خرید بازی تکذیب آتش سوزی در ایستگاه متروی طرشت

مديرروابط عمومي شرکت بهره برداري متروي تهران وحومه با تکذيب آتش سوزي يکي از قطارهاي مترو در شب گذشته، گفت: آتش سوزي در هيچ ايستگاه متروي تهران به ويژه خط پنج ايستگاه تهران – کرج و خط دو ايستگاه طرشت اتفاق نيفتاده است.    “محسن محمديان” در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شب گذشته يکي از قطارهاي مترو در ايستگاه طرشت(امتداد خط دو)، بر اثر اصطحکاک قطعه مقاومت فن سقف دچار نقص فني شد و انتشار ‌دود متصاعد شده، موجب شد تا مسافران به اشتباه تصور کنند، قطار آتش گرفته است.وي اضافه کرد: با بروز اين مشکل، بلافاصله مشکل برطرف شد و پس از پنج دقيقه تاخير در حرکت قطارها، ‌دوباره جابه جايي مسافر انجام شد.مديرروابط عمومي شرکت بهره برداري متروي تهران،‌ گفت: با ايجاد نقص فني قطار ياد شده، اين ايستگاه با ازدحام مسافر مواجه شد اما با رفع مشکل ، اين مساله برطرف شد.محمديان، شايعه آتش سوزي در قطار و ايستگاههاي مترو را به شدت تکذيب کرد.به گزارش خبرنگار ايرنا،در ‌تعدادي از قطارهاي قديمي مترو، قطعه مقاومت در سقف آنها طراحي شده که اين امر به دليل استفاده تمام وقت از اين قطارها،‌ در برخي مواقع داغ کرده و دودي از سقف قطارها متصاعد مي شود.به گفته مسوولان مترو، انتشار اين دود خطري براي مسافران به همراه ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی