خرید بازی هفته آینده ، تعيين تكليف تعرفه برق

وزير نيرو از بررسي تعرفه برق توسط كارگروه تحول اقتصادي در هفته آينده خبر داد.مجيد نامجو در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: كارگروه تحول اقتصادي هفته آينده تعرفه برق را بررسي مي‌كند بنابراين هنوز در خصوص تعرفه برق اتفاق جديد و يا تحول خاصي رخ نداده و همانند سال گذشته است.وي ادامه داد: پيشنهاد وزارت نيرو به دولت در خصوص تعرفه برق همان پيشنهاد قبلي است بنابراين پيشنهاد جديدي در خصوص تعرفه برق از سوي وزارت نيرو مطرح نشده است.وي تأكيد كرد: وزارت نيرو راجع به بحث تعرفه آب ورود نكرده است.نامجو در خصوص وضعيت بارش ها گفت: بارندگي‌ها در سال آبي جاري تاكنون حدود 223 ميليارد متر مكعب بوده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته كه حدود 250 ميلي‌متر است، تنها حدود سه درصد كاهش نشان مي دهد.وي افزود:ذخاير آبي سدها حدود 25 ميليارد متر مكعب است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی