خرید بازی اولين واكنش روسيه به انتقادات احمدی نژاد

سرگي پريخودکو ـ دستيار رييس‌جمهور روسيه ـ روز چهارشنبه در واكنش به انتقادات رئيس‌جمهور كشورمان نسبت به مواضع روسيه در حمايت از قطعنامه‌هاي ضد ايراني، ضمن توجيح مواضع مبهم اين كشور درقبال موضوع هسته‌يي ايران و همراهي‌هاي اخير مسكو با واشنگتن پس از بيانيه تهران، مدعي شد:« موضع روسيه درباره برنامه هسته‌يي ايران نه در راستاي طرفداري از آمريکاست و نه جانبداري از ايران! »به گزارش ايسنا، پريخودکو گفت: « روسيه بدون ترديد از منافع ملي دراز مدت خود پيروي مي‌کند. موضع ما دقيقا موضع روسيه است و در آن منافع ملت روسيه منعکس مي‌شود به همين خاطر نمي‌تواند در طرفداري آمريکا و يا جانب‌داري از ايران باشد.»براساس گزارش خبرگزاري روسي نووستي، وي در سخناني مبهم ادامه داد:« براي روسيه هرگونه غيرقابل پيشبيني بودن، هرگونه افراط‌گرايي سياسي، نداشتن شفافيت و غيرقابل پيگيري کردن در اتخاذ تصميمات مرتبط به جامعه جهاني که موجبات نگراني را فراهم مي‌آورد، غير قابل قبول است!»رييس‌جمهور كشورمان روز چهارشنبه درجمع مردم كرمان گفت:« مسوولان روسيه نبايد كاري كنند كه ملت ايران آن‌ها را در صف دشمنان تاريخي خود به حساب بياورند.»به گزارش ايسنا دكتر محمود احمدي‌نژاد خطاب به مدودف رييس‌جمهور روسيه با تاكيد بر اين‌كه ” ايران و روسيه به طور تاريخي و طبيعي دوست هستند” افزود:« ما هر دو همسايه هستيم و دو همسايه نمي‌توانند با هم دوست نباشند، اما اين دوستي لوازمي دارد؛ اولين لازمه آن احترام به حقوق متقابل و دفاع از آن و احترام به كرامت متقابل است.»وي اين مساله را حداقل انتظار از همسايگي و دوستي شمرد و با بيان اينكه «امروز توضيح دادن رفتار مدودف به ملت ايران براي ما خيلي مشكل است» تصريح كرد:« مردم ايران نمي‌دانند كه روس‌ها با ما دوست هستند يا بر عليه ما؛ اگر به جاي رييس جمهور روسيه بودم در اظهار نظر و تصميم‌گيري در مورد موضوعاتي كه به يك ملت بزرگ و مقتدر مانند ملت ايران مربوط مي‌شود با احتياط و تامل بيشتري عمل مي‌كردم.»رييس جمهور با بيان اين كه «نبايد ببينيم كه همسايه‌ ما درمواقع حساس در كنار كساني است كه ‌30 سال است با تمام توان عليه ملت ايران دشمني كردند» ادامه داد:« اين مساله براي ما قابل قبول نيست. بيانيه تهران بالاترين فرصت است و ديگر بهانه‌اي وجود ندارد. اگر قبلا مي‌گفتند غربي‌ها فشار مي‌آورند حرفي بزنيد و كار مهمي صورت دهيد ما حرف مهمي زديم و كار مهمي نيز انجام داديم. ديگر بهانه‌اي وجود ندارد. نگويند كه ما تحت فشاريم. ما هم تحت فشار هستيم. آيا مي‌توانيم به صرف اين كه چون تحت فشاريم عليه ملت روسيه كار كنيم؟ نبايد اين باور در ملت ايران ايجاد شود كه ظاهر قضيه دوستي و باطن چيز ديگري است.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی