خرید بازی برنج‌هاي وارداتي و بازي با جان مردم!

شايد هيچ‌كس فكر نمي‌كرد كه برنج هم روزي در كشور ما مسئله‌ساز شود به طوري كه اين روزها اظهارنظرهاي مسئولان وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر سر برنج‌هاي آلوده بالا گرفته است و مردم بر سر دوراهي مانده‌اند.به گزارش فارس، حتي پس از اعلام اسامي برنج‌هاي آلوده از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي باز هم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زير بار نرفت و همچنان بر آلوده‌نبودن برنج‌هاي وارداتي پافشاري مي‌كند.وزير بهداشت طي هفته اخير با اعلام اينكه نظر وزارت بهداشت درباره برنج‌ها تغيير نكرده است بر آلوده‌نبودن برنج‌هاي وارداتي تاكيد كرد و گفت: در خصوص برنج‌هاي آلوده قرار است معاون غذا و داروي وزارت بهداشت به طور كامل توضيحاتي را ارائه دهد اما بايد گفت كه نظر وزارت بهداشت در اين خصوص تغييري نكرده است.دم‌خروس را باور كنيم يا …اين در حاليست كه به گفته حسينعلي شهرياري نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس آلوده به سرب‌بودن 8 برنج وارداتي كه بيشتر هندي هستند، از سوي معاون غذا و داروي وزارت بهداشت به تأييد رسيده است.شهرياري بر اين باور است كه تنها درباره ميزان آلودگي برنج‌ها به آرسنيك هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم اما درباره آلودگي برنج‌هاي وارداتي به سرب هيچ شبهه‌اي وجود ندارد و آلودگي 8 نوع از اين برنج‌ها به سرب كاملا قطعي است.نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص آرسنيك موجود در برنج‌هاي وارداتي معتقد است؛ يك گروه كارشناسي قرار شد بر اساس مقدار مصرف روزانه برنج در هر استان، موضوع را بررسي و استانداردهاي آن را با همكاري وزارت بهداشت و سازمان استاندارد تعيين كند.وي افزود: در حالي‌كه آلودگي اين برنج‌ها به سرب قطعي شده است اما وزارت بهداشت كه مسئول سلامت مردم است در كمال ناباوري آلودگي اين برنج‌ها را رد مي‌كند.به گفته شهرياري، مسئولان وزارت بهداشت مي‌گويند، آزمايشگاهي كه آلودگي برنج‌ها را تاييد كرده است را قبول ندارند و آزمايشگاه معتمد وزارت بهداشت نبوده است اما خود مسئولان وزارت بهداشت در جلسه‌اي كه با حضور نماينده ساير دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد كشاورزي و موسسه استاندارد بود، زير برگه آزمايش برنج‌ها در اين آزمايشگاه‌ها را امضا كردند اما اكنون نتيجه آن را قبول ندارند.مردم از خريد 8 نوع برنج‌آلوده به سرب خودداري كنندشاهرخ رامين نماينده مردم دماوند و سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به فارس گفت: در اين جلسه كارگروه منتخب كميسيون، براي آناليز آلودگي برنج‌هاي وارداتي به فلزات سنگين گزارش خود را ارائه كرد.به گفته وي، در اين گزارش تأكيد شده كه 8 نوع برنج وارداتي، به فلز سنگين سرب آلوده هستند و مردم از خريد و مصرف آنها امتناع كنند.همچنين اين گزارش به تصويب كميسيون بهداشت و درمان رسيد و قرار شد در روزهاي آينده گزارش مذكور در صحن مجلس قرائت شود.رامين، برنج‌هاي “عطر گل باز، كيهان، سارال، جادوگر، حاجي مرادي، هاشمي 1121، عرر‌مان و برنج دل‌مباركه كوهرنگي را 8 نوع برنج آلوده وارداتي از هند و پاكستان دانست و تاكيد كرد: اين برنج‌ها به سبب آنكه ميزان سرب در آنها بيشتر از حد مجاز و استاندارد است، آلوده شناخته شدند كه به كشورهاي صادركننده عودت داده مي‌شود.اين همه جنجال بر سر برنج‌هاي ترخيص نشده در گمرك!در كش و قوس‌هاي ميان وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس، حرف‌هاي شهرياري نايب رئيس اين كميسيون بسيار تامل‌برانگيز و شنيدني‌ است.وي به خبرنگار فارس گفت: نمونه‌برداري‌هاي انجام‌شده براي آزمايش برنج‌هاي آلوده، از داخل بازار برنج نبوده است و اين نمونه‌برداري‌ها مربوط به برنج‌هاي ترخيص‌نشده در گمرك است كه توسط يك گروه كارشناسي انجام شده است.سوال اينجاست كه طي 9 ماه كه از ماجراي برنج‌هاي آلوده در كشور مي‌گذرد و تكذيب‌هاي لحظه به لحظه وزارت بهداشت مبني بر آلوده‌نبودن برنج‌هاي وارداتي آيا قابل تأمل نيست كه متوليان سلامت و بهداشت كشور نمونه‌هاي آزمايش شده را از برنج‌هاي ترخيص‌نشده در گمرك انتخاب كرده‌اند؟آيا تمام اين جلسات كارشناسي مسئولان ذيربط بر سر برنج‌هاي داخل‌نشده در كشور بود يا متوليان امر خود را مسئول جان مردمي مي‌دانند كه در حال حاضر از برنج‌هاي وارداتي تغذيه مي‌كنند؟شايد اعلام اسامي برنج‌هاي آلوده اثباتي باشد بر ادعاي مجلس كه وزارت بهداشت در ابتدا آن را تكذيب، سپس تأييد و در نهايت بازهم رد كرده است.برنج‌هاي داخلي را هم آزمايش كنيدحميد عليزاد پزشك عمومي در گفت و گو با فارس، در خصوص مضرات آلودگي برنج‌هاي داراي فلزات سنگين و آرسنيك گفت: فلزات سنگين داراي مواد سمي هستند كه مصرف آنها مي‌تواند جريان خون‌سازي فرد را مختل كند.وي افزود: مضرات مصرف آرسنيك بسيار است زيرا مسموميت‌هاي شديد را در پي دارد و در برخي مواقع منجر به مرگ مي‌شود.اين پزشك عمومي معتقد است كه بسياري از رودخانه‌هايي كه شاليزارها را آبياري مي‌كنند، توسط زباله‌هاي خانگي و صنعتي آلوده مي‌شوند و علاوه بر آزمايش برنج‌هاي وارداتي برنج‌هاي توليد داخل نيز بايد مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد.عليزاده تاكيد كرد: اميدواريم هرچه سريعتر اسامي برنج‌هاي آلوده اعلام شود تا سلامت مردم بيش از اين به خطر نيفتد.گزارش ستاد ملي بررسي سلامت برنجيادآور مي‌شود، ستاد ملي بررسي سلامت برنج نيز در تاريخ 18/7/88 با صدور بيانيه‌اي همه برنج‌هاي وارداتي مجاز را سالم اعلام كرده بود.بنابر گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، 13 نوع برنج وارداتي كه پيش‌تر از اين به‌عنوان برنج‌هاي آلوده معرفي شده بودند در آزمايشگاه‌هاي معتبر و با نظارت كارشناسان وزارت بهداشت، مؤسسه استاندارد و ديگر مراكز تحقيقاتي دوباره بررسي شدند.براساس گزارش ستاد ملي بررسي سلامت برنج، با توجه به نتايج به دست آمده، همه برنج‌هاي وارداتي داراي مجوز، فاقد هر گونه آلودگي بوده و از نظر رعايت معيارهاي بهداشتي و استانداردهاي لازم مورد تأييد هستند.همچنين در اين بررسي همه نمونه‌ها از نظر آلودگي به فلزات سنگين مثل سرب، كادميوم و آرسنيك آزمايش شدند كه نتيجه آزمايش‌ها، ميزان فلزات سنگين در اين نمونه‌ها را بسيار كمتر از حد مجاز نشان داد.گزارش گمرگدر تاريخ 10 اسفند 1388 گزارش كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي درباره وضعيت برنج‌هاي وارداتي با منشأ كشور هندوستان، در جلسه علني مجلس قرائت و طي آن اعلام شد كه برنج‌هاي هندي آلوده است.در اين گزارش آمده بود: بر اساس گزارش گمرك از ابتداي سال‌1388 تا تاريخ 31/6/1388، به ميزان 803211 تن برنج خارجي ترخيص شده است كه نشان مي‌دهد پس از اعلام موضوع آلودگي به فلزات سنگين، متوليان امر هيچ اقدامي در زمينه ممنوعيت ورود برنج انجام نداده‌اند.همچنين در اين گزارش آمده بود كه مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران اقدام به بررسي موردي اقلامي از برنج خارجي با روش تصادفي خريد از بازار خرده‌فروشي تهران كرده و در آزمايش‌هاي خود به اين نتيجه رسيده كه 13 نوع برنج خارجي با منشأ كشور هندوستان، تماماً آلوده به فلزات سنگين بوده و در 3 مورد آلودگي در حد بحراني است.سريال دنباله‌دار برنج‌هاي‌آلوده كي تمام مي‌شود؟بايد منتظر ماند و ديد كه سريال دنباله‌‌دار برنج‌هاي آلوده كي تمام مي‌شود و اكنون كه آلوده‌بودن حداقل 8 برنج وارداتي از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاييد شده است و وزارت بهداشت همچنان در حال تكذيب برنج‌هاي وارداتي است، آيا با عاملان سودجوي واردات اين برنج‌ها برخورد مي‌شود، كساني كه با ورود برنج‌هاي بي‌كيفيت قصد پركردن جيب‌هاي خود را دارند و به فكر سلامت مردم نيستند.از سوي ديگر رسانه‌هاي جمعي و به ويژه صدا و سيما نيز بايد با اعلام اسامي اين 8 برنج آلوده در جهت آگاهي و مطلع‌سازي افكار عمومي گام‌هاي مثبتي را بردارند تا شاهد عوارض ناشي از مصرف اين برنج‌ها در مردم نباشيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی