خرید بازی کارشکني جديد روس ها عليه ايران

روزنامه مردمسالاری نوشت:کارشکني  روسها در تعامل با جمهوري اسلا مي ايران گويا پاياني ندارد. پس از بدقولي هاي مکرر روسيه در راه اندازي نيروگاه بوشهر، موضوع تحويل سيستم هاي  ضد موشکي  اس 300 به ايران به چالش دو طرف تبديل شد و با اين که روسها بهانه  مشکلا ت فني را به عدم تحويل اين سامانه مرتبط دانستند، اما شرکت سازنده اعلام کرد که عدم تحويل سيستم ها به ايران، عامل سياسي دارد. علاوه بر آن روسها طي اين مدت سه بار به قطعنامه  هاي ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل راي مثبت دادند و در توجيه رفتار خود اعلا م کردند که ما قطعنامه ها را تعديل کرديم در حالي که مردم ايران از خود سوال مي کنند که آيا روسها نمي توانستند از حق و توي خود در شوراي امنيت استفاده کنند و با غرب همراه نشوند؟ اکنون اما نوبت به کارشکني روسها در مسير عضويت ايران در سازمان همکاري هاي اقتصادي شانگهاي رسيده است.يک منبع ديپلماتيک روس مدعي شد که سازمان همکاري شانگهاي درخواست عضويت ايران در اين سازمان را تا زماني که تحريم هاي سازمان ملل عليه اين کشور اعمال شده اند، نخواهد پذيرفت. به گزارش ايسنا، ايران در سال 2008 خواستار عضويت در سازمان همکاري شانگهاي يک بلوک امنيتي و دفاعي به رهبري پکن و مسکو که نقطه  متقابل ناتو محسوب مي شود، شد.به گزارش خبرگزاري رويتر، سازمان همکاري شانگهاي رسما پاسخي به درخواست ايران نداده است، اما خبرگزاري ايتارتاس به نقل از يک منبع روس گزارش داد که تحريم ها مانعي بر سر انجام اين کار هستند.  اين منبع ديپلماتيک که در طول نشستي با حضور وزراي خارجه  کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در ازبکستان صحبت مي کرد روز شنبه گفت: کشوري که مي خواهد عضو سازمان همکاري شانگهاي شود نمي تواند در معرض تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار داشته باشد. هيچ يک از ديگر اعضاي اين سازمان تحت تحريم هاي سازمان ملل قرار ندارند.موراتبک ايماناليف، دبير کل سازمان همکاري شانگهاي در ماه فوريه گفته بود که اين سازمان در حال ارزيابي درخواست ايران و پاکستان براي عضويت است، اما نظر خود را در اين باره ابراز نکرد. در حال حاضر اين سازمان شامل چين، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان است.  فعاليت هاي اين سازمان بر روي همکاري نظامي، به مشارکت گذاشتن اطلاعات و مبارزه با تروريسم و مواد مخدر متمرکز شده است. سازمان همکاري شانگهاي هيچگونه روند رسمي براي پذيرش عضوهاي جديد ندارد و خبرگزاري ايتارتاس گزارش داد که وزراي خارجه  اين سازمان در اين زمينه بر سر قوانيني توافق کرده اند که قرار است براي تاييد شدن در نشست بعدي سازمان همکاري شانگهاي در 10  11 ژوئن به سران اين کشورها ارائه شود.تحليلگران مدعي اند که به دليل نگراني هاي کشورهاي غربي درباره برنامه هسته اي ايران مسکو و پکن تاکنون علاقه اي به پذيرش عضويت تهران نداشته اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی