دانلود بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات سبز با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت مالي

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

افزایش نگرانی و آگاهی های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر به این شده است که مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی در میان مصرف کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل تاثیر گذار بر تمایل مصرف کنندگان در خرید کالاهای سبز می پردازد.این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی – پیمایشی با ماهیت همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف کنندگان کالاهای سبز شرکت سیتک شهر اصفهان می باشد. که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری 190 نفر ازجامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده همه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت.نتایج این تحقیق نشان داد فرضیه هفتم(بررسی میزان تاثیر ارزش اجتماعی بر هنجار ذهنی) دارای بیشترین تاثیر است و فرضیه ششم (بررسی میزان تاثیر ارزش شخصی بر کنترل رفتار درک شده) دارای کمترین تاثیر می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Methods of microbial production of glucose oxidase (GOX) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Methods of microbial production of glucose oxidase (GOX) با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Methods of microbial production of glucose oxidase (GOX) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Methods of microbial production of glucose oxidase (GOX) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Methods of microbial production of glucose oxidase (GOX) با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

Glucose oxidase production was optimized using an isolated strain of Aspergillus niger and penicillium amagasakiense. Effects of the polysaccharides alginate and locust bean gum, and oligosaccharides oligomannuronate (OM) and oligoguluronate (OG), on glucose oxidase (GOD) production by Penicillium variabile P16 were studied. The method of glucose oxidase production (-D- glucose: oxidase 1- oxidoreductase, E.C.1.1.1.3.4.GOD) using the waste myceliums of Aspergillus niger is studied. The growth of many bacterial and fungal species is thus inhibited in the presence of GOD which, e.g., killed microsclerotia of Verticillium dahliae both in ¨itro and in sterile soil.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود برسی رابطه مدیریت استراتژیک با افزایش در تولید صنایع استان مرکزی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود برسی رابطه مدیریت استراتژیک با افزایش در تولید صنایع استان مرکزی با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برسی رابطه مدیریت استراتژیک با افزایش در تولید صنایع استان مرکزی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود برسی رابطه مدیریت استراتژیک با افزایش در تولید صنایع استان مرکزی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود برسی رابطه مدیریت استراتژیک با افزایش در تولید صنایع استان مرکزی با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي چالش هاي نوين در مديريت

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

بخش تولید ایران به علت عدم وجود یک سیستم مدیریتی ونبود برنامه های استراتژیک وسیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به خوبی توسعه یابد. به طوری که در اغلب موارد کالا و خدمات تولیدی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب مدیریتی و تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. اینها همگی از مسایلی است که به علت نبود تحقیقات استرتژیک بازار، برنامه های استراتژیک دامنگیر تولید ما شده است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه تصمیم گیری های استراتژیک با افزایش در تولید صنایع استان مرکزی در بین کارکنان ارشد و مدیران پالایشگاه نفت امام خمینی شازند پرداختیم . متغیر های مستقل تحقیق حاضر شامل تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک و متغیر وابسته افزایش تولید می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین مولفه های مدیریت استراتژیک ، به ترتیب تدوین برنامه استراتژیک با ضریب 0.909 بیشترین تاثیر ، اجرای برنامه استراتژیک با ضریب 0.854 در اولویت دوم و ارزیابی برنامه استراتژیک با ضریب 0.774 آخرین مولفه تاثیر گذار در افزایش تولید هستند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند لالون در دو برش مسکین و شورگل شمال غرب ارومیه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مطالعه سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند لالون در دو برش مسکین و شورگل شمال غرب ارومیه با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند لالون در دو برش مسکین و شورگل شمال غرب ارومیه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند لالون در دو برش مسکین و شورگل شمال غرب ارومیه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند لالون در دو برش مسکین و شورگل شمال غرب ارومیه با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
وحیده حسینی طباطبایی –
محبوبه حسینی برزی –
علی اصغر ثیاب قدسی –
صدیق اسدیان –

چکیده:
پترو گرافی 150نمونه صحرایی از سازند لالون به سن کامبرین زیرین – میانی در دو برش شور گل و مسکین در جنوب غرب ارومیه همراه با آنالیز مودال این ماسه سنگها محیط رسوبی آنها را ساحل تا بخش انتهایی رودخانه نشان می دهد. با توجه به این بررسی در منطقه آذربایجان غربی وجود شرایط قاره ای تا حد واسط را برای رسوبی نهشته های کامبرین زیرین تا میانی تائید می نماید. برش شور گل ویژگی های حد واسط را با تاثیر متقابل فرایندهای دریایی- قاره ای و برش مسکین ویژگی های قاره ای را در بخش ای زیرین خود نشان می دهد که در هر دو برش به سمت بالای مقطع به شرایط دریایی (نهشت کوارتزیت راسی و نهایتا نهشت کربنات های میلا) ختم می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) با word :

دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه 109 تا 120 منتشر شده است.
نام: رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فکری
مقاله انسانی
مقاله مشتری و ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: علوی طبری سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ‍ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می پردازد. نتایج نشان می دهد، سرمایه های فکری، انسانی، مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند، درحالی که در بررسی همزمان صرفا رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبهگرایی روشهای مهندسی نرمافزار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبهگرایی روشهای مهندسی نرمافزار با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبهگرایی روشهای مهندسی نرمافزار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبهگرایی روشهای مهندسی نرمافزار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبهگرایی روشهای مهندسی نرمافزار با word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سمیه ملکوتیخواه – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چکیده : در ط ی چهار دهه ای که فرا یند مهندس ی نرم افزار تکامل یافته، یکی از اهداف مهم آن ا یجاد نرم افزارها به گونهای است که قابل یت استفاده مجدد و م یزان تحمل پذ یری آنها در
مقابل تغییرات مختلف افزا یش یابد . در این راستا رویکردها یی مانند رویکرد ساخت یافته و ش یگرا ارائه شده اند؛ هر دو رویکرد تاکید دارند که نرمافزار از بعد وظ یفهمندی به اجزا یکوچکتری تقس یم شود تا با ا ی ن کار قابل ی ت استفاده مجدد اجزای مختلف نرم افزار افزا یش یابد . اما ای ن رو یکردها هنوز نتوانستهاند در حد اعلایی قابل یت استفاده مجدد و م یزان تحمل
پذیری نرم افزار در قبال تغ ییرات را افزا یش دهند . در این راستا، رویکرد جنبه گرا 1 که تاکید بر نیازهای غیروظیفهمندی 2 در کنار وظیفهمندی نرم افزار دارد، برا ی تقس یم نرم افزار بهاجزا ی کوچکتر با تاکید بر هر دو نیاز ارائه شده است . در این مقاله هفت مع ی ار برا ی سنجش عمق جنبه گرایی روشهای مهندس ی نرم افزار پیشنهاد شده است . علاوه بر آن ، دو روش مهندسی نرم افزار چارچوب NFR و Theme معرف ی و به تفکیک در سه مرحله تع یی ن خواسته ها از نرم افزار، تحل ی ل نرمافزار و طراحی نرمافزار از مراحل فرایند مهندسی نرمافزار سطح پشتیبانی آنها از جنبهگرایی بر اساس تعدادی از معیارهای پیشنهادی با یکدیگر مقایسه شدهاند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روند جهانی سازی و رویکرد جهان اسلام به جهانی سازی و ارائه الگوی اسلامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روند جهانی سازی و رویکرد جهان اسلام به جهانی سازی و ارائه الگوی اسلامی با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روند جهانی سازی و رویکرد جهان اسلام به جهانی سازی و ارائه الگوی اسلامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی روند جهانی سازی و رویکرد جهان اسلام به جهانی سازی و ارائه الگوی اسلامی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی روند جهانی سازی و رویکرد جهان اسلام به جهانی سازی و ارائه الگوی اسلامی با word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

صاحب نظران در این که جهانی سازی موجب تغییرات جدی در ساختار کشورها شده، هم نظر هستند. فرهنگ نقش مهمی در جهانی سازی دارد، لذا جهانی سازی را بر این اساس می توان شامل جهانی سازی اسلامی و غربی در نظر گرفت. در جهانی سازی غربی، غرب سعی در توسعه سلطه نوین خود دارد؛ در مقابل جهانی سازی اسلامی با رویکردی اسلامی دنبال توسعه عدالتمدارانه، پیشرفت همه جانبه، رشد معنویات، توزیع عادلانه ثروت و گسترش امنیت است. در این مقاله سعی شده است مدل های جهانی سازی غربی و جهانی سازی اسلامی ارائه شود؛ لذا با تحقیقات میدانی و نظر خبرگان، دو مدل مذکور طراحی، اصلاح و با روش همبستگی بررسی شدند. بررسی پیشرو نشان داد که مولفه های تامین مالی بین المللی، تجارت بین المللی، علوم، رسانه ها و مطبوعات غربی و فرهنگ غربی با جهانی سازی غربی و خودشان رابطه مثبت معناداری دارند. همچنین مولفه های تامین مالی اسلامی، تجارت اسلامی، علم و فناوری اسلامی، امنیت اسلامی و فرهنگ اسلامی با جهانی سازی اسلامی و خودشان نیز رابطه مثبت و معناداری دارند. بنابراین با توجه به مدل جهانی سازی اسلامی میتوان بیان داشت که مولفه های مذکور به خصوص فرهنگ اسلامی موجب بسط و گسترش اسلام در جهان شده و از این طریق بر حاکمیت بلامنازع غرب و گسترش فرهنگ غربی خاتمه دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک AHP با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک AHP با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک AHP با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک AHP با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک AHP با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
حامد مولائی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مائده صمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سیدعلی نبوی چاشمی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:
در دنیای رقابتی امروز، نام های تجاری به عنوان محرک هایی مهم در تصمیم گیری برای خرید و استفاده از محصولات می باشند، از این رو سرمایه ای ناملموس و در عین حال قابل توجه برای سازمان ها به حساب می آیند. با توجه به اهمیت ارزش نام و نشان تجاری، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با بهره گیری از نظرات خبرگان (اساتید رشته ی مدیریت بازرگانی دانشگاه های استان مازندران)، انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین شاخص های مرتبط،کیفیت ادراک شده بالاترین اولویت را در ارزش نام و نشان تجاری دارد و عوامل دیگر به ترتیب اولویت عبارتند از : وفاداری نام و نشان تجاری، تداعی (هم خوانی) نام و نشان تجاری و آگاهی نام و نشان تجاری.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید