خرید بازی آمریکا تحریم بنزین به ایران را عقب انداخت

خبر: کنگره آمریکا تصویب قانون تحریم صادرات بنزین به ایران را یک ماه به عقب انداخته است.به گزارش سایت بی بی سی فارسی نوشت: کریستوفر داد، رئیس کمیته امور بانکی مجلس سنا و هاوراد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند، تصویب تحریم های اقتصادی علیه ایران را یک ماه به عقب می اندازند تا قطعنامه جدید پیشنهاد شده به شورای امنیت به تصویب برسد.بر اساس این بیانیه، کنگره آمریکا صبر می کند تا قانون جدید تحریم های اقتصادی ایران را به گونه ای تصویب کند که قطعنامه جدید شورای امنیت را تقویت کند.نمایندگان کنگره پیش تر قرار بود تا پایان ماه مه به اصلاحات انجام شده در مصوبات مربوط به “مجازات اقتصادی” ایران رای دهند ولی این کار به پایان ژوئن موکول شده است.این مجازات ها شامل تحریم صادرات بنزین به ایران ممنوعیت معامله با صنعت پتروشیمی آن است.مجلس نمایندگان و سنا آمریکا در این زمینه مصوباتی دارند و کمیته مشترک در حال تلفیق این مصوبات برای تهیه یک طرح واحد است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی