خرید بازی اظهارات جالب علاوی

رئیس فهرست العراقیه در اظهارات جالبی با بیان اینکه در گذشته یک قومیت گرای افراطی بوده و هر گونه تعامل با اقلیتها را رد می کرده، از علاقه وافر خود برای دیدار با نوری المالکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی دجله، “ایاد علاوی” رئیس فهرست العراقیه وجود معامله ای درباره دوره ای بودن ریاست دولت آینده عراق میان وی و نوری المالکی نخست وزیر کنونی را تکذیب کرد و از قدرتهای خارجی خواست در امور عراق دخالت نکنند.علاوی خاطر نشان کرد : فهرست العراقیه به سیاست قطب بندی و ریشه کنی(بعثی ها) و انزوا اعتقادی ندارد، حکومت بر کشور باید بر اساس مشارکت برابر میان تمام عراقی ها باشد.وی افزود : دولتی که با مشارکت هر طیف عراقی همراه با برنامه واضح تشکیل شود، منجر به  امنیت و ثبات می شود.علاوی اظهار داشت : “قرار بود شنبه گذشته با مالکی دیدار کنم، اما مالکی در آخرین لحظه عذرخواهی کرد، شاید او مشغول بوده است، اما برای انجام دیدار در زمانی دیر تلاش خواهم کرد، هدف از این دیدار انجام هیچ گونه معامله ای نیست، و صرفا برای بررسی برنامه دولت انجام می شود.”نخست وزیر اسبق در حالی ابراز امیدواری کرد که دخالت منطقه ای در امور داخلی عراق صورت نگیرد، که خود با سفرهای مکرر به کشورهای عربی، خواستار دخالت اعراب در این مسئله شده است.البته علاوی گفته است مدارک روشنی درباره دخالتهای برخی طرفها در عراق در اختیار دارد.رئیس العراقیه در عین حال اعتراف کرد : “در گذشته یک قومیت گرای افراطی بوده و هر گونه تعامل با اقلیتها را رد می کردم، موضع گذشته ام غلط بود، اما آن را کنار گذاشتم و اکنون دیدگاه باز عربی دارم که به همزیستی متمدنانه با تمام طرفهای غیر عربی همراه با اعتراف به خصوصیتهای آنها ایمان دارد.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی