خرید بازی قورباغه‌ها حركت خودروها را در یونان مختل کردند

هزاران قورباغه حرکت خودروها را به مدت چند ساعت در بزرگراهی در شمال یونان مختل کردند.
به گزارش شبکه خبر، با ورود ناگهانی هزاران قورباغه به اتوبان اِگناتیا، رانندگان خودروها دچار وحشت شدند و حرکت خودروها نیز مختل شد.
اتوبان اِگناتیا شهر ساحلی تیسالونیکی در شمال یونان را به مرز ترکیه در سواحل رودخانه اوروس متصل می کند.
با ورود ناگهانی هزاران قورباغه به این اتوبان همچنین چند سانحه رانندگی روی داد.
راهنمایی و رانندگی یونان پس از دو ساعت، قورباغه ها را از جاده خارج کرد.
کارشناسان تاكنون علت این هجوم قرباغه ها نیافته اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی