خرید بازی درگذشت یک خبرنگار جانباز

خبرنگار جانباز داود سامانلو درگذشت.گفتنی است  مجلس ترحیم این فعال رسانه ای پیشکسوت ، روز چهارشنبه مورخه 5/3/1389 از ساعت 16 لغايت 30/17 در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي گردد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی