خرید بازی سرقت طلاي خانواده‌هاي عزادار

زني كه در يكي از قبرستان‌هاي مشهد طلاجات كودكان خانواده‌هاي عزادار را سرقت مي‌كرد دستگير شد. به گزارش خبرنگار ما زن 44 ساله‌اي به نام اكرم كه به اتهام سرقت طلاجات كودكان دستگير شده است در دايره تجسس كلانتري طرق مشهد گفت: مطلقه هستم و 4 فرزند دارم. من داراي 2 فقره سابقه كيفري به اتهام سرقت و يك فقره نيز به اتهام مواد مخدر هستم و مدتي در زندان بوده ام. يك روز كه به طور اتفاقي به بهشت رضا رفته بودم وقتي خانواده‌هاي عزادار اموات را ديدم كه درگير انجام كفن و دفن عزيزان خود هستند ناگهان نقشه‌اي به سرم زد و تصميم گرفتم سرقت كنم.من از آن روز به بعد با مراجعه به بهشت رضا، از غفلت خانواده‌هاي عزادار سوء استفاده مي‌كردم و دختر بچه‌هايي كه طلاجات داشتند را با حيله و نيرنگ به گوشه‌اي مي‌كشاندم و النگوها و گوشواره‌هاي طلاي آنها را سرقت مي‌كردم. امروز هم از دو دختر بچه پنج و هفت ساله به همين شيوه سرقت كردم اما ناگهان يكي از آنان فرياد زد و ماموران نگهباني متوجه موضوع شدند و دستگير شدم. در پي اين اعترافات ماموران كلانتري طرق كه متهم را هنگام فرار از محل دستگير كرده‌اند اين فرد را با تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي كردند كه زن 44 ساله با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی