خرید بازی طناب دار در انتظار قاتل نوعروس 16 ساله

مرد خشني که به ظن رابطه پنهاني همسرش با يک غريبه ، او را از پا درآورد ديروز در دادگاه کيفري استان تهران به اشد مجازات محکوم شد.به گزارش ايسکانيوز ، پليس ورامين ، بامداد دوازدهم آبان 1386 جنايت خانوادگي در يک خانه را به دادسراي اين شهرستان خبر داد.سپس بازپرس کشيک وقت به همراه افسران اداره آگاهي به ساختمان مورد نظر رفت و با ديدن پيکر «فاطمه – ج» 16 ساله که خفه شده بود رسيدگي قضايي به ماجرا را در دستور کار خود قرار داد.در آن بين ، شوهر 28 ساله «فاطمه» به نام «صفرمحمد-غ» که پس از جنايت ، دست به خودکشي زده بود با تلاش پزشکان اورژانس ، زنده ماند و تحت بازجويي قرار گرفت.وي بدون هيچ مقاومتي لب به اعتراف گشود و گفت : به تصور اين که زنم به من خيانت مي کند و با مرد غريبه اي رابطه دارد او را کشتم.به دنبال ادعاي شوهر نوعروس و بازسازي صحنه جرم کيفرخواست صادر و به شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.در ابتداي نشست رسيدگي به اين پرونده که يکشنبه به رياست قاضي «حسن تردست» و با حضور چهار مستشار تشکيل شد ابتدا نماينده دادستان ، کيفرخواست را خواند و اعلام کرد : اولياي دم «فاطمه» تقاضاي صدور حکم قصاص نفس – مرگ – دارند.گزارش ايسکانيوز مي افزايد ، نوبت دفاع به «صفرمحمد» افغاني که رسيد جنايت را گردن گرفت و گفت : تازه زندگي مشترکم را شروع کرده بودم و در دو شيفت کار مي کردم.آن شب زنم از من خواست که براي خانه ، خريد کنم.همان موقع از خانه بيرون رفتم و وقتي برگشتم ديدم «فاطمه» با مرد غريبه اي حرف مي زند.وارد خانه که شدم از زنم پرسيدم چرا حجابش کامل نبود و آن مرد چه کسي بود ؟ همسرم با تندي گفت «به تو ربطي ندارد ، او با پدرم کار داشت.»مجرم خشن اضافه کرد : با آغاز درگيري خانوادگي «فاطمه» گفت طلاق مي خواهد.من هم عصباني شدم و دستانم را دور گردنش حلقه کردم، اما دلم سوخت و رهايش کردم.صبح که از خواب بيدار شدم فهميدم او خفه شده است.من عاشق زنم بودم و از کاري که کردم به شدت پشيمان شدم.به همين خاطر ، خودم را از پشت‌ بام به پايين انداختم تا از شر اين زندگي خلاص شوم که نشد.در پايان ، هيئت قضايي وارد شور شد و «صفرمحمد» را به اتفاق آرا به مرگ محکوم کرد.راي تا 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی