خرید بازی نحوه لو رفتن سئوالات دستیاری

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اطلاعات جدید در مورد نحوه لو رفتن سئوالات دستیاری گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده مشخص شد فردی که به سئوالات دسترسی داشته آنها را به حافظه سپرده و سپس برای فروختن آنها اقدام کرده است.به گزارش ایسنا علیرضا سلیمی با اشاره به طرح بحث تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 88 که در کمیسیون آموزش مطرح شده بود، افزود: دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت روز گذشته در کمیسیون آموزش مجلس حاضر شد و در مورد اقداماتی که وزارت بهداشت انجام داده توضیح ارائه کرد و بیان کرد که چگونه تقلب کشف شده و فردی که این اقدام را انجام داده شناسایی شده است.وی اضافه کرد: وزیر بهداشت نحوه درز و لو رفتن سئوالات آزمون دستیاری را توضیح داد و تاکید کرد که کسی که این کار را انجام داده به سئوالات دسترسی داشته و با حافظه قوی که داشته آنها را به حافظه می سپرده است و پس از بیرون رفتن سئوالات آنها را 25 میلیون تومان فروخته است.سلیمی خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت یادآوری کرد که نیروهای امنیتی به صورت جدی موضوع آزمون دستیاری را پیگیری کرده اند.عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی همچنین به بحث سئوالات مورد اعتراض داوطلبان آزمون دستیاری اشاره کرد و به مهر گفت: مجلس در حال مقایسه کردن آزمون دستیاری امسال و سئوالات آن با نمونه های سئوالات سال های قبل است و برای این کار کارشناسان خبره از سوی مجلس انتخاب شدند که این افراد متخصصان بحث آزمون بوده و در حال بررسی موضوع هستند.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مجلس به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده و وزارت بهداشت نیز با قاطعیت در حال پیگیری است، تحقیق و تفحص مسکوت ماند تا در این زمینه کمیته های مجلس و وزارتخانه با پیگیری به جمع بندی برسند و پس از آن نتیجه اعلام می شود.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی