دانلود مقاله ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

رضا حق پرست – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه
هدی غزالی بیگلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
امیر دریایی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه
رحمان رجبی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی (T. laevis) ، بذور 27 ژنوتیپ با اسپورهای 11 جدایه خالص عامل بیماری جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمانشاه آلوده شدند . پس از رسیدن گندم و جمع آوری کل سنبله ها، سنبله های آلوده برای هر ژنوتیپ شمارش و درصد آلودگی آن ها تعیین گردید. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که ژنوتیپ های Sardari, Sardari//Ska/Aurifen, TP-13 و 1002-GBM نسبت به همه جدایه ها مقاومت کامل داشتند و ژنوتیپ های MOMCHIL/KATYA1 و OK82282// BOW/NKT/3/F4105W2. 1 نیز فقط به 1 جدایه واکنش نیمه مقاومت نشان دادند و در برابر سایر جدایه ها مقاومت کامل داشتند . این ژنوتیپ ها با پائینترین درجه حساسیت به سیاهک پنهان جزو برترین ژنوتیپ ها از نظر مقاومت بودند. ژنوتیپ TAM200/FUNDULEA با بالاترین درجه حساسیت به عنوان حساسترین ژنوتیپ بود . آزمایش مولتی پاتوتیپ با مقایسه الگوی مقاومت و حساسیت ژنوتیپ های پیشرفته با ژنوتیپ های افتراقی دارای ژن یا ژن های مقاومت مشخص نشان داد که بعضی از ژنوتیپ های مقاوم پیشرفته احتمالا دارای ژن های شناخته شده مقاومت Bt1, Bt4, Bt6, Bt9, Bt10, Bt11, Btp, Bt12 و Bt8, 9,10 می باشند که برای اثبات این مطلب باید از تست آللیسم استفاده شود . ژنوتیپ هایی که الگوی حساسیت و مقاومت آن ها مشابه با ژنوتیپ ها یافتراقی نبود، احتما ً لا ژن های جدید ناشناخته دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word دارای 204 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word :

دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word

نظام نوین سیستم “مقاومتی دوامی”

جهت رسیدن به اهداف عالی در فضای مشترك و مبتنی بر خردگرایی جمعی و با تكیه بر دانش فرآینـدانجام كل كار و در گامی فراتر اكنون باید به كاربردی نمـودن و رسـیدن بـه نتـایج عینـی پـای نهـیم ونوآوری و توان انتخاب را تجربه نماییم، بازانگاری مفاهیم در دانش بـتن بـا نگـاهی سیـستمی بـر اجـزاءتشكیل دهنده آن، استفاده از علوم دیگر مانند فنوری نانو در تكنولوژی بتن و نوآوری در آن راهكارهایمناسبی برای تعریف نوین پدیده ای به نام بتن می باشد كه منجـر بـه پیـدایش نظـام نـوین سیـستمی “مقاومتی دوامی ” مبنی بر جـامع نگـری ( ( Plural approach بـه سیـستم تمامیـت پدیـده بـتن می گردد (Concrete Holistic System Phenomena )

در چند دهه اخیر مسئله دوام بتن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و لزوم عملكرد بـالای بـتندر سازه های مختلف نیز حائز اهمیت بوده كه پدیـد آورنـده نظـام سیـستمی جـامع گرایـی اسـت كـهمركزیت اصلی آن دانش دوام بتن در بستر ساختار نفوذپذیری بتن بوده و به دوام بتن كه مقاومـت هـمدر آن جای دارد تكیه می كند.

با این نگرش سیستم سنگدانه ای نیز یكی از اصلی ترین سیستمهای تشكیل دهنده بتن مـی باشـد كـهتغییراتی اساسی درنظام نوین ذكر شده در آن مشاهده می گردد كه یكی از محورهای این فایل را نیزتشكیل می دهد.

دانلود بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم با word
فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول: رویکرد جامع گرا به پدیده سیستم بتن

–مقدمه

–نظام نوین سیستمی “مقاومتی دوامی”

–بتن های با عملکرد بالا و ویژه

فصل دوم: معرفی خواص و کاربردهای بتن خود تراکم

–تاریخچه

–ویژگی‌های بتن خود متراكم تازه

–رئولوژی بتن خود متراكم

–خصوصیات رئولوژیك بتن خود متراكم

—توانایی پرکنندگی

—مقاومت در برابر جداشدگی

—توانایی عبور کنندگی

–کنترل جداشدگی استاتیکی

–کنترل جداشدگی دینامیکی

–خصوصیات سازه ای بتن خود متراکم

—مقاومت فشاری

—مقاومت کششی

—مقاومت مهار کنندگی

—مدل الاستیسیته

—خزش

—جمع شدگی

—ضریب انبساط حرارتی

—ظرفیت نیروی برشی در محل اتصال لایه ها

—مقاومت در برابر آتش

—دوام

–مزایای کاربرد بتن خود متراکم

–نمونه هایی از طرح اختلاط بتن خود متراکم

–بتن خود متراکم با عملکرد فوق العاده

–نمونه هایی از طرح اختلاط بتن خود متراکم

فصل سوم: نقش افزودنی ها در بتن خود متراکم

–مروری بر تولید فوق روان كننده ها

–مروری بر استفاده از فوق روان كننده

–فوق روان كننده ها بر پایه پلی كربوكسیلات

–فوق روان كننده های پلی كربوكسیلات اثر

–نقش افزودنی های اصلاح كننده ویسكوزیته

–روانه شناسی ملات با و بدون نانو سیلیكا

–فوق روان كننده های پلی كربوكسیلات و استفاده از نانو سیلیكا

فصل چهارم: فناوری نانو

–مقدمه

–فناوری نانو

–برخی از كاربردهای فناوری نانو

–فناوری نانو ذرات ایجاد كننده خواصی برتر در بتن

—مقدمه

—خواص بهبود یافته بتن باكاربرد نانوسیلیس

—نوع مواد

—پایداری محلول وآب آزاد صفر

—مقاومت اولیه بهینه

—كاهش هزینه به دلیل كاربرد وذخیره آسان

—غلظت بسیاربالا ایجادكننده كارآیی بسیار مناسب

—محلول سالم از لحاظ محیط زیستی

—منافع کاربردی

—چگونگی كاربرد سیلیكای كلوئیدی

فصل پنجم: طرح نسبت بندی نوین سیستم مخلوط سنگدانه ها

–مقدمه

–تشریح طرح نسبت بندی نوین مخلوط سنگدانه ها

–نمونه ای از محاسبات دانه بندی مخلوط سنگدانه

فصل ششم: مشخصات مصالح مصرفی و تصحیح دانه بندی سنگدانه ها

–مصرفی مصالح

—سنگدانه ها

—سایر مصالح

–تصحیح دانه بندی سنگدانه ها

–آزمایشات بر روی سنگدانه ها

فصل هفتم: طرح اختلاط

–مقدمه

–اصول طرح اختلاط بتن های خود تراكم

–پارامترهای مهم جهت موفقیت اختلاط بتن های خود تراكم

–طرح اختلاط نهایی بتن معمولی مورد استفاده

–طرح اختلاط نهایی بتن خود تراكم با نانو سیلیكا

–طرح اختلاط نهایی بتن خود تراكم بدون نانو سیلیكا

–شرحی بر نحوه ترتیب اختلاط مصالح در مخلوط كن

فصل هشتم: آزمایشات بتن تازه اختلاط و سخت شده

–آزمایشات بتن تازه اختلاط

—آزمایشات بتن معمولی

—آزمایشات بتن خود متراكم

—-آزمایشات جریان اسلامپ

—-آزمایشات جعبه L

—-آزمایش قیف V

—-آزمایش قیف U

—-آزمایش ظرف پر کنندگی

—-آزمایش گذر شبکه عمودی

—-آزمایش جداشدگی الک (GTM)

—-آزمایش Jring

—-معیارهایی برای بررسی نتایج آزمایشات

—–آزمایش اسلامپ

—–آزمایش قیف V

—–آزمایش جعبه L

—-طبقه بندی استفاده شده بر اساس مشخصات بتن scc

–آزمایشات بتن سخت شده

—مقاومت فشاری بتن

—-آزمایش نمونه مکعبی

—-آزمایش نمونه استوانه ای

—شرایط به عمل آوری نمونه ها

—-عمل آوری استاندارد

—-عمل آوری در سولفات سدیم

—شكست نمونه های بتنی

فصل نهم: بررسی های آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج

–مقدمه

–نتایج آزمایشات بتن تازه اختلاط

–نتایج آزمایشات بتن سخت شده

—آزمایش تعیین مقاومت فشاری و نتایج آن

—آزمایش تعیین چگالی و نتایج آن

فصل دهم: نتیجه گیری کلی و پیشنهاد جهت فایلات تکمیلی

–نتیجه گیری كلی

–راهكارهای پیشنهادی جهت فایلات تكمیلی

مراجع لاتین

مراجع فارسی

چکیده انگلیسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله CoدرProcessor For Genetic Algorithms با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله CoدرProcessor For Genetic Algorithms با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله CoدرProcessor For Genetic Algorithms با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله CoدرProcessor For Genetic Algorithms با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله CoدرProcessor For Genetic Algorithms با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

Pooya Saeedi – Nanoelectronics Center of Excellence School of Electrical and Computer Engineering University of Tehran
S. Mehdi Fakhraie – Nanoelectronics Center of Excellence School of Electrical and Computer Engineering University of Tehran

چکیده:

Speed and accuracy are two important parameters in solving complex problems. However, there are some problems with no polynomial time solutions. To solve these problems, an exhaustive search in the solution space should be used. Genetic Algorithm (GA) can solve NP problems in a more efficient manner by doing an enhanced random search. In GA, we have some basic operations which are executed many times. The intrinsic complexity of the operations prevents us from having fast speed on conventional hardware. This paper proposes an architecture which can be used with a CPU as a co-processor to better solve GA problems. Implementation results are provided for this processor. As well, elaborate comparison between our solution and a conventional software solution is made.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر فعالیت ورزشی درمانده ساز درمحیط با رطوبت نسبی ثابت و دمای بالا و پایین بر بروز عارضه برووکواسپاسم ناشی از ورزش پسران تمرین کرده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر فعالیت ورزشی درمانده ساز درمحیط با رطوبت نسبی ثابت و دمای بالا و پایین بر بروز عارضه برووکواسپاسم ناشی از ورزش پسران تمرین کرده با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر فعالیت ورزشی درمانده ساز درمحیط با رطوبت نسبی ثابت و دمای بالا و پایین بر بروز عارضه برووکواسپاسم ناشی از ورزش پسران تمرین کرده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر فعالیت ورزشی درمانده ساز درمحیط با رطوبت نسبی ثابت و دمای بالا و پایین بر بروز عارضه برووکواسپاسم ناشی از ورزش پسران تمرین کرده با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر فعالیت ورزشی درمانده ساز درمحیط با رطوبت نسبی ثابت و دمای بالا و پایین بر بروز عارضه برووکواسپاسم ناشی از ورزش پسران تمرین کرده با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
Mahmoud ASL Mohammadizadeh – MA, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran
Mohsen Ghanbarzadeh – PhD, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran
Abdulhamid Habibi – PhD, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran.
Ali Taghavi – MA, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran

چکیده:
هدف این مقاله بررسی اثر دما 10 و 45 درجه و رطوبت نسبی 50 درصد همراه با فعالیت ورزشی بر بروز عارضه برونکواسپاسم ناشی از ورزش در پسران ورزشکار می باشد. 30 پسر تمرین کرده با میانگین سنی، قدی و وزنی به ترتیب برابر با 0/892±16/56 سال، 5/181±172/31 سانتیمتر، 4/73±58/95 کیلوگرم در این تحقیق شرکت کردند. شاخص های عملکرد ریوی (PEF,FEF25-75%FEV1) قبل و در دقایق 1، 5، 15، 30، 60 پس از فعالیت ورزشی با شدت بالا تا مرز واماندگی روی تریدمیل اندازه گیری شدند. تمام داده ها با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که EIB در هر دو محیط رد و گرم در تمام شاخص ها رخ داد اما میزان آن در شاخص FEV1 بیشتر از دو شاخص دیگر بود و بیشترین میزان کاهش ها معمولاً در دقایق ابتدایی (1، 5 دقیقه) رخ داده است. بطور کلی تحقیق حاضر پیشنهاد می کند که فعالیت در محیط نسبتاً سرد (10 درجه سانتیگراد) و نسبتاً گرم (45 درجه سانتیگراد) سبب بروز این عارضه می شوند و این عارضه را در هر دو محیط بیشتر در راههای هوایی فوقانی مشاهده می کنیم. اما فعالیت در محیط گرم سبب بروز کمتر این عارضه نسبت به محیط سرد در شرایط با رطوبت نسبی تقریباً برابر (50 درصد) می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

نوید سعیدی رضوانی – دکترا در شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حمیدرضا دانش پور – لیسانس معماری دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

فضاهای عمومی در شهر باید طوری طراحی شوند که مردم بتوانند از آنها به طور موثر سودمندایمن و با رضایتمندی بسیار استفاده نمایند یکی از فاکتورها در رضایتمندی و خشنودی از شهر و فضاهای شهری ارتباط موثر فضاها و کاربری های مختلف با حالات افراد می باشد هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که هر فضا و کاربری شهری با کدام یک از جنبه های درونی انسان کودک ، بالغ، والد ارتباط برقرار می نماید تا ازاین طریق تدابیری پیش بینی شود که هر فضا بتواند نیازهای هر شخص و در هر زمان و با هر حالت درونی براورده نماید مسلما چنین شهری می تواند اسودگی خاطر و ارامش ساکنین خود را فراهم اورددراین ارتباط محققین و پژوهشگران مختلفی به بحث نیازهای انسانی و تطبیق اصول روانشناسی انسان با مسائل شهری پرداخته اند که از این دسته می توان به مازلو، لنگ ویونگ اشاره نمود. پژوهش حاضر از نوع اسنادی بوده و به جمع آوری اطلاعات و مبانی نظری پرداخته و سپس با تحلیل آن ها به ارتباط موثر میان این تئوری تحلیل رفتار متقابل Transactional analysis که دکتر اریک برن روانشناس امریکایی آن را در دهه پنجاه قرن بیستم مطرح نموده و از آن پس مورد قبول جامعه شناسان و روانشناسان قرارگرفته است با شهر و شهرسازی پرداخته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Removal of Purpurin From Aqueous Samples By Fe3O4Magnetic Nanoparticles با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Removal of Purpurin From Aqueous Samples By Fe3O4Magnetic Nanoparticles با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Removal of Purpurin From Aqueous Samples By Fe3O4Magnetic Nanoparticles با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Removal of Purpurin From Aqueous Samples By Fe3O4Magnetic Nanoparticles با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Removal of Purpurin From Aqueous Samples By Fe3O4Magnetic Nanoparticles با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

The nanoparticles of Fe3O4 were used for the removal of purpurin dye from aqueous solutions. Adsorption study was performed under different experimental conditions. The adsorption of purpurin onto Fe3O4 nanoparticles was affected by the initial pH, dye concentration, adsorbent amount, contact time and temperature. The maximum adsorption capacity of Fe3O4 were measured. The isotherm modelsof Langmuir and Freundlich were used to fit the experimental adsorption equilibrium data of purpurin on Fe3O4 adsorbents. The enthalpy change (H0) and entropy change (S0) was 24.3 kJ mol1 and 95.5 J mol1K1, respectively

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود The Individual: Comparison between Durkheim”s and Weber”s view با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود The Individual: Comparison between Durkheim”s and Weber”s view با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود The Individual: Comparison between Durkheim”s and Weber”s view با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود The Individual: Comparison between Durkheim”s and Weber”s view با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود The Individual: Comparison between Durkheim”s and Weber”s view با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم انساني

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

This paper compares Emile Durkheim”s and Max Weber”s view about the individual. Interpreters and commentators of classical sociologists usually throw these two thinkers to a dualism of individual or social base of analysis. It”s used to say Durkheim”s unit of analysis is society but Weber”s is the individual. Here we try to clear the meaning of “”the individual”” for both of them from surfing all of their writings, deleting the repetitions, categorizing the gist of their meanings, then, comparing them. This paper tried to say that the dualism between the individual and the social like agency/structure although is one of the mostimportant dilemmas in social sciences, Classical sociologists, with their difference methodological approaches faced to this problematicdifferently. But it seems that every classical sociologist such as Durkheim and Weber tried to move beyond this dualism. Finally, thispaper tried to show the key propositions of Weber and Durkheim is about the society/the individual relations mentioning these propositions and show the synthesis between individual/social explanations.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
موسی عابدینی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
حبیب ابراهیم پور – دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
انه سلطان یلمه – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی (گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، ار

چکیده:
پژوهش حاضر از نوع بنیادی بوده که در آن توانمندی مکان های ژئومورفولوژیکی شهرستان رامیان در زمینه ی گردشگری و ژئوتوریستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای تشریح مکان های ژئومورفولوژیکی از تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و داده های حاصل از بازدید میدانی استفاده شده و میزان قابلیت و توانمندی های ژئوتوریستی این مکان ها به روش پرالونگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مکان ها بر اساس امتیاز دهی در روش پرالونگ رتبه بندی شدند. بر ایناساس کوه قلعه ماران به علت دارا بودن عیارهای بالای علمی و زیبایی ظاهری، تنوع لندفرم ها و امکان انجام ورزش هایی نظیر کوهنوردی، صخره نوردی، پاراگلایدرو; با امتیاز 0/67 بیشترین میانگین عیار گردشگری را به خود اختصاص داده و دارای بیشترین میزان قابلیت و توانمندی در زمینه ی گردشگری می باشد. تپه الهادی نیز از نظر میانگین عیار گردشگری با امتیاز 0/47 کمترین عیار گردشگری در بین مکان های ژئومورفولوژیکی را دارد. موضوعی دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت عیار بهره وری مکان ها بود که باز هم کوه قلعه ماران به دلایل فوق الذکر از بیشترین امتیاز (0/59) برخوردار است. غار شیرآباد نیز کمترینعیار بهره وری را با امتیاز (0/34)به خود اختصاص داده و بقیه ی لندفرم ها نیز دارای عیار بهره وری متوسطی هستند. عدم وجود امکانات رفاهی و اقامتی بهداشتی و خدماتی، عدم تبلیغات مناسب و معرفی نشدن توانمندی های شهرستان رامیان در زمینه ی گردشگری، فقدانب رنامه ریزی جامع و کم توجهی مسئولین و برنامه ریزان به امر گردشگری منطقه از جمله دلایلی است که موجب کند شدن روند توسعه ی گردشگری در این شهرستان شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرت با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرت با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش سراسري آبياري و کاهش تبخير

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی عملکرد و بهره وری مصرف آب آبیاری در گیاه ذرت رقم ماکسیما تحت شررای تیمارهرای مختلر دور آبیاری، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار از خرداد ماه تا مهر ماه 1131 انجام شد. تیمار دور آبیاری شامل دوره ای 1،2،3،5 7، 10 روزه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد وزن تر و خشک گیاه و بهره وری مصرف آب تر و خشک بوته ذرت دارای تفاوت معنیداری در سطح یک درصد بود. بیشترین وزن ترر مشراهده شرده مربرو بره دور آبیراری دو روزه با 142/444 تن بر هکتار بود که با دور آبیاری یک روزه در یک رده آماری قرار گرفتند و کمترین وزن تر مربو به دور آبیاری 10 روزه با90/833 تن در هکتار بود که با دور آبیاری هفت روزه در یک رده آماری قرار گرفتند. در نترایج مقایسرات میرانگین وزن خشک نیز تیمار دور آبیاری دو روزه با 76/137 تن در هکتار بیشترین وزن و هفت روزه با اخرتفف جزئری برا تیمرار ده روزه با 45/262 تن در هکتار کمترین مقدار را دارا بود. بهره وری مصرف آب تر و خشک نیز تقریباً نترایجی مشابه با وزن تر و خشک داشته و بیشترین بهرهوری مصرف آب تر و خشک مربو بره دور آبیراری دو روزه به ترتیب 20/349 و 10/778 کیلوگرم برمترمکعب آب مصرفی بود و کمترین مقدار نیز مربو بره تیمرار دور آبیراری 11 روزه برا مقادیر 12/976 و 6/315 کیلوگرم بر مترمکعب آب آبیاری شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راز و رمز کانسارهای مس پورفیری در کمربند مس دار کرمان با نگرشی بر ساب زون آبدر – دهج با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله راز و رمز کانسارهای مس پورفیری در کمربند مس دار کرمان با نگرشی بر ساب زون آبدر – دهج با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راز و رمز کانسارهای مس پورفیری در کمربند مس دار کرمان با نگرشی بر ساب زون آبدر – دهج با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راز و رمز کانسارهای مس پورفیری در کمربند مس دار کرمان با نگرشی بر ساب زون آبدر – دهج با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راز و رمز کانسارهای مس پورفیری در کمربند مس دار کرمان با نگرشی بر ساب زون آبدر – دهج با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

فرانک پروین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
ایرج رسا – دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس (آرین زمین) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کمربند مس دار کرمان در جنوب زون ارومیه – دختر یکی از پر پتانسیل ترین زونهای مس دار ایران می باشد که تاکنون چندین مس پورفیری در آنها اکتشاف شده است. در کمربند کرمان چند محور یا ساب زون را می توان جدا کرد که از نظر ذخایر پورفیری قابل اهمیت هستند. از جمله ساب زون آبدر – دهج، سرچشمه – سیرجان و جبال بارز که در همه این ساب زونها مطالعات سیستماتیک انجام شده ، شواهد ذخایر پورفیری را روشن کرده است. در این بین ساب زون آبدر – دهک و سرچشمه – سیرجان که بخشی از زون مس دار کرمان می باشد و در شمال غرب تا مرکز آن قرار دارد، به لحاظ شواهد پورفیری از دیگر مناطق این کمبند نمود بیشتری دارند. در ساب زون سرچشمه – سیر جان پورفیریهای سرچشمه، سرکوه، دره زار و … شناخته شده اند. در ساب زون آبدر – دهج فزون بر کانسار پورفیری میدوک ، شواهد پورفیری در محدوده های آبدر، سارا، کهتوکورها، سرنو، ایجو، گود کلواری و کدر دیده می شود. خصوصیات دگرسانیهای گرمابی و سیمای ساختاری در تصاویر ماهواره ای و خصوصیات زمین شناسی و پترولوژیکی بر اساس اطلاعات موجود مانند ویژگیهای لیتولوژیکی سنگ میزبان و ارتباط توده های معدنی با هم و فاکورهای ژئوشیمیایی شامل عناصر اصلی ، همراه و ردیاب ها و تلفیق آنها در محیط GIS نشان داده اند که دو ساب زون آبدر – دهج و سرچشمه – سیرجان دارای بیشترین شواهد ذخایر پورفیری در کمربند کرمان می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید