خرید بازی سیب‌های درختی ایران برگشت خورد

برای اولین‌بار سه کانتینر محموله سیب درختی صادراتی ایران از امارات متحده عربی به دلیل باقیمانده سموم مرجوع شد.رضا نورانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان میوه با اعلام این خبر به فارس گفت: برای اولین‌بار سه کانتینر سیب درختی صادراتی ایران به دلیل باقی ماندن سموم شیمیایی از امارات متحده عربی مرجوع شد و در پی این اقدام کشور بحرین نیز تصمیم گرفته پنج کانتینر دیگر نیز مرجوع کند.وی افزود: هر کانتینر حدود 24 تن بار صادراتی دارد که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی مانند سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات و سازمان حفظ محیط‌زیست این محموله‌ها از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مرجوع شده است.رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان میوه افزود: بحث باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی باید به طور جدی دنبال شود و در سال‌های اخیر کشور امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس این امر را شروع کرده و در حال حاضر از محصول سیب درختی و کرفس ایران شروع کرده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی