دانلود تحقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی با word :

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا” از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول – اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف – تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش درمورد دانلود بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا با word می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعدد 136 نفر از فروشندگان نفر از فروشندگان بازار سنیت کاشان بصورت تصادفی ساده به عنوان انتخاب شدندو برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های مشتری مداری استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss و فرمول خی دو استفاده شده است و نتیجه ی نهایی حاصل از جمع آوری دادهها د رنمودار زیر داده شده اند . ارتباط مشتری مداری بر میزان فروش ، که نشان دهنده وجود رابطه معنادار در بین مولفه های مشتری مداری که شمال محصول ، ارائه ی خدمات ، فناوری اطلاعات و قیمت است که با 95 درصد اطمینان می توان گفت که محصول 17/92 درصد ،ارائه ی خدمات 32/94 درصد ، فناوری اطلاعات 25-91 درصد و قیمت 71/91 درصد تاثیر بسازیی بر فروش لوازم خانگی در بازر داشته اند و در نهایت نتایج حاصل فرضیات اصلی و فرعی تحقیق را تایید می کند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه ی طرحی جدید جهت بهبود غشاءهای نفیونی با بکار گیری غشاءهای نانو کامپوزیتی سیلیکا / نفیون در پیل های سوختی تبادل پروتون با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارائه ی طرحی جدید جهت بهبود غشاءهای نفیونی با بکار گیری غشاءهای نانو کامپوزیتی سیلیکا / نفیون در پیل های سوختی تبادل پروتون با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه ی طرحی جدید جهت بهبود غشاءهای نفیونی با بکار گیری غشاءهای نانو کامپوزیتی سیلیکا / نفیون در پیل های سوختی تبادل پروتون با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه ی طرحی جدید جهت بهبود غشاءهای نفیونی با بکار گیری غشاءهای نانو کامپوزیتی سیلیکا / نفیون در پیل های سوختی تبادل پروتون با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه ی طرحی جدید جهت بهبود غشاءهای نفیونی با بکار گیری غشاءهای نانو کامپوزیتی سیلیکا / نفیون در پیل های سوختی تبادل پروتون با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

هادی هزاوه ای – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
الهه اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
عزت الله جودکی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله راهکاری جدید جهت تولید غشاءهای نانو کامپوزیتی درپیل های سوختی تبادل پروتون به منظور اصلاح غشاءهای نفیونی ارائه گردیده. افزایش رسانش پروتون و مدت زمان نگهداری آب، از نتایج این راهکار به شمار می‌آیند، که منجر به بهبود عملکرد پیل های سوختی با غش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جنس سطح بر دینامیک حباب در جوشش استخری آب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جنس سطح بر دینامیک حباب در جوشش استخری آب با word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جنس سطح بر دینامیک حباب در جوشش استخری آب با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جنس سطح بر دینامیک حباب در جوشش استخری آب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جنس سطح بر دینامیک حباب در جوشش استخری آب با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
سیده مینا حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند
مسعود بهرامی باباحیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:
در این پژوهش تاثیر جنس سطح انتقال حرارت بر قطر جدایش حباب در جوشش استخری آب خالص بررسی شده است. در این کار روی سطوح استوانه ای افقی از جنس های مس، آلومینیوم ، برنج و فولاد ضدزنگ در محدوده شار حرارتی 4-110 کیلووات بر متر مربع و در فشار ثابت 1 اتمسفر به کار رفته است. تغییرات قطر جدایش حباب روی مس، آلومینیوم و برنج در محدوده شار حرارتی آزمایش شده روند افزایشی را با افزایش شار حرارتی نشان می دهد. ولی این تغییرات بر فولاد ضدزنگ رفتار متفاوت بوده است. مدل کول با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای نتایج آزمایشگاهی بهینه سازی شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسینی بیوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیل
مهدی زارعیان جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیل
مسعود رشیدی نژاد – دانشیار، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران
روح اله فدایی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنع

چکیده:

این مقاله سعی در ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت دارد. خودروهای برقی می توانند به عنوان بارهای کنترل شده برای مسطح سازی سطح تقاضا در زمان های غیر از اوج مصرف و به عنوان وسیله ای به منظور تولید و ذخیره سازی انرژی در طول روز برای ارائه انرژی برق به شبکه قدرت در ساعات اوج مصرف برق به کار روند. در همین راستا در دست داشتن اطلاعات دقیقی از وضعیت حضور این خودروها در پارکینگ های بزرگ شامل این خودروها برای بهره بردار سیستم قدرت ضروری به نظر می رسد که این امر با مدل سازی دقیق توسط شبکه عصبی میسر می باشد. با در دست داشتن تعداد خودروهای حاضر در پارکینگ و ظرفیت ذخیره سازی هر کدام می توان، توان در دسترس در هر ساعت و دقیقه از شبانه روز به منظور انتقال به شبکه را به دست آورد که با استفاده از آن بهره بردار شبکه می تواند از این ظرفیت بالقوه برای خدمات جانبی شبکه قدرت استفاده نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارائه مدلی مکانی به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیکی بااستفاده ازداده های مکانی داوطلبانه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارائه مدلی مکانی به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیکی بااستفاده ازداده های مکانی داوطلبانه با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارائه مدلی مکانی به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیکی بااستفاده ازداده های مکانی داوطلبانه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارائه مدلی مکانی به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیکی بااستفاده ازداده های مکانی داوطلبانه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارائه مدلی مکانی به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیکی بااستفاده ازداده های مکانی داوطلبانه با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پایش بلادرنگ ترافیک به کنترل جریان ترافیک کمک شایانی می کند لازمه این امر دراختیارداشتن داده های ترافیکی بلادرنگ می باشد باداشتن اطلاعات بلادرنگ ازوضعیت ترافیک و حرکت خودروها عملیاتی مانند محاسبه زمان سفر محاسبه جریان و تراکم ترافیک پیش بینی زمان سفر ازمبدا تامقصدی خاص و سرعت دستیابی خواهند بود اکثر روشهای سنتی جمع اوری داده های ترافیکی برپایه حسگرهای ثابت هستند این حسگرها علاوه برهزیه های بالای نصب نگهداری به علت مقیاس پذیرنبودن تنها برخی خیابانهای اصلی را پوشش میدهند پیشرفت های اخیر تکنولوژی ازجمله سیستم موقعیت یابی جهانی دسترسی به اینترنت تلفن های هوشمند و حسگرهایش افزایش تمایل مردم برای به اشتراک گذاری اطلاعات و پیدایش اطلاعات مکانی داوطلبانه را به دنبال داشته است VGI توانایی قابل ملاحظه ای درجمع اوری داده های مکانی و غیرمکانی را با هزینه بسیارپایین و درزمان بسیارکوتاه دارد ازطرفی داده های بلادرنگ ترافیکی عاملی مهم و ضروری درموفقیت سیستم های حمل و نقل هوشمند بشمار میروند بنابراین ورود نگرش جمع اوری اطلاعات مکانی داوطلبانه به منظور مشارکت مردم درجمع اوری و به اشتراک گذاری داده های ترافیکی درعرصه سیستم حمل ونقل هوشمند ایده اصلی این تحقیق است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود recent progress on the application, fabrication, and modification of Polysulfone(PSF) membrane.A review با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود recent progress on the application, fabrication, and modification of Polysulfone(PSF) membrane.A review با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود recent progress on the application, fabrication, and modification of Polysulfone(PSF) membrane.A review با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود recent progress on the application, fabrication, and modification of Polysulfone(PSF) membrane.A review با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود recent progress on the application, fabrication, and modification of Polysulfone(PSF) membrane.A review با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس سراسري نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

Polysulfone (PSF) membranes have been extensively employed to scientic research as well as industrial operation. This phenomenon could be defined through its wide range of properties such as thermal stability, easiness of functionalization, good chemical resistance and surface properties. This article provides a comprehensive review on recent progress on the application, fabrication, and modification of PSF membranes. The applications include biology, energy, removal, liquid removal and wastewater treatment, and gas separation, etc. Subsequently, regard to the two major problems of PSF membranes in applications, i.e., membrane fabrication and membrane fouling, the some researches with the focus of methods and components are reviewed. This study can support profession researches of PSF membranes in future.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گیری ازآنالیزنقطه کارکرد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهینه سازی مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گیری ازآنالیزنقطه کارکرد با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گیری ازآنالیزنقطه کارکرد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهینه سازی مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گیری ازآنالیزنقطه کارکرد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینه سازی مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گیری ازآنالیزنقطه کارکرد با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مجیدرضا کدیوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران
مهدی خلیلی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران
سپیده صبرجو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران
مهسا نظری – مربی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
مدلCOCOMO مستندترین و شفاف ترین مدل برآورد هزینه نرم افزار است. این مدل یک مدل تجربی است که از جمع آوری داده- های پروژههای نرم افزاری مختلف بدست آمده است و از فاز طراحی تا فاز ترکیب، هزینه و جدول زمانی پروژه را مورد بررسی قرار می دهد، اما فرضیات ارائه شده در فازهای اولیه با زمان متغیر خواهد بود و برآوردهای متغیرمی توانند باعث افزایش یا کاهش بودجه پیشنهادی پروژه شونددر این مقاله به بررسی مدل تقویت شده COCOMO به عنوان یک متدولوژی پیشنهادی تخمین تلاش و هزینه پرداخته شده است. در ابتدا درباره انواع روش های تخمین تلاش نرم افزار صحبت شده است و در نهایت براساس ارزیابیهای صورت گرفته و نتایج حاصل، مدل بهینه COCOMO با استفاده از تکنیک هیبرید مدلهای قبلی برآورد توسعه نرم افزار، ارایه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات: 21
نویسنده(ها):
زهرا باقری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه
فاطمه شیاسی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
مسلم مالکی – کارشناس ارشد IT

چکیده:
هدف اصلی از انجام این پزوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی است. پزوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، یک پزوهش توصیفی پیمایشی است. سوالات مورد – بررسی شامل بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شهرضا در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش بیکاری و افزایش کاررآفرینی و اشتغال و بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی و بهبود اقتصاد کشور از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور است.جامعه آماری این پزوهش شامل کل اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شهرضا است که تعداد 111 نفر از آنها، 01 نفر از دانشگاهآزاد و 01 نفر از دانشگاه پیام نور به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای که بر مبنای اهداف و سوالات پزوهش تنظیم گردیده استفاده شده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط تعدادی از اساتید دانشگاه اصفهان تآیید گردیده و و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 50 بدست آمده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و از طریق آزمون t مستقل و کای 2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد و اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرصت های کارآفرینی نقش مثبت و سازنده ای ایفا می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اولویت های بهره گیری از نانوفناوری در ارتقاء صنایع دارویی کشور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اولویت های بهره گیری از نانوفناوری در ارتقاء صنایع دارویی کشور با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اولویت های بهره گیری از نانوفناوری در ارتقاء صنایع دارویی کشور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اولویت های بهره گیری از نانوفناوری در ارتقاء صنایع دارویی کشور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اولویت های بهره گیری از نانوفناوری در ارتقاء صنایع دارویی کشور با word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

سوسن روشن‌ضمیر – عضو هیأت علمی پژوهشکده سبز دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ا
محمدحسن ایکانی – عضوهیأت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ا

چکیده:

نانوفناوری، مهندسی در ابعاد کمتر از 100 نانومتر م ی باشد. تقریباً هر صنعتی با نانوفناوری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. سه کاربرد خاص نانوتکنولوژی در بیوپزشکی شامل تکنیک های تشخیص، داروها، اعضاء مصنوعی و پیوندها می باشد. بطور سنتی محصولات دارویی با آنالیز شیمیایی مولکول‌های دارو تولید می‌شوند. با این وجود، طی سا ل های جدید، داروسازی مدرن از مجموعه‌ای از تکنیک ها و فناوریها بهره‌مند شده است. به عبارت بهتر، صنعت دارویی در جهان از شکل سنتی و متداول خود به سمت مهندسی هدفمند مولکو لهای هدفدار حرکت می‌کند و در میان مدت داروهای تأیید شده، قادر خواهند بود بافت خاص را با گزینش انتخابی، اثربخشی زیاد و کاهش اثرات جانبی مورد هدف قرار دهند. طی 10 تا 15 سال آتی، در حدود نیمی از محصولات دارویی به ارزش
180 میلیارد دلار در سال، به نانوفناوری وابسته خواهند بود. لذا، ارتقاء تکنیکی توسعه و ساخت محصولات دارویی در کشور یک ضرورت است. در این مقاله، محرک‌ها و چالش‌های مربوطه برای توسعه صنعت دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج مطاله نشان‌دهنده پتانسیل بسیار زیاد نانوفناوری در حل مشکلات صنعت دارویی کشور است. همچنین، با استفاده از معیارهای مربوطه، اولویت های بکارگیری نانوفناوری در صنعت دارویی کشور تعیین شده‌اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید