خرید بازی خبر آتش گرفتن قطار مترو كذب است

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با بيان اين كه خبر آتش گرفتن قطار مترو كذب است،گفت: روز گذشته بر اثر داغ شدن سيستم مقاومت‌هاي قطار كه در سقف واگن براي تبديل كردن انرژي الكتريسته به گرمايي تعبيه شده اند، كمي دود ايجاد شد كه بلافاصله بعد از توقف قطار اقدامات لازم براي سرد كردن مقاومت انجام گرفت و قطار بعد از 5 تا 6 دقيقه به حركت خود ادامه داد.
 
به گزارش خبرنگار «شهر»، صبح امروز يكي از سايت‌هاي خبري از آتش گرفتن و سوختن يكي از قطارهاي متروي تهران خبر داد كه به نظر مي رسد اين سايت در مخابره خبر خود علاوه بر بيان مطالبي به دور از واقعيت به تعدادي نكات نيز توجه نكرده است كه مديرعامل شركت بهره‌برداري متروي تهران و حومه برآنها تاكيد كرده است.
جعفر ربيعي در اين رابطه گفت: اين خبر دروغ بوده و همچنين از آنجايي كه در اين خبر ، ايستگاه طرشت خط 2متروي تهران به عنوان توقف‌گاه خط 5 ذكر شده مشخص است كه نويسنده هيچ اطلاع درستي از موضوع نداشته است.
وي ادامه داد:با اين اوصافي كه از اين حادثه در آن سايت شده است بايد هم اكنون لاشه قطار در ايستگاه باشد و چند كشته در ايستگاه افتاده باشند و مترو براي چند روز تعطيل شود.
ربيعي گفت: اما واقعيت ماجرا اين گونه نبوده است. امروز بر اثر داغ شدن سيستم مقاومت هاي قطار كه در سقف واگن براي تبديل كردن انرژي الكتريسته به گرمايي تعبيه شده اند، كمي دود ايجاد شد كه بلافاصله بعد از توقف قطار اقدامات لازم براي سرد كردن مقاومت انجام گرفت و قطار بعد از 5 تا 6 دقيقه به حركت خود ادامه داد.
مديرعامل شركت بهره‌برداري متروي تهران و حومه درباره علت دقيق اين نقص فني گفت: در نسل اول قطارهاي مترو ، مقاومت هايي در سقف اين قطارها طراحي شده اند كه وظيفه دارند انرژي الكتريكي كه از ترمز قطارها توليد مي‌شود را به صورت انرژي گرمايي تلف كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی