خرید بازی کورس پوتين و برلوسكوني برای خريد ميلان

نخست وزيران روسيه و ايتاليا خيال دارند سهام آ.ث ميلان را پيشكش پيروزي در مناقصه نفت عراق كنند.به گزارش فارس و به نقل از آژانس خبري آنسا، چند روز قبل خبر مذاكره پشت پرده پوتين از روسيه و برلوسكوني از ايتاليا روي خروجي خبرگزاري مذكور منتشر شد اما ضمن جريمه نقدي سنگين خبرنگار منتشر كننده اين خبر، تكذيبيه آن نيز به سرعت منتشر و بر اين نكته تاكيد شد كه ميلان فروشي نيست.هراس برلوسكوني از تيفوسي‌هاي ميلان تنها دليل تكذيب اين خبر غير قابل تكذيب نبود بلكه وي نمي‌خواست اين ماجراي پشت پرده به روزنامه‌هاي تصميم گيرنده ايتاليا برسد.پوتين توسط كمپاني غول پيكر گازپروم قصد خريد سهام ميلان ايتاليا را به مبلغ كلي 222ميليون دلار در سر مي‌پروراند و برلوسكوني با توجه به جدايي‌هاي تحميل شده از ميلان از چنين سود بادآورده‌اي بدش نمي‌آيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی