خرید بازی آغاز تدوين پيس‌نويس لايحه اورژانس اجتماعي

مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور با اعلام اينكه اورژانس اجتماعي نيازمند يك لايحه است گفت: پيش‌نويس اين لايحه به زودي تهيه مي‌شود.
حسن موسوي كلك در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اينكه ماهيت كار در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي فرابخشي است تاكيد كرد: براي آنكه اورژانس اجتماعي بتواند در راستاي حل معضلات اجتماعي گام بردارد نيازمند آن است كه لايحه اورژانس اجتماعي و يا طرح آن توسط دولت در اختيار مجلس قرار گيرد.
او با اشاره به اينكه طي دو ماه آينده پيش‌نويس اين لايحه نهادينه مي‌شود افزود: لايحه شدن اورژانس اجتماعي جلوي موازي‌كاري دستگاه‌ها و مسوولان مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي را گرفته و وظيفه دستگاه‌ها را مشخص مي‌كند.
مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور با اشاره به استفاده بهينه از منابع با لايحه اورژانس اجتماعي خاطرنشان كرد: مداخله اوليه در برخوردهاي آسيب‌هاي اجتماعي، مداخله انتظامي-قضايي نبوده و سازمان و مددكار اجتماعي بايد ضابط اجتماعي باشد.
موسوي ادامه داد: در حال حاضر در راستاي عمل به وظايف اورژانس اجتماعي، تفاهمنامه‌هاي بي‌شماري وجود دارد كه ممكن است اين وظايف با عزل و نصب يك مسوول، جابه‌جا شود اما قانون شدن اورژانس اجتماعي، عمل به وظايف را لازم‌الاجرا مي‌كند.
او با اعلام اينكه از دولت و مجلس براي قانوني شدن اورژانس اجتماعي توقع همكاري داريم خاطرنشان كرد: در صورت تصويب قانون اورژانس اجتماعي مي‌توان اميدوار بود كه به عنوان نمونه سازمان‌هاي اجتماعي مجري حمايت از كودكان و ساير آسيب‌ديدگان اجتماعي باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی