خرید بازی صدور کارت بیمه طلایی فرهنگیان از امروز

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: از امروز ” یکشنبه ” کارت بیمه طلایی فرهنگیان صادر و توزیع می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، اسکندری با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد بسیار زیادی کارت خام بیمه طلایی چاپ شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و 200 هزار برگه ( کارت طلایی فرهنگیان ) تکمیل شده است .وی گفت: وزارت آموزش و پرورش با انعقاد قرارداد با شرکت بیمه ایران ، بیمه طلایی را به عنوان بیمه مکمل درمان فرهنگیان درنظر گرفته است .مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: امروز نخستین برگه های تکمیل شده به بیمه ایران تحویل داده شد .اسکندری گفت: هم اکنون بیمه ایران با 100 درصد مراکز درمانی دولتی و 96 درصد مراکز خصوصی قرارداد دارد .مدیر کل تعاون آموزش و پرورش اضافه کرد: در مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که طرف قرارداد این بیمه نیستند ، فرهنگیان می توانند پس از گرفتن معرفی نامه ، هزینه درمان خود را از بیمه دریافت کنند .اسکندری افزود: چنانچه فرهنگیان قبل از دریافت بیمه طلایی به مراکز درمانی مراجعه کنند باید دارای معرفی‌نامه وزارت آموزش و پرورش باشند اما پس از صدور کارت‌های بیمه طلایی دیگر نیازی به معرفی‌نامه نیست.وی گفت: همه هزینه های درمانی فرهنگیان مانند هزینه های کلینیکی ، پاراکلینیکی ، جراحی های عمومی و تخصصی ، بر اساس تعرفه نظام پزشکی به طور کامل پرداخت می شود.مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: حق بیمه طلایی فرهنگیان در هر ماه ، 12 هزار و 360 تومان است که از این مبلغ 6 هزار تومان را وزارتخانه در قالب یارانه و 6 هزار تومان بقیه را نیز فرهنگیان پرداخت می کنند.تفاهم نامه بیمه طلایی فرهنگیان 21 فروردین امسال میان وزارت آموزش و پرورش و شرکت سهامی بیمه ایران در اردوگاه شهید باهنر تهران امضا و سی و یکم فروردین در شورای عالی بیمه تصویب شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی