خرید بازی اختلاس 700 ميليوني كارمند بانك

كارمند متخلف بانك كه بيش از 700 ميليون تومان پول مشتريان را به حساب خود واريز كرده بود در شيراز دستگير شد.سرهنگ محمد محمدي، رئيس پليس آگاهي استان فارس، در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: نماينده حقوقي يك بانك با مراجعه به اداره آگاهي شيراز با تسليم شكايتي اعلام كرد، يك كارمند متخلف بيش از 700 ميليون تومان از حساب مشتريان برداشته است.كارآگاهان مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي پس از تحقيق دراين‌باره، كارمند متخلف را شناسايي و دستگير كردند.وي افزود: در بازرسي از خانه متهم 300 برگ مدارك و اوراق بانكي كشف شد.متهم در جريان بازجويي‌ها به مأموران گفت: از طريق برداشت غيرقانوني از حساب مشتريان و واريز كردن مبلغ اقساط آنها به حساب خودم توانستم بيش از 723 ميليون تومان به دست آورم كه قبل از فرار دستگير شدم. سرهنگ محمدي گفت: كارمند متخلف 717 ميليون تومان از پول اختلاس شده را به بانك بازگردانده و پرونده او نيز براي محاكمه به دادگاه فرستاده شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی