خرید بازی فرزندآیت الله جنتی ازسفارت ایران درکویت رفت

طی حکمی از سوی منوچهر متکی وزیر امور خارجه، محمد جلال فیروزنیا به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت منصوب شد.به گزارش ایلنا فیروزنیا  پیش از این مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه بود. وی همچنین در کشورهای یمن و بحرین سابقه سفارت داشته است و ریاست اداره اول خلیج فارس را نیز به عهده داشته است.فیروزنیا جانشین علی جنتی فرزندآیت الله جنتی شده که سالهای زیادی سفیر ایران در کویت بوده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی