خرید بازی جعل عنوان ممنوع!

وطن امروز؛ کنفدراسیون شنای آسیا به وحید مرادی برای استفاده از عنوان جعلی دبیرکل افتخاری شنای آسیا اعتراض کرد. بر اساس این گزارش، کنفدراسیون شنای آسیا در نمابری به وحید مرادی رئیس سابق فدراسیون ایران که رونوشت آن برای حسین المسلم نایب رئیس فدراسیون جهانی و دبیر اجرایی شورای المپیک آسیا ارسال شده است، بشدت از وی به خاطر استفاده از عنوان جعلی دبیرکل افتخاری کنفدراسیون شنای آسیا انتقاد کرد.طاها سلیمان الکشیری در نامه خود آورده است: اعضای کنفدراسیون شنای آسیا و بنده از شنیدن این خبر متعجب شدیم چراکه پس از انتخاب کوئی پینگ ژانگ به عنوان دبیرکل کنفدراسیون شنای آسیا در تاریخ 17 فوریه 2009، این عنوان از شما سلب شده است. این بدان معنا نیست که شما بگویید در کنفدراسیون شنای آسیا مسؤولیت‌ و شغلی دارید یا دبیر کل افتخاری آن هستید چرا که در کنفدراسیون شنای آسیا هیچ فعالیتی زیر نظر شما نیست، لذا از شما می‌خواهیم از این پس از به کارگیری هرگونه واژه نسنجیده درباره کنفدراسیون شنای آسیا بپرهیزید. وحید مرادی که عملکردش با انتقادات فراوانی همراه بود، چندی پیش از ریاست فدراسیون شنای ایران برکنار شد. در دوران وی، عملكرد تيم‌هاي شنا با انتقادات زيادي مواجه شد. اکنون هم این مورد جدید صورت گرفته است. این اتفاق در حالی است که مرادی بار‌ها و بارها سعی کرده با گفت‌وگو در رسانه‌های مختلف، افکار عمومی را نسبت به جریاناتی که در فدراسیون اتفاق افتاده تغییر دهد اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه ماهیت تازه‌ای از روسای قبلی رو شده است. مرادی که 18 سال سابقه ریاست را با خودش یدک می‌کشد پس از انتخاب امیر حسین آیت‌اللهی به عنوان سرپرست فدراسیون شنا از همان ابتدا جنگ رسانه‌ای را شروع کرد و با حضور در برنامه زنده رادیویی انتقاداتی را از سرپرست فعلی کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی