دانلود مقاله تاثیرات ناامنی مرزهای کشوری برتوسعه شهرهای مرزی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاثیرات ناامنی مرزهای کشوری برتوسعه شهرهای مرزی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیرات ناامنی مرزهای کشوری برتوسعه شهرهای مرزی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثیرات ناامنی مرزهای کشوری برتوسعه شهرهای مرزی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیرات ناامنی مرزهای کشوری برتوسعه شهرهای مرزی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
حجت الله شرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
غلامرضا عباس زاده – دانشجوی دکتری جغرافیا
علی ایزدی – مدیر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی

چکیده:
مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاص برخوردارند مطالعات و تحقیقات اخیر بیانگر آن است که درسالهای اخیر نه تنها از اهمیت مرزها و مناطق مرزی کاسته نشده بلکه به دلیل وجود اهمیت و حساسیت های ویژه این مناطق درجهان توجه خاصی به مطالعات آمایش این مناطق معطوف شده است مرزهای شرقی کشور ایران و بخصوص مرز افغانستان ازمرزهای بحرانی بوده و هزینه ها و اسیبهای فراوانی را برایران و به خصوص شهرهای مرزی وارد کرده است دراین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرات ناامنی برتوسعه شهرهای مرزی و با بررسی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان و روش توصیفی تحلیلی سعی نموده است پیامدهای ورود مهاجران افغان به شهرها و توسعه آنها را مورد بررسی قرار دهد نتایج بیانگر آن است که به دلیل بی ثباتی سیاسی اداری و اقتصادی درافغانستان و پناهنده شدن آوارگان و مهاجران افغانی به شهرهای مرزی کشورمان پیامدهایی همچون اسکان اوارگان و پناهنگان افغان درشهرها توسعه ناامنی مهاجرت افزایش فقروبیکاری به مخاطره افتادن انسجام مذهبی و دنیی و مخاطرات قومیت های شهری را به دنبال داشته است که درزمینه توسعه نیافتگی شهرها موثر بوده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی مدل حجمی در ریزکمانش با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مدل حجمی در ریزکمانش با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مدل حجمی در ریزکمانش با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی مدل حجمی در ریزکمانش با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی مدل حجمی در ریزکمانش با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمود شکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک
احمد پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هنگامیکه مواد مرکب تقویت شده با الیاف به صورت فشاری در راستای الیاف بارگذاری می شود براثر کمانش الیاف و یا براثر شکست عرضی در رزین ، دچار تخریب می شود. در بارگذاری فشاری دوحالت کمانش برای الیاف وجود دارد. حالت اول کمانش برشی و حالت دوم کمانش عرضی دراین مقاله نوع المان حجمی مناسب در مدل سازی میکرو موردبررسی قرار می گیرد یکی از پارامترهای مهمی که برروی نتایج حاصل از مدلسازی تاثیرزیادی دارد نحوه قرار دادن شرایط مرزی برروی مدل می باشد در مقیاس میکرو در هنگام کمانش الیاف رزین اطراف آن دچار کمانش نمی شود جهت جلوگیری از کمانش رزین اطراف تک لیف در مدل المان محدود سطوح جانبی رزین در مدل در راستای جانبی قیدگزاری گردید تا از کمانش رزین جلوگیری شود با مدلسازیهای صورت گرفته با شرایط مرزی اعلام شده مشخص گردید که از بین سه نوع المان حجمی شش ضلعی، مربع و دایره ای نتایج المان حجمی شش ضلعی همخوانی بهتری با نتایج تجربی دارد. در مرحله بعد رزین اطراف فایبر با فنر معادل آن جایگزین گردید و سپس مقااومت کمانشی د رمدل محاسبه گردید. نتایج حاصل از این نوع مدل سازی بانتایج مدلسازی شش ضلعی مقایسه گردید درصد خطا حاصل از این دو نوع مدلسازی 16% محاسبه گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بامی که سبز می شود و توسعه شهری را رو به پایداری می برد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بامی که سبز می شود و توسعه شهری را رو به پایداری می برد با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بامی که سبز می شود و توسعه شهری را رو به پایداری می برد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بامی که سبز می شود و توسعه شهری را رو به پایداری می برد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بامی که سبز می شود و توسعه شهری را رو به پایداری می برد با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
احمد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، واحد تهران مرکزی
سیدحسام الدین صحافی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، واحد تهران مرکزی

چکیده:
کمبود فضای سبز شهری در شهرها و عدم دسترسی سریع و آسان به این فضا در شهر از معضلات جدی برای شهروندانش است. فضای بام ساختمان ها در بافت شهری فضایی بسیار وسیع مرده است که به فراموشی سپرده شده و توجه کمی به این فضای قابل استفاده برای بهبود کیفیت زندگی مردم شهرنشین شده است. این تحقیق در نظر دارد تا با به کارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با ارائه الگوی خلق بام سبزها یا باغ بام های خصوصی در بافت شهری اسلام شهر، علاوه بر تأمین دسترسی سهل و سیرع به فضای سبز محیطی مناسب برای آسایش، گذران اوقات فراغت و تفریح شهرنشینان فراهم آورد. با به کارگیری این مدل در کنار ساکنان، سایر مردم شهر نیز از مزایای این دسته از فضاها در شهر و تأثیرات آن بهره مند شده و توسعه شهری در مسیر پایداری قرار می گیرد. در نهایت مشخص شد که استفاده از بام سبز در سه سطح مزایایی را عاید ساکنان و مالکان بنا، شهروندان و جامعه بزرگ انسانی و محیط زیست می کند که عبارت است از :1-سطح عمل خرد: استفاده مالکان و ساکنان بنا از فواید بام سبز چون گذران فراغت، حضور در فضای سبز و ; 2- سطح عمل میانی: استفاده شهروندان از فواید بام سبز چون استفاده از هوای مطلوع و منظر محیط اطراف و ; 3-سطح عمل فراگیر: حرکت در جهت توسعه پایار شهری و اکولوژیک و بهره مندی محیط زیست و جامعه انسانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ادب ضمایر در متون کهن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ادب ضمایر در متون کهن با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ادب ضمایر در متون کهن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی ادب ضمایر در متون کهن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ادب ضمایر در متون کهن با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
پروانه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته اموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده:
این پژوهش بر آن است تا بر اساس نظریهی ادب براون و لوینسون 1391 ( و لیکاف) 1311 پس از ارائه تعاریفی اجمالی ازمفاهیم کلیدی این نظریه ها، به این پرسش پاسخ دهد که در متون کهن فارسی، گفتمان مؤدبانه با توجه ویژه به کاربرد ضمایر جمع و افعال احترام آمیزدر خطاب به دوم شخص مفرد چگونه بوده است؟ پیکره مورد مطالعه در این پژوهش نمونه های نظم در آثار سعدی، حافظ، مولوی و بیدل دهلوی، و نمونه های نثر در بهارستان جامی، کلیله و دمنه و کشف المحجوب است که به طور تصادفی انتخاب شده است. به علاوه، گفتمان مودبانه در تاریخ بیهقی نیز مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعه سیر تحول ادب در آیینه ادبیات فارسی می تواند نمایانگر وضعیت جامعه هر دوران باشد. نتایج پژوهش حاکی ازاین است که در زبان فارسی ضمایرجمع و افعال احترام آمیز در خطاب به دوم شخص مفرد از دیرباز به کار می رفته است. در متن تاریخ بیهقی که متنی اساسا روایی است و مخاطبانی ثابت دارد کاربرد ضمایرشخصی در مقام ادب به چشم نمی خورد. اما این متن سرشار از فعلها وعبارتهای اسمی حاکی از فروتنی، یا به تعبیری خوار خویشتنی است که شرح مشخصه های ادب این اثر در مقاله به طور مشروح به آن – پرداخته خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word دارای 218 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word :

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – كلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………. 1

1-2) موضوع تحقیق ……………………… 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع ……………… 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق……………….. 2

1-5) كاربرد نتایج تحقیق………………… 3

1-6) فرضیات تحقیق …………………….. 3

1-7) سابقه تحقیق ……………………… 4

1-8) روش تحقیق ……………………….. 4

1-9) جامعه آماری ……………………… 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها……………… 4

1-11) كلید واژه‌ها …………………….. 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه………………………….. 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسی گات………………….. 8

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد 8

الف

2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات متوالی ……………………………… 9

2-1-3-3) اصل مشورت………………… 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها………………. 9

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات …………… 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ………… 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی… 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ……….. 14

2-1-7-1) كنفرانس وزیران …………… 14

2-1-7-2) شورای عمومی ……………… 14

2-1-7-3) كمیته‌ها …………………. 15

2-1-7-4) دبیرخانه ………………… 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری …………… 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی …. 16

2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات …………….. 22

2-1-10-2) اختلافات میان كالاها و خدمات .. 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه…………… 25

3-1-12) تعهدات كلی ……………………. 26

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد…… 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود كننده ………. 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی …………. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ………. 31

2-1-12-7) افزایش مشاركت كننده‌های در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات ………. 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات …………………………… 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد كشورهایی كه اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: …………………. 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی …….. 37

2-1-14-1) مشكلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنكتاد در پروسه الحاق 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ……………. 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ……… 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4

پ

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50

2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ………………………………….. 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه………………………….. 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه…………………. 58

2-2-3) تعریف بیمه …………………….. 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه…………………. 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ……………. 59

2-2-6) تاریخچه بیمه …………………… 62

2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران …….. 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد……………… 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد كلان 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ……………. 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به كمك انواع بیمه 71

2-2-12) بیمه و صادرات …………………. 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه………………. 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ……. 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350…………………………………….. 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الكترونیكی 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ….. 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟…………… 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه …………………………. 107

2-3-2) تعهدات خاص …………………….. 107

2-3-3) نحوه‌ تنظیم جدول تعهدات ………….. 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژه منتخب …………………………………….. 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ……………………………….. 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین…………….. 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین…….. 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ……………….. 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه …………………………… 138

3-2) نوع و روش تحقیق ………………….. 138

3-3) جامعه آماری ……………………… 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data …… 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ……….. 147

3-6-1) اثرات ثابت ………………… 149

3-6-2) اثرات تصادفی ………………. 150

3-7) آزمون اثرات ثابت …………………. 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه كشورهای در حال توسعه ……………… 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در كشورهای در حال توسعه……………. 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه كشورهای

در حال توسعه …………………….. 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم كشورهای در حال

توسعه از كل بازار بیمه جهانی……….. 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ………………….. 155

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه …………………………… 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ……………………. 158

.. 4-2-1) فرضیه ‌فرعی شماره 1……………. 158

.. آزمون برابری عرض از مبدأها…………… 158

.. صحت آماری تخمین ……………………. 158

.. تجزیه و تحلیل نتایج…………………. 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2………………. 161

.. آزمون برابری عرض از مبدأها…………… 161

.. صحت آماری تخمین ……………………. 161

.. تجزیه و تحلیل نتایج…………………. 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3………………. 163

.. آزمون برابری عرض از مبدأها…………… 163

.. صحت آماری تخمین ……………………. 163

.. تجزیه و تحلیل نتایج…………………. 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه …………………………… 167

5-2) نتیجه‌گیری ……………………….. 167

5-3) رهنمودها…………………………. 172

منابع و مأخذ

– منابع فارسی…………………………. 175

– منابع انگلیسی ………………………. 181

ضمائم و پیوستها……………………….. 182

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word
فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاكرات ادواری گات در دوره 1381-1350 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركیه در بخش خدمات بیمه 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزی در بخش خدمات بیمه 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا…… 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چین در بخش خدمات بیمه 127

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word
فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی 42

نمودار (2-2-1): حق بیمه سرانه (1370-1371) .. 93

نمودار (2-2-2) حق بیمه سرانه (1381-1371) … 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) 95

-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ….معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) – كاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) – فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دوره زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- كلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است كه به موجب آن یكطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراكم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است كه به طور سرانه در یك كشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade and services) GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی

بخش اول- سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه:

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدی به طور كامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها درباره تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشكلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از كشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همكاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT

گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور با word
فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.

این موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بین 23 كشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلی آن تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی كه مهم تری ركن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندك كشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را كشورهای در حال توسعه تشكیل می‌دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Effects of K promotion on Activity and Stability of Pt/TiO2 Catalyst for Water Gas Shift Reaction با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Effects of K promotion on Activity and Stability of Pt/TiO2 Catalyst for Water Gas Shift Reaction با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Effects of K promotion on Activity and Stability of Pt/TiO2 Catalyst for Water Gas Shift Reaction با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Effects of K promotion on Activity and Stability of Pt/TiO2 Catalyst for Water Gas Shift Reaction با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Effects of K promotion on Activity and Stability of Pt/TiO2 Catalyst for Water Gas Shift Reaction با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

Ayad Hezbekhah – Chemical Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran 16846-13711, Iran
Seyed Mehdi Alavi – Chemical Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran 16846-13711, Iran

چکیده:

05 wt % Pt/TiO2 catalysts was promoted using potassium (0–10 wt.%) by a co-impregnation method and effects of promoting on water–gas shift (WGS) activity have been investigated. Addition of potassium promoter to catalyst lead to higher water gas shift activity in comparison with promoter free catalyst, and it has been found that 3 wt% K was the optimized loading. Moreover, catalyst stability has been improved as a result of inhibiting Pt particle sintering. In order to examine the effects of operating conditions on reaction kinetics, the variation of reaction rate and carbon monoxide conversion has been presented as a function of crucial parameter such as temperature. These results suggest that K promoted Pt/TiO2 is a promising single stage water gas shift catalyst for small scale hydrogen production and show hopeful results for low temperature applications.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مدیریت تغییر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مدیریت تغییر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مدیریت تغییر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی مدیریت تغییر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی مدیریت تغییر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تمام تأسیسات، عملیات و فرآیندها همواره در حال تغییرند. اغلب تغییرات در تجهیزات، مواد، فرآیندها و دستورالعمل ها به منظور افزایش بهره وری و بهبود کنترل ایجاد می شوند. هر تغییری در نیروی انسانی، تجهیزات، فرآیندها و رویه های سازمان احتمال به وجود آوردن خطرات جدید بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در بر خواهد داشت، بنابراین تمامی تغییرات باید از نظر سیستماتیک مورد ملاحظه قرار گیرند. این موارد نه تنها شامل تغییرات مربوط به مواد و تجهیزات بلکه شامل تغییر در ساختار سازمانی نیز می شوند. طرح های مربوط به تغییرات بایستی مشخص کننده مراحل مختلف توسعه باشد و برای اطمینان یافتن از این باشد که HSE جنبه های مختلف ریسک های بهداشت و ایمنی را مدنظر قرار داده یا تأثیرات سوء بر محیط زیست را از بین خواهد برد و یا به حداقل می رساند. تغییراتی که می تواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهند باید قبل از اعمال بطور سیستماتیک مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و هرگونه اصلاحی که لازم است قبل از اجرا مورد بازنگری و بررسی ریسک های آن قرار گیرد. هدف از این مقاله ارائه نکاتی جهت موفقیت یک برنامه مدیریت تغییر، بیان راه هایی بمنظور ایجاد، ا جرا و تکمیل روند مدریت تغییر می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود میان افزا و نوسازی حوزه های درون شهری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود میان افزا و نوسازی حوزه های درون شهری با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود میان افزا و نوسازی حوزه های درون شهری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود میان افزا و نوسازی حوزه های درون شهری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود میان افزا و نوسازی حوزه های درون شهری با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بزرگترین بدعت شهرهای ما این است که در آن هر آنچه از کار افتد، دور ریخته می شود. بنابراین امروزه بافت های فرسوده شهری مناطق مسئله داری برای جوامع شهری به خصوص ساکنان آن محسوب میشوند. در راستای آن مرمت شهری و اعمال شیوه ها و روش های مناسب نوسازی می تواند علاوه بر رفع الزامات حاکم بستر اصلاحات اساسی را در جهت ارتقای کیفیت محیطی فضاهای شهری به ویژه حوزههای فرسوده درون شهری باشد. این بافت ها به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیر ساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطیو اقتصادی نازلی برخور دارند. روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی می باشد که به معرفی سیاست های عمده نوسازی و رویکردهای موجود به منظور احیای بافت های فرسوده می پردازد و در نهایت مبانی نظری میان افزایی محرک توسعه به همراه ساختارها و الگوهای میان افزا در بافت فرسوده بررسی گردیده و راهبردها و سیاست هایی در این خصوص ارائه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریان با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریان با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
محسن کتابی – کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیک دانشگاه آزادواحدبین الملل کیش
محمود شفاعی بجستان – استادوعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:
عملیات انفجاری دراستخراج معادن و کارهای عمرانی به عنوان یکی ازمراحل اصلی درچرخه پروژه های مهندسی مطرح است انرژی آزادشده دریک انفجار روباز علاوه برخرد کردن و گرم نمودن سنگهای اطراف محل انفجار باعث انتشارانرژی لرزه ای درمحیط اطراف آن میشود درعملیات ساخت سد باتوجه به ساخت همزمان نیروگاه تونلهای آب بروغیره درکنار عملیات ساخت خود بدنه سد و لزوم عملیات آتشکاری زیاد برای حفاری تونلهای آب بروانفجار ترانشه های محل قرارگیری تاسیسات نیروگاهی لزوما می بایست مطالعاتی به منظورثبت و بررسی تاثیر انفجار برروی سازه ها و تاسیسات صورت گیرد دراین پروژه تحقیقاتی به منظور بررسی تاثیر انفجار از5دستگاه لرزه نگاررقمی ازنوع CMG-6TD استفاده گردید داده های ارتعاشات لرزه ای حاصل ازهفت انفجار توسط دستگاه های مذکور ثبت و مورد پردازش قرارگرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید