خرید بازی روسيه كاري نكند ملت ايران آنها را در صف دشمنان تاريخي خود بداند

رييس‌جمهور گفت: مسوولان روسيه نبايد كاري كنند كه ملت ايران آن‌ها را در صف دشمنان تاريخي خود به حساب بياورند.به گزارش “” دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر روز چهارشنبه در جمع مردم كرمان در سخناني خطاب به مدودف رييس‌جمهور روسيه با تاكيد بر اين‌كه ” ايران و روسيه به طور تاريخي و طبيعي دوست هستند” افزود: ما هر دو همسايه هستيم و دو همسايه نمي‌توانند با هم دوست نباشند، اما اين دوستي لوازمي دارد؛ اولين لازمه آن احترام به حقوق متقابل و دفاع از آن و احترام به كرامت متقابل است.ایسنا گزارش داد: وي اين مساله را حداقل انتظار از همسايگي و دوستي شمرد و با بيان اينكه «امروز توضيح دادن رفتار مدودف به ملت ايران براي ما خيلي مشكل است» تصريح كرد: مردم ايران نمي‌دانند كه روس‌ها با ما دوست هستند يا بر عليه ما؛ اگر به جاي رييس جمهور روسيه بودم در اظهار نظر و تصميم‌گيري در مورد موضوعاتي كه به يك ملت بزرگ و مقتدر مانند ملت ايران مربوط مي‌شود با احتياط و تامل بيشتري عمل مي‌كردم.رييس جمهور با بيان اين كه «نبايد ببينيم كه همسايه‌ ما درمواقع حساس در كنار كساني است كه ‌‌٣٠ سال است با تمام توان عليه ملت ايران دشمني كردند» ادامه داد: اين مساله براي ما قابل قبول نيست. بيانيه تهران بالاترين فرصت است و ديگر بهانه‌اي وجود ندارد. اگر قبلا مي‌گفتند غربي‌ها فشار مي‌آورند حرفي بزنيد و كار مهمي صورت دهيد ما حرف مهمي زديم و كار مهمي نيز انجام داديم. ديگر بهانه‌اي وجود ندارد. نگويند كه ما تحت فشاريم.احمدي‌نژاد ادامه داد: ما هم تحت فشار هستيم. آيا مي‌توانيم به صرف اين كه چون تحت فشاريم عليه ملت روسيه كار كنيم؟ نبايد اين باور در ملت ايران ايجاد شود كه ظاهر قضيه دوستي و باطن چيز ديگري است.رييس جمهور بار ديگر خطاب به مسوولان روسيه تاكيد كرد كه اظهاراتش از روي دوستي است و گفت: آ‌ن‌ها نبايد اجازه دهند كه ملت ايران آنان را در سطح دشمنان تاريخي خود به حساب بياورد.رييس شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در بخش ديگري از اظهارات خود خطاب به اوباما رييس جمهور آمريكا نيز تصريح كرد: آقاي اوباما بايد بداند بيانيه تهران يك فرصت تاريخي براي اوست و نشان مي‌دهد مي‌خواهد تغيير ايجاد كند، به حقوق ملت‌ها احترام بگذارد و مسائل غلط و ضد انساني گذشته را كنار گذاشته و براساس عدالت و انصاف با ملتها رفتار كند؛ اگر از اين فرصت استفاده نكند، بعيد مي‌دانم ملت ايران به خود اجازه دهد در آينده فرصتي را در اختيار اين آقا قرار دهد.احمدي‌نژاد با اشاره به تلاش‌هاي عده‌اي در آمريكا كه قصد دارند اوباما را به سرعت در برابر ملت ايران قرار داده و او را به نقطه غيرقابل برگشت برسانند تا راه دوستي اوباما با ملت ايران بسته شود، خاطرنشان كرد: امروز، روز ايستادگي و مقاومت است و اگر اوباما مي‌خواهد در آينده سياسي جهان نقش قابل توجه و انساني ايفا كند از اين فرصتي كه ملت ايران براي اجراي عدالت فراهم كرده، بايد استفاده كند.وي اظهارات خود در بحث بيانيه تهران در تامين سوخت راكتور تهران را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين‌كه ” راكتور تهران سالانه براي نزديك به ‌‌٨٠٠ هزار نفر بيمار راديو دارو توليد مي‌كند” افزود: ‌‌٢٥ سال قبل سوخت ‌‌٢٠ درصد مورد نياز اين نيروگاه از آرژانتين به كمك آژانس خريداري شد و در راكتور قرار گرفت. اما امروز سوخت آن در حال پايان است كه سال گذشته نامه‌اي به آژانس نوشتيم و خواستيم كه اين سوخت را تامين كنند و طبق ماده ‌‌٤ NPT آژانس همه اعضاء موظفند كه اين سوخت را تامين كنند اما به جاي اين‌كه آن را تامين كنند بهانه‌تراشي كردند و در مرحله‌اي گفتند كه سوخت مورد نياز شما را تامين مي كنيم ولي شما بايد معادل آن سوخت با غناي ‌‌٣/٥ درصد به ما بدهيد.وي افزود: كه سوخت ‌‌٥ /‌٣ درصد براي ما زياد مهم نيست؛ چراكه ما از توليدكنندگان سوخت ‌‌٥ /‌٣ درصد هستيم. بعد از مذاكرات كه بحث‌هاي خوبي هم مطرح شد شرايطي گذاشتند كه براي ما قابل قبول نبود. اما عده‌اي حرف‌هاي بدي زدند و مسير گفت‌وگو را به سمتي بردند و به قول خودشان مي‌خواستند، امتياز بگيرند.رييس‌جمهور گفت: اين قدرت‌ها تا زماني كه به دنبال زورگويي و تحميل هستند هيچ حركتي را از سوي ملت‌ ايران مشاهده نمي‌كنند مگر اين‌كه در مسير صداقت و با حقوق مساوي همكاري كنند.وي ادامه داد: آن‌ها با صدور قطعنامه بر امري كه حق ما بود بهانه‌تراشي كردند و گفتند كه چرا ايران زودتر سوخت ‌‌٥ /‌٣ درصد را به خارج نفرستاد و شرايط ما براي همكاري هسته‌يي را نپذيرفت. ما گفتيم شما زبان احترام سرتان نمي‌شود و بايد مانند شما گفت‌وگو كرد؛ لذا راه را بستيم و آن‌ها به دست و پا افتادند و وقتي متوجه شدند از كردار گذشته خود ابراز ندامت كردند و گفتند كه ما آماده گفت‌وگو هستيم.وي بحث درخواست تركيه و برزيل را مبني بر به امانت گذاشتن سوخت ‌‌٥ /‌٣ درصد در تركيه را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين‌كه ” ما به تركيه اعتماد داريم مشروط به اين‌كه مسير تامين سوخت به سمت برادري و همكاري و جلوگيري از امواج و توليد بمب اتم توسط هركس شود” ادامه داد: قبل از اين‌كه رييس جمهور برزيل به ايران بيايد برخي كشورها شروع به حمله كردن به آن‌ها نمودند و گفتند كه حتما شكست مي‌خوريم و گروه‌هاي مخالف دولت برزيل، رو به تبليغات گسترده عليه رييس جمهور كردند و در تركيه هم آن‌قدر فشار آوردند كه وقتي به تهران آمدند مي‌گفتند كه طرفداران غرب تاكيد داشتند كه شما حتما شكست مي‌خوريد و اين راه اشتباهي است.رييس‌جمهور افزود: ما پس از آن شروع به گفت‌وگو كرديم و هرچه گفتيم اين دو دولت آن را منطقي و قانوني به حساب آوردند و مطالب در ‌‌١١ بند جمع‌بندي شد، اما يكي از دوستان گفت كه يك مطلب كم است و حقوق ملت ايران به طور كامل تامين نشده است و بحث تحويل سوخت ‌‌٢٠ درصد ظرف يكسال را مطرح كردند.رييس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه اظهارات خود بيانيه تهران را فقط بيانيه سه دولت ندانست و آن را نقطه عطفي براي حركت ملت‌ها در مسير عدالت توصيف كرد و گفت: ديديد كه پس از امضاي بيانيه چه موج عظيمي در دنيا به پا شد؛ چراكه روح اين بيانيه عبارت است از عدالت و دسترسي همگان به انرژي هسته‌يي و قانون و قانون‌مداري و نيز مخالفت با بمب اتم در دست هر قدرتي، مي‌باشد.احمدي‌نژاد همچنين اين بيانيه را تجلي خاص همه ملت‌ها براي برچيده شدن تبعيض و برپايي عدالت دانست و افزود: ديديم كه اين بيانيه چه موج عظيمي در دنيا بر پا كرد و امروز به شاخص و معيار تبديل شده است و كساني كه خواهان عدالت و احترام هستند از آن حمايت مي‌كنند اما برخي مانند عوامل رژيم خبيث صهيونيستي مخالفت كرده‌اند ضمن اين كه دو سه كشور نيز دو پهلو حرف زدند.وي بار ديگر اين مساله را مورد تاكيد قرار داد كه ” اين بيانيه به عنوان يك شاخص براي آمريكا و دو سه كشور اروپايي و نيز روسيه است كه حجت را براي آنها و همه دولتها و ملتها تمام كردند.” و گفت: اگر واقعا به دنبال همكاري و تعامل و عدالت هستند، بايد پاي اين بيانيه بنشينند و بر اساس مفاد آن رفتار كنند و اگر بخواهند بازي درآورند، بدانند كه راه بر هرگونه اقدام و تعامل آتي با آن‌ها بسته خواهد شد.وي در ادامه اظهارات خود با بيان اين‌كه ” بايد ايران را بر پايه عدالت بسازيم و اين عدالت را مردم در قانون‌گذاري، كتابت، اجرا، توزيع بودجه‌ها و رسيدگي به مناطق مختلف به گونه‌اي احساس كنند كه در نظر حكومت دولت همه آحاد جامعه با يكديگر برابرند و فاصله و تبعيضي وجود ندارد” ادامه داد: اجراي عدالت سخت است، ديديد كه ‌١٠ دقيقه صحبت درباره عدالت در تلويزيون، شياطين را به چه سر و صدايي وا داشت و ديديد كه چقدر شيطنت كردند اما ما مصمميم كه عدالت را با تمام توان در همه زمينه‌ها اجرا كنيم.رييس‌جمهور در همين زمينه عدالت در قانون‌گذاري را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون نبايد براي عده‌اي حقوق استثنايي قائل شود. فرض كنيم قانوني تصويب شود و اجازه دهد كساني كه با ظلم و سوءاستفاده زمين‌هاي دولتي و ساختمان‌هاي عمومي را به زور تصرف كردند و به باندهاي قدرت و ثروت متصلند اجازه داد شود كه از مرحله اشغال به تثبيت برسند و سند براي آن‌ها صادر شود.وي خاطرنشان كرد: كسي كه در اطراف تهران ‌٣٠٠ هكتار از بهترين زمين‌هاي دولتي را تصرف كرده و وزير قبلي كشاورزي زورش به پس گرفتن آن نرسيده و وزير فعلي كشاورزي نيز همين روند را دارد، با تصويب مجلس بايد به او سند داده شود؛ اين مساله به معناي تبعيض است. اگر قرار است به كساني كه اموال عمومي را تصرف كرده‌اند سند بدهيم چيزي از اموال باقي نمي‌ماند اين مساله به معناي جايزه دادن به غداره كشان است كه در اين صورت چيزي از امنيت در جامعه نخواهد ماند.وي قانون را براي همه و از جمله رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه و نماينده مجلس يكسان دانست كه نبايد اختيار و حقي را براي كسي ايجاد كند و ادامه داد: قانون بايد عادلانه باشد و دستگاه قضايي نيز بايد بر اساس عدالت قضاوت كند. همه قضات به جز عدالت و قانون در برابر هيچ چيزي تمكين نكنند و تمام مجريان از جمله رييس جمهور، وزرا، معاونين، استانداران و مديران همه بر پايه عدالت حركت كنند.احمدي‌نژاد با تاكيد بر ” برپايي عدالت و مقاومت‌هاي بسيار زياد در برابر آن” گفت: كساني كه ضدعدالت هستند و در گذشته جيب‌هاي‌شان را پر كرده‌اند انتظار دارند شير بيت‌المال براي آن‌ها باز باشد اما بايد توجه كنند يا بايد با مردم همراه باشد و يا نابود گردند.وي در بخشي از اظهارات خود نيز با اشاره به درسي از مكتب پيامبر اسلام(‌ص) قيام مردم براي عدالت را هدف اصلي آفرينش انسان و فرستادن كتاب دانست و افزود: پيامبران الهي با آيات و بينات روشن فرستاده شده‌اند تا مردم حقانيت كلام و عمل آن‌ها را باور كنند. علم، اخلاق، رحمت و رفتار پيامبران بر اين مبنا بوده كه مردم حقانيت پيامبر و راه او را باور كرده و ايمان بياورند. خداوند كتب آسماني را فرستاد تا بشر را به سوي حق و حقيقت راهنمايي كند.وي ادامه داد: خداوند به همراه پيامبران آ‌يات و كتاب را به عنوان ميزان و شاخص فرستاد تا معياري براي شناخت حق و حركت در راه آن باشد تا مردم به عدالت و برپايي عدالت قيام كنند.رييس‌جمهور فرستادن پيامبران و اولياي شاخص الهي را براي حركت جوامع به سوي برپايي عدالت عنوان كرد و افزود: تا زماني كه عدالت بر پا نشود مقصد اصلي آفرينش محقق نمي‌شود؛ چراكه پايه و سكوي برپايي كمال و خدايي شدن انسان عبارت است از برپايي عدالت و اگر عدالت محقق نشود انسان به آرامش و امنيت نمي‌رسد.وي عدالت را مطالبه‌ خود خداوند توصيف كرد و آن را گام اول شكوفايي بشر دانست و افزود: همه پيامبران الهي عدالت را مطالبه كردند كه اين مساله را در رفتار اولياي الهي و اهل بيت پيامبر گرامي اسلام نيز مشاهده مي‌كنيم؛ چراكه عدالت مطالبه همه فطرت‌هاي پاك بشري، انسانيت و تاريخ است.وي گفت: ‌همه تلاش‌ها مقدمه‌اي براي برپايي عدالت است و عدالت مقدمه‌ كمال و رهايي انسان و رسيدن انسان به قله‌هاي عزت و انسانيت است. عدالت مقدمه‌ برپايي حيات طيبه انساني است و امروز نيز از اصلي‌ترين مطالبات جامعه بشري مي‌باشد.احمدي‌نژاد ملت ايران را ملتي با ويژگي‌هاي برجسته توصيف كرد كه انتظار فرج از ويژگي‌هاي آن است.وي گفت: انتظار فرج يعني كوشش همگاني براي برپايي عدالت و آماده بودن براي اجراي عدالت، عمل و تن دادن به آن است. اگر روزي ملت‌ها براي برپايي عدالت اقدام كنند حتما عدالت جهاني برپا مي‌شود.رييس شوراي انقلاب فرهنگي همچنين عدالت را امري منطقه‌اي، قومي و جغرافيايي ندانست و آن را امري انساني و جهاني عنوان كرد و گفت: بايد مقصد ما برپايي عدالت در همه جهان باشد اگر هدف را برپايي عدالت در همه جهان قرار دهيم بدون ترديد با حمايت‌هاي حضرت وليعصر(عج) از همه موانع، دره‌ها و سختي‌ها عبور خواهيم كرد و عدالت قله‌اي است كه اگر فتح شود همه خوبي‌ها در سرازيري قرار مي‌گيرد.وي ادامه داد: اگر در جهت عدالت حركت نكنيم حتي عبادت‌هاي ما هم ثمري نخواهد داشت و كمال ايجاد نخواهد شد. عدالت اولين و اصلي‌ترين سكو براي پرواز انسان و جامعه انساني است و ارزشمند‌ترين گوهر و ثمره درخت توحيد و ايمان مي‌باشد.وي همچنين بزرگترين دشمني‌ها و خباثت‌ها در طول تاريخ را در برابر عدالت دانست كه شيطان نيز اصلي‌ترين محور حمله خود را اين مساله قرار داد.احمدي‌نژاد گفت: بايد كمك كنيم تا عدالت و آرمان آن و پرچمدار حقيقي عدالت را از مظلوميت خارج كنيم تا در رحمت خداوند به روي بشريت باز شود.وي با بيان اين‌كه ” ملت ايران عدالت را از نقطه خود آغاز كرده و پرچم عدالت را در بالاترين قله‌هاي بشري به اهتزاز درمي‌آورد” گفت: ملت ايران منادي عدالت و محبت، برادري، صلح و عشق است اما اجازه‌ ظلم،‌تبعيض و بيدادگري نه در صحنه سياست و نه در صحنه اقتصاد به هيچ قدرتي راه نخواهد داد و ملت ايران قيام كرده تا همه بي‌عدالتي‌ها و چپاول‌گران ارزش‌هاي انساني را پشت سر گذاشته و همه قدرت‌هاي ضد عدالت را سر جاي خود بنشانند.وي به قدرت‌هاي بزرگ كه عدالت را برنمي‌تابد توصيه كرد: يا بايد دست از لجاجت، خودخواهي و تجاوز و زياده‌خواهي بردارند و به صفوف ملت‌ها بپيوندند و يا اين‌كه دست قدرتمند ملت‌ها كه تجلي قدرت خداوند است يك يك آن‌ها را از زمين برمي‌كند.رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر اين‌كه ” ما خواهان برقراري مناسبات عادلانه در سراسر جهان هستيم” ارتباط امروز جهان را ظالمانه دانست و با انتقاد به ساختار شوراي امنيت گفت: حرف‌هايي كه برخي قدرت‌هاي بزرگ عضو شوراي امنيت مي‌زنند براي ‌٦٠ سال قبل است و بدانند اين حرف‌هاي مزدورانه و فريبكارانه آ‌ن‌ها در دنيا خريداري ندارد و دست آ‌ن‌ها براي ملت‌ها رو شده است و اگر مي‌خواهند در دنيا بمانند و احترام داشته باشند بايد از خر شيطان و برج‌هاي ظلم و ستم پايين آ‌يند و با مهرباني زندگي كنند. اگر بخواهند دوباره بازي درآورند و يا با ماسك عدالت‌خواهي استعمار را به ملت‌هاي دنيا تحميل كنند، بايد بدانند كه اين مساله هرگز اتفاق نخواهد افتاد.وي در بخش پاياني اظهارات خود استان كرمان را ديار تجلي همه خوبي‌ها و بزرگواري‌هاي ملت ايران عنوان كرد و مردم آن را سخت‌كوش و با همت معرفي نمود و گفت: همت بي‌نظير مردم اين ديار از دل زمين سبز بهترين ميوه‌ها را برمي‌آورد و به ايران هديه مي‌كند و استعدادهاي درخشان در سراسر استان موج مي‌زند.وي ادامه داد: ما بايد كرمان را به سرعت بسازيم كه در اين سال‌هاي اخير كارها با شتاب چند برابري علي‌رغم وجود مشكلات انجام شده اما كرمان از مشكلات فراوان و برخي محروميت‌ها رنج مي‌برد كه برخي از اين محروميت‌ها حاصل برخي بي‌عدالتي‌هاست كه در حق مردم كرمان اعمال شده است.احمدي‌نژاد همچنين از تصويب مصوبات جديدي در استان خبر د اد و گفت: بحث تامين آب كرمان از دو ناحيه در دست اقدام است و اميدواريم تا پايان دولت دهم اولين جويبارهاي آب به كرمان برسد و بايد در زمينه‌ كشاورزي استان نيز اقداماتي صورت گيرد و در بحث ايجاد اشتغال نيز بايد كارهاي زيادي انجام دهيم.وي در پايان از استاندار كرمان خواست تا تمام بساط تمام شركت‌هاي خدماتي را برچيند و همه كساني كه در ادارات كار مي‌كنند از اين پس با خود اين اداره قرارداد ببندند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی