خرید بازی اجرای طرح پوشش یکسان برای زنان فعال در مشاغل آزاد

رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی شهر تهران از بررسی طرحی خبر داد که در صورت تصویب و اجرای آن، تمام زنهایی که در مشاغل آزاد فعالیت می‌کنند، باید از لباس‌های فرم و حجاب اسلامی استفاده کنند.به گزارش مهر، قاسم نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اجرای طرح عفاف و حجاب وظیفه تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های اجرا شده توسط مجمع امور صنفی تهران ایجاد فروشگاه‌های جلوه حجاب در سطح شهر بوده، ولی این اقدامات هنوز هم کافی نیست.فراهانی گفت: به زودی دستورالعملی به اتحادیه های صنفی ابلاغ می‌شود مبنی بر اینکه در فروشگاه‌های عرضه لباس‌های زیر زنانه حتما باید از فروشندگان خانم همراه با پوشش ویترین استفاده شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی