خرید بازی تحویل نامه رسمی ایران به آمانو

نامه جمهوري اسلامي ايران درباره تبادل سوخت براساس بيانيه تهران دقايقي پيش از سوي نماينده جمهوري اسلامي ايران به يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحويل داده شد.به گزارش ایرنا به دليل آنکه امروز يکي از تعطيلات رسمي سازمان ملل متحد است، تحويل اين نامه در اقامتگاه شخصي يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت گرفت.پيرو امضاي بيانيه مشترک توسط ايران، ترکيه و برزيل، جمهوري اسلامي ايران در اولين گام خود براي عمل به مفاد اين بيانيه 10 ماده اي اين نامه را امروز به مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي تسليم کرد.طبق بند 6 بيانيه، ايران اعلام کرده بود که ظرف مدت هفت روز پس از امضاي اين بيانيه، موافقت خود را با موارد اشاره شده در بند 5 آن طي نامه اي به آژانس اعلام مي‌کند.در بند 5 اين بيانيه که توسط روساي جمهوري ايران و برزيل و نخست وزير ترکيه به امضا رسيد، آمده است: جمهوري اسلامي ايران با امانت‌گذاري 1200 کيلوگرم اورانيوم کم غني شده (LEU) در ترکيه موافقت مي‌کند. اين مواد LEU در مالکيت ايران در ترکيه قرار خواهد داشت. ايران و آژانس امکان نظاره‌گري بر نگهداري ايمن از اين مواد LEU را در ترکيه دارند.بر اساس بند 6 بيانيه مشترک ايران-ترکيه-برزيل، متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين (آمريکا، روسيه، فرانسه) و آژانس به اعلام آمادگي ايران، جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه کتبي و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين که به طور مشخص خود را متعهد به تحويل 120 کيلوگرم سوخت لازم براي راکتور تحقيقاتي تهران نموده‌اند، به تفصيل بيان مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی