خرید بازی فوتي‌هاي تصادفات كاهش يافت

وزير بهداشت در مراسم افتتاح هزارمين پايگاه اورژانس جاده‌اي كشور گفت: طي برنامه چهارم توسعه تعداد فوتي‌هاي تصادفات رانندگي از 27 هزار و 400 نفر به 22 هزار و 900 نفر كاهش يافته است.به گزارش فارس ، مرضيه وحيددستجردي در مراسم افتتاح اين مركز اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته طي برنامه چهارم توسعه تعداد اورژانس‌هاي كشور 155درصد افزايش يافت و امروز شاهد افتتاح هزارمين پايگاه اورژانس‌ كشور هستيم.وي افزود: طي برنامه چهارم توسعه هزار آمبولانس به اورژانس‌هاي جاده‌اي و شهري اضافه شد كه اين موضوع موجب تجهيز بهتر ناوگان آمبولانس كشور شد همچنين در 7استان اورژانس هوايي و در 7 استان اورژانس موتوري ايجاد كرديم.وزير بهداشت تصريح كرد: اين اقدامات منجر شد كه زمان حضور اورژانس در جاده‌ها به كمتر از 15 دقيقه و در شهرها و در محل حادثه به كمتر از 8 دقيقه برسد.در ابتداي برنامه چهارم توسعه ميزان تلفات ناشي از حوادث جاده‌اي 27 هزار و 400 كشته بود كه با اقدامات ذكر شده اين ميزان 17درصد كاهش يافت و به 22 هزار و 900 فوتي رسيد.وحيد دستجردي اضافه كرد: طرح پزشك خانواده از 15 خرداد در شهرهاي زير 50 هزار نفر 3 استان سيستان و بلوچستان ، خوزستان و چهارمحال و بختياري اجرا مي‌شود كه اميدواريم تا پايان سال در اين 3 استان به طور كامل اجرا شود.وزير بهداشت گفت: در خصوص ارتقاء اورژانس‌ها در تاريخ 15 خرداد برنامه‌اي ابلاغ مي‌شود كه با توجه به اينكه 25 تا 30 ميليون نفر از مردم سالانه به اورژانس‌هاي بيمارستاني مراجعه مي‌كنند اين برنامه رسيدگي به بيماران و رضايتمندي آنها را بيشتر خواهد كرد و در اعتباربخشي بيمارستان‌ها نيز تأثير خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی