خرید بازی مردی براي تمام رياست‌ و هيات‌ رييسه‌ها!

گل؛ طبق قانون هيچ فردي حق ندارد كه بيش از يك شغل رسمي داشته باشد و در همين راستا پرونده‌هاي مختلفي تحت عنوان دوشغله‌ها در كشور ما مفتوح شده و حتي اين قضيه تبديل به يكي از دغدغه‌هاي سازمان بازرسي كشور شده است چرا كه بسياري از اشخاص چه در بدنه دولت يا سازمان دولتي وابسته به لطايف الحيل در مقابل اين قانون مقاومت مي‌كنند، بعضي از پست‌هايشان را اصلا شغل به حساب نمي‌آورند و بعضي ديگر را به بهانه عدم دريافت حق‌الزحمه از فهرست مشاغل خود حذف مي‌كنند و خلاصه به هر دري مي‌زنند كه اين پست‌ها را به هر نحو ممكن براي خود حفظ كنند. البته فكر بد نكنيد كه اين نفرات به خاطر پول يا عشق به ميز و… چنين حركاتي مي‌كنند بلكه آنها در وهله نخست شيفته خدمت هستند و در درجه دوم هم چون در مملكت قحط‌الرجال آمده، مي‌ترسند با نبود آدم‌هاي متخصص، كشورمان دچار ضعف در مديريت و اجراي برنامه‌ها شود، به همين جهت جانشان را به دندان گرفته‌اند و يك تنه چهار، پنج پست مختلف از نوع مرتبط و غير مرتبط را اداره مي‌كنند. به هر حال شيفتگي در راه خدمت چنين جانفشاني‌هايي را هم لازم دارد.خوشبختانه در فوتبال هم چنين افراد ايثارگري هستند كه دچار مشكل نباشيم و همه كارها روبهراه است. اگر مي‌خواهيد بدانيد چرا فوتبال مازندران از هر لحاظ فوتبال ايراني را قرق كرده و تحت تاثير خود قرار داده، اگر مي‌خواهيد بدانيد چرا وضعيت داوري ما اينقدر خوب شده و هيچ كس به قضاوت‌ها اعتراضي ندارد و اگر مي‌خواهيد باز هم بدانيد كه چرا مسابقات ليگ يك با اين همه نظم برگزار مي‌شود و همه چيز در اين رقابت‌ها سرجاي خود قرار دارد، علتش اين است كه در هر سه بخش يك مدير كاربلد و همه فن حريف به نام غلامرضا بهروان وجود دارد.ايشان رييس هيات فوتبال استاني هستند كه در ليگ يك تيم‌هاي شموشك نوشهر و نساجي قائمشهر را دارد و در دسته دوم هم مقاومت‌ ساري و پيام شهداي كلارآباد از اين استان فعاليت دارند و جالب اينكه اين رييسي كه بايد در جايگاه خود در حد امكان حافظ منافع اين تيم‌ها باشد، مسوول اول برگزاري تمام ليگ‌هاي پايين‌تر از ليگ برتر است و قضيه وقتي جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم ايشان نايب رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال هم هستند. البته بگذريم كه جناب بهروان هم عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال و هم عضو هيات رييسه سازمان ليگ و صد البته بدشانسي آورده‌ايم كه هيات رييسه ديگري در فدراسيون نداريم تا در آنجا هم بتوانيم شاهد خدمات آقاي بهروان باشيم. در عين حال تاسف مي‌خوريم كه چرا ايشان در مازندران فقط يك پست دارند و به مسوولان استان پيشنهاد مي‌كنيم كه چند هيات رييسه مثل هيات رييسه ورزشگاه شهيد متقي‌ ساري، هيات رييسه باشگاه ورزشي شاليكاران و هيات رييسه اتحاديه فوتبال رانندگان خطي تهران – شمال را هم ايجاد كنند تا بتوانند از خدمات جناب بهروان استفاده كنند.به واقع در فدراسيون فوتبال قحط‌الرجال آمده و هيچ كس توانايي برگزاري ليگ‌هاي پايين‌تر از ليگ برتر را ندارد كه رييس هيات فوتبال استان مازندران به اين عنوان برگزيده شده است؟ اگر انجام اين وظيفه اينقدر راحت است كه رييس هيات فوتبال يك استان در لابه‌لاي مسووليت‌هايش آن را انجام دهد چرا اين مسووليت به فرد ديگري واگذار نمي‌شود تا ايشان مجبور نشود ساعت يك بامداد در ساري به تلفن جواب داده و ساعت هشت صبح هم در فدراسيون فوتبال حاضر شود! سرپرستي و برگزاري ليگ‌هايي كه روي هم بيش از 100 تيم در آن حضور دارند شغل حساب نمي‌شود؟ رياست هيات فوتبال استان مازندران چطور؟ نايب رييسي كميته داوران و دو هيات رييسه‌اي كه بهروان عضو آنهاست روي هم يك شغل نيست؟ اصلا چرا بايد يك عضو كميته داوران، رييس هيات فوتبال يك استان و سرپرست كل مسابقاتي باشد كه تيم‌هاي آن استان در آن حضور دارند؟ آيا تداخلي بين اين پست‌ها نمي‌بينيد؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی