خرید بازی توقيف 40 خودرو مزاحم نواميس

معاون عمليات پليس امنيت تهران بزرگ اعلام كرد: در مرحله اول طرح مبارزه با مزاحمان نواميس مردم در تهرانپارس حدود 40 دستگاه خودرو توقيف شد.به گزارش فارس سرهنگ حسين قاسم‌لويي گفت: در تداوم طرح امنيت اجتماعي، طرح مبارزه با مزاحمان نواميس در منطقه تهرانپارس به اجرا درآمد و با مزاحمان خياباني برخورد شد.وي اظهار داشت: در مرحله اول طرح در 10 نقطه شناسايي شده به اجرا در خواهد آمد و با مزاحمان نواميس برخورد خواهد شد، اين طرح در مراحل بعدي در ديگر نقاط تهران نيز اجرا مي‌شود.سرهنگ قاسم‌لويي افزود: براي تعيين تكليف اين خودروها طبق دستورالعمل‌هاي صادره اقدام شده و در اين زمينه هماهنگي قضايي نيز به عمل آمده است.معاون عمليات پليس امنيت تهران بزرگ تأكيد كرد: طرح امنيت اجتماعي با خواست مردم و نمايندگان مجلس به اجرا گذاشته شده است و تا كسب رضايت مردم ادامه خواهد يافت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی