خرید بازی شكايت مصفا و ليلاحاتمي از برخي رسانه‌ها

به دنبال انتشار اخباري مبني بر احضار ليلا حاتمي و علي مصفا به دادگاه، علي مصفا يادداشتي از طرف خود و ليلا حاتمي را دراختيار خبرگزاري ايلنا قرار داد:به گزارش خبرنگار ايلنا، متن يادداشت بدين شرح است:به دنبال انتشار اخبار كذب مبني بر احضار به دادگاه و رسيدگي به اتهام كلاهبرداري و زمين‌خواري كه ابتدا توسط خبرگزاري فارس ساخته و پرداخته شد و درپي آن سايت‌ها و روزنامه باني‌فيلم بدون تحقيق درمورد صحت و سقم آن اقدام به انتشار مجدد آن نمودند، شكايتي از مديران مسئول و خبرسازان مسئول اين رسانه‌ها؛ در شعبه نهم بازپرسي ويژه دادگاه كاركنان دولت مطرح شد كه رسيدگي به آن توسط بازپرس محترم پرونده آغاز شده است.علي مصفا افزود: اين متن با آگاهي دادگاه و بازپرس پرونده منتشر شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی