خرید بازی اوج گيری «طلا و مس» و شكست «دختران»

در حالي كه فروش فيلم سينمايي «طلا و مس» (همايون اسعديان)‌ طي هفته گذشته رشد قابل توجهي داشته است، فيلم «دختران»(قاسم جعفري) در گروه سينمايي آفريقا با فروش پايين خود عملا در رده پنجم فروش در گروه‌هاي پنجگانه قرارگرفت.به گزارش فارس بر اساس آمار منتشره در توسط بنياد سينمايي فارابي، «دموكراسي تو روز روشن» در 13 روز نمايش عمومي خود، تاكنون به 2,420,300,000 ريال فروش در25 سينما دست يافته و از نظر فروش روزانه، با فروش 12 ميليوني در روز گذشته، صدرنشين بوده است.نكته جالب افزايش رقم فروش روزانه فيلم «طلا و مس» است كه مخاطبان زيادي را به خود جذب كرده و از نظر فروش روزانه نيز دوم است.بنا بر اين گزارش، رده‌بندي جدول فروش فيلم‌هاي ايراني اكران تهران از نظر فروش كل به شرح زير است:گروه‌هاي پنج‌گانه تهران1- فيلم «پوپك و مش ماشااله» با فروش 8,906,408,000 ريالي در 55 روز و با 12 سينما (گروه قدس)2- فيلم «دموكراسي تو روز روشن» با فروش 2,420,300,000 ريالي در 13روز و با 25 سينما (گروه استقلال)3- فيلم «شير و عسل» با فروش 2,351,576,000 ريالي در 20 روز و با 31 سينما (گروه عصرجديد)4- فيلم «طلا و مس» با فروش 1,248,525,000ريالي در 13 روز و با 15 سينما (گروه آزادي)5- فيلم «دختران» با فروش 227,580,000 ريالي در 7 روز و با 15 سينما (گروه آفريقا)سينماهاي آزاد1- فيلم «هيچ» با فروش 2,554,769,000 در 68 روز و با 4 سينما2- فيلم «آل» با فروش 2,125,481,000 ريالي در 33 روز و با 7 سينما3- فيلم «كودك و فرشته» با فروش 21,355,000 ريالي در 20 روز و با 8 تك سانسفيلم خارجي1- فيلم «چشم» با فروش 146,200,000ريالي در 66 روز و 1 سينما

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی