خرید بازی بی انگيزگي نخبگان هنري در پي واكنش‌هاي معاون هنري ارشاد

سرویس فرهنگی ـ اغلب افراد توانمند و موثري كه مي‌توانند در بهبود اوضاع بخش‌هاي هنري موثر باشند، به خاطر انفعال معاونت هنري ارشاد در پذيرش و ارايه نظراتشان، از هرگونه مشاركت پرهيز مي‌كنند.به گزارش “”، بعد از گذشت ده ماه از آغاز به كار دولت دهم و تاكيد دولتمردان بر گسترش كار فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنان در گشودن گره هنرهايي همچون موسيقي، تجسمي و تئاتر درمانده و حتي نتوانسته گزينه‌هایي براي تصدي مسووليت مراكز اين هنرها بيابد. اين در شرايطي است كه شاه آبادي، نشست‌هاي متعددي با هنرمندان عرصه‌هاي مختلف داشته و چه به صورت گروهي و چه انفرادي، نظرات بسياري از فعالان مطرح اين عرصه‌ها را نيز دريافت كرده است و رسانه‌ها نيز به انحا مختلف نسبت به اين موضوع واكنش‌ها نشان داده اند.بنابر این گزارش طرح گزينه‌هايي كه متناسب با اهداف عالي نظام در عرصه‌هاي فرهنگي است و نيز از اعتبار عمومي در بين هنرمندان برخوردارند و همین طور انتشار ديدگاه‌هايی كه نخبگان در جلسات مختلف با معاونت هنري داشته‌اند، از ديگر تلاش‌هايي است كه براي روشن شدن وضعيت اين معاونت انجام شده است.همه‌ اينها در حالي است كه معاونت هنري آن وزارتخانه، در تمام برنامه‌هاي عمومي از جمله جشنواره‌ها و همايش‌ها و … حضور پررنگي داشته و از قضا به همه‌ اين مشكلات اشاره نيز مي‌كند. صرف نظر از اين كه اغلب اين برنامه‌ها مي‌تواند تنها با حضور مديران ميانی آن وزارتخانه نيز برگزار شود و حضور معاون وزير، در شرايط مبهم فعلي، ضرورت چنداني ندارد و نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي فراواني كه از سوي شاه آبادي مطرح شده، هنوز هيچ روش اجرايي نداشته و در حد نظريه باقي مانده است. به نظر مي‌رسد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه بارها بر عزم جدي براي خدمت به فرهنگ و هنر تاکید کرده است، باید نتایج ده ماه فعالیت خود را ارزیابی كرده، روند اجرايي شدن برنامه‌ها و در نتيجه بروز و ظهور آن در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي هنري را از ابهام درآورد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی