و به موقع این جنبه ها سازمان خویش را به سوی موفقیت هدایت نماید. همانگونه که پنهان ماندن این جنبه ها می تواند در عملکرد منفی سازمان موثر باشد به طور مثال اگر مدیریت یک سازمان برند کارفرمایی را به خوبی بشناسد وو به جنبه های مختلف ان اگاهی داشته باشد به راحتی با فراهم اوردن همه شرایط لازم اقدام به تهیه برندکارفرمایی قوی نموده و موجب جذب نیروهای متخصص و مورد نیاز سازمان را فراهم خواهد اورد و اما اگر مدیری در ساخت برند کارفرما موفق عمل نکند مسلما در بازار رقابت جذب نیرو از سایر رقبا عقب خواهد ماند و در جذب نیروی متخصص مورد نیاز ناکام خواهد ماند و به تبع ان سازمان که نیروی متخصص را نتوانسته جذب کند و در عملکرد سازمانی ضعیف خواهد و بود در نتیجه بازار را به رقبا وا گذار خواهد نمود و به سمت شکست و نابودی پیش خواهد رفت در این تحقیق بر ان شدیم تا با بررسی تحقیقات گذشته بر روی برند کارفرمایی به تاثیر برند کارفرمایی بر عملکرد سازمانی بپردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد توابع دوز – واکنش به منظور ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد توابع دوز – واکنش به منظور ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد توابع دوز – واکنش به منظور ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد توابع دوز – واکنش به منظور ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد توابع دوز – واکنش به منظور ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
تعداد صفحات: 23
نویسنده(ها):
علی یزدی‌زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
نوید کلانتری – دکترای برنامه ریزی حمل و
نوشین سعادت‌خواه – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی

چکیده:
آلودگی هوا امروزه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیشروی کلان‌شهرها شناخته شده است بخش عمده‌ای از آلودگی‌ هوای شهرها ناشی از بخش حمل و نقل است. برخی از پروژه‌های حمل و نقلی مانند توسعه و ساخت بزرگراه‌ها یا تعریض معابر باعث تشویق شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی و در نهایت سبب افزایش میزان انتشار آلاینده‌ها در کلان‌شهرها امروزی می‌گردد. تکیه به روش های هزینه – فایده در ارزیابی پروژه‌های حمل و نقلی در بسیاری موارد منجر به دست کم گرفته اثرات مخرب زیست محیطی این پروژه‌ها می‌شود. در این مطالعه ارزیابی پروژه‌های حمل و نقلی بر اساس معیارهای حمل و نقل پایدار در شهرها مدنظر قرار گرفته است. هم‌چنین سعی گردیده با استافده از توابع دوز – واکنش اثرات زیست محیطی پروژه‌های حمل و نقلی ارزیابی گردد. این مطالعه نخستین مطالعه در کشور است که اثرات آلاینده های بخش حمل و نقلی بر روی سلامتی انسان‌ها را با استفاده از این ضرایب می‌‌توان اثرات آلاینده‌های هوا را با توجه به تأثیری که بر سلامتی انسان دارند دسته‌بندی نمود و براساس آن به رتبه‌بندی پروژه‌ها پرداخت. این روش به عنوان جایگزین پولی‌سازی جان و سلامت افراد در پروژه‌ها می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384 با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384 با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384 با word :

دانلود مقاله مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384 با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل از صفحه 232 تا 240 منتشر شده است.
نام: مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85 – 1384
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت پای دیابتی
مقاله کشت بافتی
مقاله الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله آمپوتاسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی طاهر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: براتی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعیین و تشخیص عفونت پای دیابتی به علت پاسخ های التهابی کاهش یافته به تهاجم میکروارگانیسم ها یک مساله پیچیده می باشد. اهداف این مطالعه تعیین عوامل باکتریال عفونت زخم پای دیابتی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و در صد موارد آمپوتاسیون در بیماران مبتلا به عفونت پای دیابتی می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی به صورت گذشته نگر در دو بیمارستان آموزشی انجام شد. همه مدارک متعلق به بیماران مبتلا به عفونت پای دیابتی در مرحله سوم و چهارم مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، تظاهرات بالینی، نتایج کشت، الگوی مقاومت میکروبی و دیگر اطلاعات ضروری در برگه پرسشنامه ثبت گردید. جهت آنالیز آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 13 و ازمون های کای دو و تی تست استفاده شد.P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: پنجاه ودو بیمار انتخاب شدند، 36 بیمار (692%) مرد بودند. سن متوسط بیماران 60±128 سال و زمان متوسط ابتلا به دیابت شیرین 17±106 سال بوده است. بیست و نه بیمار تحت آمپوتاسیون قرار گرفتند و ارتباط معنی داری مابین طول مدت ابتلا به دیابت و آمپوتاسیون بدست آمد .(P<0.04) شایعترین پاتوژن های بدست آمده استافیلوکوک طلایی (3846% اشرشیاکلی (154%)، استافیلوکوک های کوآگولاز منفی (135%) و پروتئوس میرابیلیس (135%) بوده است. تمامی نمونه های استافیلوکوک طلایی و کواگولاز منفی به وانکومایسین حساس بودند و 55% از سویه های استافیلوکوک طلایی به متی سیلین مقاوم بوده اند. به ترتیب 100% و 875% از اشرشیاکلی ها به سفتازیدیم و سفتریاکسون مقاوم بودند. از سه مورد پسودوموناس ائروژینوزا جدا شده همگی به سفتازیدیم حساس بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بیش از نصفی از بیماران با عفونت پای دیابتی تحت آمپوتاسیون قرار گرفته بودند و ارتباط معنی داری بین طول مدت دیابت و آمپوتاسیون وجود داشت. بنابراین پیشگیری از زخم پای دیابتی از اهمیت زیاد برخوردار است. نتایج نشان داد که اکثر باکتری های جدا شده در مقابل آنتی بیوتیکهای معمول مورد استفاده مقاوم بودند لذا بهترین روش انتخاب دارو برای این بیماران انجام کشت بافتی و تعیین الگوی مقاومت میکروبی می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Investigation of Microstructure and Nitrided Layer Growth in Plasma Nitriding of Hot Work Tool Steel AISI H11 and Plastic Injection Mould Steel AISI P20 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Investigation of Microstructure and Nitrided Layer Growth in Plasma Nitriding of Hot Work Tool Steel AISI H11 and Plastic Injection Mould Steel AISI P20 با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Investigation of Microstructure and Nitrided Layer Growth in Plasma Nitriding of Hot Work Tool Steel AISI H11 and Plastic Injection Mould Steel AISI P20 با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Investigation of Microstructure and Nitrided Layer Growth in Plasma Nitriding of Hot Work Tool Steel AISI H11 and Plastic Injection Mould Steel AISI P20 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Investigation of Microstructure and Nitrided Layer Growth in Plasma Nitriding of Hot Work Tool Steel AISI H11 and Plastic Injection Mould Steel AISI P20 با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
N. Nayebpashaee – Department of Materials and Metallurgical Engineering, Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran
H. Madanipour –
M Soltanieh –
Sh. Kheirandish –

چکیده:

In this research two groups of samples including hot work steel H11 and plastic injection mould steel P20 were nitrided at 500 and 550°C for 5 and 10 hours at gas mixture of 50%H2-75%N2 by using pulsed direct current (DC) plasma nitriding apparatus. Thickness of diffusion zone and compound layer was measured by optical microscopy and scanning electron microscopy. The formed phases at surface were determined by X-Ray Diffraction (XRD). The results show that thethicknesses of both diffusion and compound layers, which are created in H11 steel, are greater than those of P20 steel. EDS analysis results from nitride layer demonstrated that up diffusion of carbon to the surface has occurred during plasma nitriding of the P20 steel, whereas this effect is not observed for the nitrided layer of H11 steel. XRD examinations revealed that the nitride layer of H11 steel was composed of two phases of -nitride and -nitride, while the -nitride phase has been formed as the dominant phase in all time and temperature conditions of the process for P20 steel.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی با word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی با word :

گرفتن پیام خانگی
تکرار های مداوم و زیاد می تواند مواد زائد را کاهش دهد و مصرف نیتروژن را در لبنیات سازی گسترش دهد.مشارکت تغذیه و مدیریت در کاهش مواد زائد نیتروژن دار در حین نگهداری همه فرآورده های ملی شیر می تواند روی یک یا چند تا از 5 راه زیر متمرکز شود:

• بواسطه یک تعریف بهتر و هدف گیری تخصیص بهینه ورودی ها(به معنی عملکرد بهینه)

• بواسطه افزایش قابلیت تولید حیوانی ( کاهش 8% مواد زائد نیتروژن N از یک افزایش 25 درصدی تولید شیر گاو)

• بواسطه توسعه علم زیست شناسی ( کاهش 8% در مواد زائد N نیتروژن)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش مدیریت بانک ها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش مدیریت بانک ها با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش مدیریت بانک ها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش مدیریت بانک ها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش مدیریت بانک ها با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

منبع تشکیل سرمایه، پس انداز است هر چه میزان پس انداز بیشتر شود شرایط برای سرمایه گذاری هموارتر خواهد بود. مصرف یک جامعه تابعی از درآمد ملی است با افزایش یا کاهش درآمد ملی مصرف نیز افزایش یاکاهش پیدا می کند که این خود تأثیر لازم را بر تشکیل پس انداز )که همان پس انداز خانوارها پس انداز مؤسسات و بنگاه های اقتصادی و پس انداز دولتی است خواهد گااشت. در صورتی تشکیل پس اندازها می تواند به تشکیل سرمایه منجر شود که مراحل زیر بطور متوالی و مستمرصورت گیرد افزایش حجم واقعی پس انداز در جامعه، جمع آوری و تراکم منابع مالی پس انداز شده از سوی مؤسسات پولی و مالی،سرمایه گذاری وجوه پس انداز شده به منظور تمرکز بیشتر تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است این کشورها برای رهایی از دور تسلسل فقر نیازمند تمرکزبیشتر سرمایه و استفاده مطلوب تر و کامل تر از منابع بالقوه و بالفعل ستند زیرا زمانی که افراد جامعه درآمد پایینی دارند پس انداز کاهش پیدا می کند در نتیجه به دلیل کاهش سرمایه گذاری تولید هم کاهش می یابد وقتی تولید کم می شود درآمد، پس انداز، سرمایه گاذری و تولید پایین می آید درنتیجه منجر به تشدید فقر میشود و این دو در تسلسل همچنان ادامه می یابد مگر اینکه از طریق پس انداز و تشکیل سرمایه درآمدها را افزایش دهند بنابراین تقاضا برای کالاها زیاد می شود و بازار گسترش می یابد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عملکرد گنبدهای فضایی دولایه در برابر خرابی پیشرونده تحت شرایط بارگذاری و تکیه گاهی خاص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عملکرد گنبدهای فضایی دولایه در برابر خرابی پیشرونده تحت شرایط بارگذاری و تکیه گاهی خاص با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عملکرد گنبدهای فضایی دولایه در برابر خرابی پیشرونده تحت شرایط بارگذاری و تکیه گاهی خاص با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عملکرد گنبدهای فضایی دولایه در برابر خرابی پیشرونده تحت شرایط بارگذاری و تکیه گاهی خاص با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عملکرد گنبدهای فضایی دولایه در برابر خرابی پیشرونده تحت شرایط بارگذاری و تکیه گاهی خاص با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي و ششمين کنفرانس ملي زلزله و سازه

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

گنبدهای فضایی دولایه یکی از انواع پرکاربرد سازههای فضایی هستند که موضوع پایداری و خرابی پیشرونده ی آنها بحثیجدی و دارای اهمیت در طراحی، ساخت و نگهداری این ساختارهای ویژه است. در این نوشتار با در نظر گرفتن سه حالتبارگذاری و دو نوع شرایط تکیه گاهی مختلف، عملکرد خرابی گنبد فضایی دولایه ی دیامتیک، با انجام تحلیل استاتیکیغیرخطی و کاربرد روش مسیر جایگزین مورد ارزیابی قرارگرفته است. در نهایت مشخص شده است که کاستن از تعدادتکیه گاهها و نیز تمرکز بار در یک ناحیه ی موضعی از گنبد، آسیب پذیری نسبت به خرابی پیشرونده را به شدت تحت تأثیرقرار میدهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید