خرید بازی همسر پادشاه اردن هم فتوا صادر کرد!

سرویس بین الملل ـ “رانیا” همسر پادشاه اردن که اصرار دارد در مجامع عمومی به صورت بی حجاب ظاهر شود و غالبا همسر خود را در سفرهای سیاسی همراهی می کند در اظهار نظری تاسف بار ضمن عدم تایید حجاب و اینکه زنان در جهان پیشرفته نیازی به حفظ حجاب ظاهری خود ندارند ، گفت : من به خداوند ایمان دارم ، به شریعت اسلام نیز پایبندم و ایمان بخشی مهم از زندگی من است اما به این مهم نیز اعتقاد دارم که زنان مسلمان باید آنچه را در سر دارند حفظ کنند و آنچه در آن موجود است باید مورد حجاب و محافظت قرار گیرد نه سر فیزیکی آنها!!
به گزارش “”، او که با یک شبکه تلویزیونی آلمانی سخن می گفت ، افزود : این را می خواهم بگویم که آنچه در وجود زنان است مهم است نه آنچه روی سر قرار می گیرد.
“رانیا” 39 ساله همسر عبدالله دوم پادشاه اردن ،دختر یک پزشک فلسطینی است و از سوی برخی از سایت های فمینیست آمریکایی در سال 2010 به عنوان رتبه چهارم زنان زیبای دنیا معرفی شده است.لازم به ذکر است رانیا تنها همسر یک رئیس جمهور عربی است که از ظاهر شدن با سر برهنه در مجامع عمومی به همراه همسر ابایی ندارد و تا کنون هیچیک از همسران روسای جمهور ، امیران و پادشاهان کشورهای عربی از همراهی زنان خود بدین شکل، در جلسات رسمی خودداری می کرده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی