خرید بازی رم ايتاليا نامزد ميزباني المپيك 2020 شد

كميته المپيك ايتاليا براي كسب ميزباني بازي‌هاي المپيك تابستاني 2020، رم را به عنوان شهر داوطلب انتخاب كرد.به گزارش فارس، ايتاليا براي كسب ميزباني بازي هاي المپيك 2020، شهرهاي رم و ونيز را به عنوان كانديدا به IOC معرفي كرده بود؛ اما با توجه به اينكه شهر ونيز معيارهاي مورد نظر كميته بين المللي المپيك را دارا نبود، در نهايت كميسيون ارزشيابي كميته المپيك ايتاليا شهر رم را به عنوان شهر داوطلب انتخاب كرد.شهر رم بايد از هم اكنون داوطلبي خود را به كميته بين المللي المپيك براي برگزاري بازي هاي المپيك تابستاني در سال 2020 پيشنهاد دهد.شهر ميزبان براي برگزاري بازي هاي المپيك تابستاني 2020 در سال 2013 در بوئنوس آيرس مشخص خواهد شد.ميزباني المپيك 2016 در رقابتي حساس بين ريودوژانيروي برزيل، شيكاگوي آمريكا، مادريد اسپانيا و توكيوي ژاپن به ريو واگذار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی