خرید بازی حادثه مرگبار سقوط در چاه+عکس

بازيگوشي كودك 12 ساله در كنار چاه موجب مرگ 3 تن از اعضاي خانواده اش شد.به گزارش پايگاه خبري 125، در پي تماس شاهدين اين حادثه با سامانه 125 ستاد فرماندهي بلافاصله آتش‌نشانان ايستگاه‌هاي 86، 9 و گروه نجات 2 ايستگاه 21 را در ساعت 16 و 32 دقيقه ديروز به شهر ري، محله قلعه گبري، خيابان ميثم جنوبي، روستاي قلعه اليمون، پشت مدرسه شهيد نيك نژاد اعزام كرد.به گفته محمد مونسان فرمانده آتش‌نشانان، هنگام بازي كودكي 12 ساله درون چاهي حدوداً 10 متري سقوط كرد و بيهوش شد به دنبال آن مادر اين كودك براي نجات فرزندش وارد چاه شد غافل از اينكه داخل چاه مملو از گاز چاه مي‌باشد و مادر نيز گرفتار و بيهوش شد. به دنبال مادر، پدر خانواده و به دنبال پدر خانواده دو مرد ديگر از اعضاي خانواده وارد چاه شدند كه همه آنها با تنفس گاز چاه بيهوش شدند.وي افزود: آتش‌نشانان بي‌درنگ با فرستادن دو دستگاه سيلندر هوا به داخل چاه سريعاً گاز را تخليه كردند و وارد چاه شده و تمامي مصدومين را از چاه خارج و اقدام به احياء قلبي و ريوي كردند كه فقط يكي از مصدومين به هوش آمد و همراه كودك كه هنوز بيهوش بود به مراكز درماني فرستاده شد و نيروهاي اورژانس مرگ ديگر اعضاء را اعلام كرد.آتش‌نشانان پس از دادن تذكرات ايمني به ساكنان روستا كه در محل حاضر بودند مبني بر جلوگيري از بازيگوشي كودكانشان در نزديكي چاه‌هاي موجود در اطراف، محل را ترك كردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی