خرید بازی بسيج دکترين دفاعي کشور را تنظيم کرد

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت:بسيج آن چهره درون انقلاب اسلامي است که هيچ گاه اجازه نداده است نظام به جمود کشيده شود.به گزارش ايسنا سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي در جمع بسيجيان سازمان ها و ادارات دولتي با اشاره به اين که ” در آستانه سوم خرداد; روز بزرگ و تاريخ ساز انقلاب اسلامي قرار داريم” افزود: سوم خرداد و فتح خرمشهر نه تنها يک عمليات نظامي، بلکه تثبيت برتري فرهنگ غني انقلاب بر همه فرهنگ هاي مدرن غربي و شرقي بود. سوم خرداد، نه پيروزي در خاک که پيروزي در آسمان و معنويت بود. سوم خرداد، نه تنها پيروزي گروهي از رزمندگان اسلام بود بلکه پيروزي تمام حق طلبان در طول تاريخ بود.وي افزود: امام فرمودند; خرمشهر را خدا آزاد کرد. اين بيان واقعيت عظيمي را در بر دارد. اين بيان نشان دهنده  راهي است که مسيرش از راه تعلق به مشيت الهي عبور مي کند. بايد بتوانيم به خوبي در اين مسير انجام وظيفه کنيم. سوم خرداد يادآور روزهايي است که همين مردم بزرگوار با غيرت تمام در آن روزهاي محنت، از خرمشهر دفاع کردند. مقاومت 30 روزه مردم با دست خالي از خرمشهر در برابر رژيم سفاک تا دندان مسلح بعثي اتفاق افتاد.وي با اشاره به اين که ” در خرمشهر و عمليات بيت المقدس موضوعات زيادي متولد شد، اما مهمترين آن فرهنگ اين عمليات بود” ادامه داد: باور عميق به تحقق وعده هاي الهي و درستي مسير انقلاب اسلامي، فرهنگ اين عمليات است. اين انقلاب حق و براي مردم است. نوزايي انقلاب اسلامي خودش را در سوم خرداد نشان داد. بسيج نيز به گونه اي است که هم به وجود آورنده  سوم خرداد بود و هم زاييده آن. به وجود آورنده از اين حيث که مقاومت را در خرمشهر شکل داد و بعد نيز با سازماندهي مردم منجر به فتح آن شد.وزير دفاع خاطرنشان کرد: بسيج وجود لايه لايه است که در هر مرحله تولدي جديد دارد. اين موضوع طراوت، رواني و سيال بودن انقلاب را نشان مي دهد. انقلاب ما برخلاف تئوري هاي رايج، هم نظام سياسي را تشکيل داد و هم در چارچوب آن به جمود نرسيد. انقلاب اسلامي همواره به راهش ادامه داد و چهره هاي جديدي از خود به نمايش گذاشت و ديد در واقع آن چهره اي در درون انقلاب است که هيچ گاه اجازه رسيدن نظام به جمود را نداده است.وي با طرح اين پرسش که ” چطور مي شود پس از 32 سال از انقلاب نظام جمهوري اسلامي همچنان تازه تر از ابتداي شکل گيري آن است؟” گفت: خيلي ها معتقد بودند که انقلاب در 22 بهمن تمام شد و نظام شکل گرفت. ولي امام(ره) با بهره گيري از متن مکتب اهل بيت(ع)، در جامعه  دميد و آن را شکل داد البته اعتقادات متفکران در چارچوب نهادهاي مادي درست است ولي اين چارچوب درباره  انقلاب اسلامي ايران صدق نمي کند.وي با بيان اين که ” بسيج جوهره  حرکت بخش و متحول کننده دائمي انقلاب براي جلوگيري از هرگونه سکون است” گفت: بسيج زاييده  شده سوم خرداد و ادامه يافته سوم خرداد است. بسيج دکترين دفاعي کشور را تنظيم کرد. در حقيقت با ورود بسيج به دفاع، دکترين دفاعي پيدا کرديم. اگر از نبرد يا دفاع همه جانبه سخن مي گوييم، رکن اصلي آن بسيج است. اگر از دکترين دفاعي جمهوري اسلامي صحبت مي کنيم اين دکترين فقط به جمهوري اسلامي اختصاص دارد. اين دکترين از دل بسيج استخراج شده است، امروز کشورهاي داراي سياست دفاعي مستقل در جهان محدود هستند، در حقيقت دکترين دفاعي آنان مبتني بر نظام دفاعي مشترک به رهبري يک کشور است.وحيدي هم چنين بسيج را ” شکل دهنده فرهنگ غالب و مطلوب يک جامعه ايده آل” دانست و اظهار کرد: زماني که بحث تفکر بسيجي از زبان امام (ره) جاري شد، تفکر بسيجي تبديل به تفکر مطلوب و غالب شد که کل جامعه را در قالب اين فرهنگ اداره مي کند. فرهنگ بسيجي نه تنها افراد را ساخته و به فرهنگ خود مسلح مي کند، بلکه جامعه نيز به آن مصلح مي شود. موضوع بسيار مهم است که جامعه تفکري که آن را اداره مي کند، بشناسد.وي با بيان اين که ” تفکر مدرنيزم درصدد اداره کردن دنياست” ادامه داد: فرهنگ مدرنيزم يا فرهنگ ليبراليزم يا فرهنگ مادي گري در برابر فرهنگ جمهوري اسلامي قرار دارند. بحث بسيج صرفا يک عمل فيزيکي نيست،بلکه اساس آن در تفکر بسيجي است که موجب در کنار هم قرار گرفتن جوانان و پيران مي شود.وي تاکيد کرد:بايد تلاش زيادي براي نهادينه کردن تفکر بسيجي انجام دهيم. اگر کشور بخواهد توسعه يابد، بايد موتور تفکر بسيجي روشن شود. تفکر بسيجي مديون بنيانگذار بسيج يعني حضرت امام(ره) و همچنين مقام معظم رهبري است. آقا با آن مقام و مرتبه علمي و انقلابي با انداختن چفيه به گردن در حقيقت مقام و منزلت تفکر بسيجي را نشان مي دهند.وزير دفاع خطاب به بسيجيان اين وزارتخانه توصيه کرد: بسيجيان وزارت دفاع بايد مراتب بالاتر فرهنگ بسيج را نيز طي کنند. هرجا چنين تفکري حاکم شد، پيشرفت ها عميق تر شده است. اگر نشاط محيط ، محبت به ديگران، تلاش بي وقفه و شجاعت را بخواهيم بايد بسيجي بر سر آن کار قرار گيرد. بسيجي مظهر عزم، اراده و تعهد به احکام الهي است. هرجا بسيجي قرار گيرد، همه از او انتظار دارند که محيط در صدر مسائل معنوي قرار گيرد.وي تصريح کرد: آيندگان مرهون بسيجيان و وارثان آن هستند. امروز با وجود بسيجيان کسي جرات نگاه سو» به ايران را ندارد، رفتارهاي بحران زاي آمريکا و غير آمريکايي ها نمي تواند در جمهوري اسلامي تاثيرگذار باشد. همه بحران هاي عالم ريشه در آمريکا دارد. رفتار اين کشور نسبت به موضوع هسته اي ايران در واقع بحران آفريني است. مسوولان جمهوري اسلامي در پي صلح و ثبات هستند.ولي دشمنان بايد بدانند که ما با محبت و عاطفه ولي با فرهنگ بسيجي ايستاده ايم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی