خرید بازی مكالمه تلفني در كاهش افسردگي مؤثر است

به گفته محققان تاثير مكالمه تلفني در كاهش افسردگي در افراد تقريبا مانند تاثير جلسات گفت‌وگوي رودررو است.به گزارش «همشهری»، محققان دانشگاه برگهام يانگ در تحقيقات خود وضعيت 30 نفر از افرادي كه به‌تازگي بيماري افسردگي در آنها تشخيص داده شده بود و به‌مدت 21 تا 52 دقيقه با روانپزشك از طريق تلفن صحبت كرده بودند را مورد بررسي قرار دادند. به گفته محققان، اين افراد اين مكالمه تلفني را به‌جاي 8 بار رجوع به كلينيك روانپزشكي انجام داده بودند و پس از اين مكالمه تلفني نيز پزشك براي بيماران قرص ضد‌افسردگي تجويز نكرد.6 ماه بعد افسردگي 42 درصد از مشاركت‌كنندگان در اين تحقيق بهبود يافت و 50 درصد از بيماران نيز پس از مشاوره رودررو از افسردگي رهايي پيدا كردند. با توجه به اينكه در اين تحقيق 42 درصد از بيماران از طريق مشاوره تلفني درمان شدند مشخص شد كه اين شيوه نيز مي‌تواند تقريبا همانند مشاوره رو در رو در درمان افسردگي مؤثر باشد. مشخصه افسردگي خلق و خوي افسرده است و با احساس غمگيني، اعتماد به نفس پايين و بي‌علاقگي به هر نوع فعاليت و لذت روزمره تشخيص داده مي‌شود.افسردگي درواقع مجموعه‌اي از حالات مختلف روحي و رواني است كه از احساس خفيف ملال تا سكوت و دوري از فعاليت روزمره بروز مي‌كند. افسردگي شديد منجر به ازكارافتادگي قابل توجه فرد در قلمروهاي زندگي فردي و اجتماعي و اشتغال مي‌شود و عملكردهاي روزمره فرد همچون خوردن و خوابيدن و سلامتي فرد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی